katechein
 

Eksplozja ewangelizacji - 2017

Home Konspekty i scenariusze 07.03.2017 2346 drukuj
 

Temat: Eksplozja ewangelizacji

Klasa: 1GP

Cele:

 • Dowiesz się jak powstawał Kościół.
 • Dowiesz się, co to jest ewangelizacja.
 • Dowiesz się o prześladowaniach wczesnego Kościoła.

Wstęp

Pod wpływem Ducha Świętego zalęknieni uczniowie Jezusa, nabrali sił, wiary i mocy ducha. Wyruszyli śmiało na ulice Jerozolimy, by głosić Ewangelię i cierpieć za nią. Obok sukcesów misyjnych spotykały ich także prześladowania i cierpienia. Dzieje Apostolskie opisują pojmanie apostołów przez Sanhedryn, ich chłostę i więzienie, a także cudowne uwolnienie.

Co było ich siłą? Dlaczego tak musieli cierpieć? Jak wyglądało ich życie codzienne?

Rozwinięcie

Ogólna sytuacja

Chrześcijanie z kościoła w Jerozolimie żyli we wspólnocie modlitwy i własności. Kierowani przez apostołów byli świadkami wielu cudów, uzdrowień i nawróceń. Nie wszystkim się to podobało. Zazdrośni Żydzi podburzali władze religijne i domagali się walki z naśladowcami Chrystusa.

Chrześcijanie rozpierzchli się pod wpływem prześladowań, jakie zgotowali im Żydzi. Podczas pierwszej fali ucisku zginęli m.in. Szczepan i Jakub. Część z członków gminy chrześcijańskiej, aby uniknąć dalszych prześladowań opuściło swoje miejsca zamieszkania. W ten sposób wiara w Jezusa Chrystusa rozprzestrzeniała się na znany ówcześnie świat.

Jezus powiedział do swych uczniów: "Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu, udzielając chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a Ja jestem z wami aż do skończenia świata". Wypełnienie tego nakazu nazywamy Ewangelizacją. Warto tu zaznaczyć, że nie tylko Piotr i Paweł byli aktywnymi misjonarzami, ale każdy z apostołów powołany wezwaniem Jezusa, starał się jak mógł wypełnić tę misję.

Spełnione zapowiedzi

Jezus wielokrotnie zapowiadał swoją śmierć męczeńską, równocześnie także mówił do swoich uczniów: "Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie" (Łk 21, 12-18). Wszystkie te zapowiedzi spełniły się wobec Jego wyznawców.

Za czasów od Nerona do Dioklecjana chrześcijan zabijano, palono na stosach, odzierano ze skóry, krzyżowano czy rzucano dzikim zwierzętom na pożarcie. Wielu oddało swe życie za to, w co wierzyli, w nadziei na zmartwychwstanie.

Czy ty dziś jesteś do tego zdolny? Czy jest dla ciebie trudnością poświęcenie chwili czasu dla Boga, ot chociażby na tej lekcji? Czy bez wstydu przyznajesz się do Jezusa, gdy nie jest ci to na rękę? Przecież On powiedział "do każdego, który przyzna się do mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed Ojcem mym niebieskim". Do każdego…

Spodziewana nagroda

Idąc na śmierć i cierpienie, chrześcijanie pamiętali słowa Jezusa: "Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z Mojego powodu ten je odzyska". Pełni nadziei poddawali się niesprawiedliwym wyrokom i … paradoksalnie zamiast liczba chrześcijan się zmniejszać, rosła w szybkim tempie na terenie całego Cesarstwa Rzymskiego. Pozostali chrześcijanie z wielkim szacunkiem odnosili się do męczenników, którzy stawali się "jak Chrystus". W ten sposób powstał kult męczenników, a później też świętych. Na tym zasiewie powstawał Kościół.

Przybywało gmin chrześcijańskich w całym ówczesnym świecie. Pojawiła się potrzeba administrowania tymi wspólnotami. Pośród jej członków wybierano mężów o dobrej opinii i wyświęcano na biskupów i prezbiterów. Z pomiędzy pozostałych wybierano diakonów i diakonisy, którzy zajmowali się dziełami miłosierdzia we wspólnocie.

Kolejnym krokiem było ustalenie jedności pomiędzy nimi a Jerozolimą. Apostołowie odwiedzali ich osobiście lub pisali listy. Do naszych czasów zachowało się ich kilkanaście i weszły w skład NT. Wraz z mijającym czasem potrzeba było spisać świadectwa bezpośrednich świadków wydarzeń z życia Jezusa. Powstały ewangelie - pisma katechetyczne mające budzić wiarę.

Rozwijała się także liturgia i sakramenty. Wśród najstarszych sakramentów, warto przypomnieć, znajdowały się: chrzest, "łamanie chleba" (eucharystia), włożenie rąk (jako kapłaństwo i bierzmowanie), małżeństwo i namaszczenie chorych. Pokuta wyglądała inaczej niż dzisiaj, była także bardziej publiczna i jednorazowa.

Zakończenie

Paradoksalnie próby zniszczenia Kościoła zaowocowały jego rozwojem. Wiara, poświęcenie i ofiara pierwszych męczenników były potwierdzeniem prawdziwości tej drogi, którą wybrali. Czy wraz z Edyktem Mediolańskim prześladowania się skończyły? Nie! W wielu częściach świata trwają one nadal. Każdego roku ginie na świecie ponad 100 tyś. Chrześcijan. To więcej niż w jakiejkolwiek innej religii.

Także pośród nas dzisiaj, tutaj, obok, dzieją się dramaty męczeństwa. Kiedy matka ratuje nienarodzone dziecko kosztem swego życia lub zdrowia. Kiedy nienarodzone dziecko ginie w imię wygody lub innych planów swoich rodziców. Kiedy ktoś wyśmiewany przez kolegów lub bliskich z powodu zasad, jakie wyznaje, nie poddaje się i dalej postępuje właściwie ufając Bogu. Kiedy ojciec, by zapewnić byt swoim bliskim, opuszcza ich i wyjeżdża za granicę pracować. Kiedy kochające dziecko pomimo nieudolności lub pijaństwa swoich rodziców broni ich wobec wszystkich.

Takich męczenników mamy tysiące, miliony. To na nich i ich wierze opiera się Kościół. To oni Go budują dzisiaj, by "bramy piekielne Go nie przemogły".

Zastosowanie

Odpowiedz/ podpowiedz/ pomyśl:

 • Jaki sposób na głoszenie ewangelii byś dziś zaproponował?
 • Czy może masz wśród swoich bliskich lub znajomych takie osoby, które można by nazwać "męczennikiem"?
 • Czy ty jesteś gotów na to by "stracić swoje życie" dla Chrystusa? W jaki sposób?

Pytania kontrolne:

 1. Jakie wezwanie Jezusa stało się początkiem ewangelizacji?
 2. Co to jest ewangelizacja?
 3. Jak wyglądała ewangelizacja w pierwszym Kościele?
 4. Kim byli męczennicy?
 5. Skąd brali się biskupi, kapłani i diakoni w pierwszych wspólnotach chrześcijan?
 6. Które sakramenty były znane pierwszym chrześcijanom?