katechein
 

Po siódme -2017

Home Konspekty i scenariusze 19.03.2017 2496 drukuj
 

Temat: Po siódme - troszcz się o swoje i cudze.

Klasa: 2GP

Cele:

 • Zrozumiesz, co to jest kradzież.
 • Będziesz wiedział jak dbać o to, co masz

Wstęp

W 16 rozdziale ewangelii wg św. Łukasza czytamy: "Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze?"

Prawo do posiadania i rozporządzania dobrami materialnymi jest podstawowym prawem każdego człowieka. Każdy ma prawo coś mieć i prawo by nikt mu tego nie odbierał. Stąd siódme przykazanie Boże: "nie kradnij" zabezpieczające to prawo.

Czy jednak łatwo jest dziś rozpoznać, co jest kradzieżą a co nie? Co jest sprawiedliwe, a co nie? Faktem jest, że bez podstawowej płaszczyzny, jaką jest Bóg i Jego prawo oraz prawda nie da się tego zrobić. Dlaczego? Bo potrzeba stałej i niezmiennej prawdy a nie zmieniających się wg dzisiejszego uznania "zasad" wynikających z dowolności.

Rozwiniecie

Aby wiedzieć, co komu się należy, potrzebujemy prawdy i wynikającej z niej sprawiedliwości. Co to jednak jest prawda? Prawda to najprościej: stwierdzenie, że dany fakt lub zdanie zgodne są z rzeczywistością. Dziś wielu unika tego ujęcia prawdy, stawiając siebie za jej wyznacznik i w ten sposób gubiąc uniwersalizm takiego jej rozumienia. Staje się to powodem wielu nieporozumień i braku sprawiedliwości. Prowadzi tylko do zaspokajania swoich potrzeb kosztem innych.

Co to jest sprawiedliwość?

Sprawiedliwość: to oddanie każdemu tego, co mu się słusznie należy. To stwierdzenie "słusznie należy" jest bardzo ważne, bo musi opierać się na prawdzie nie osobistych żądaniach czy oczekiwaniach lub "widzi mi się". Siódme przykazanie stoi na straży sprawiedliwości; by to, co się komuś należy dalej do niego należało.

Można często zauważyć, szczególnie w dzisiejszych czasach, takie podejście do sprawiedliwości, które określa, że sprawiedliwe jest tylko to, co jest korzystne, co nie wymaga wysiłku lub nie jest nieprzyjemne. A to przecież nieprawda! Przykład? Ot choćby kredyty. Wielu je bierze i jest ok dopóki nie muszą stosować się do ustaleń o ich spłacaniu. Jak trzeba zacząć je spłacać to już jest wielka niesprawiedliwość. Inną sytuacją są oceny w szkole. Uczeń jak się nie nauczy lub nie odrobi zadania, sprawiedliwie powinien otrzymać ocenę niedostateczną. Kiedy jednak ją dostanie, krzyczy, że nauczyciel jest niesprawiedliwy. A przecież nie jest!

Czym jest kradzież?

Kradzież jest zaburzeniem sprawiedliwości. Kradzież to przywłaszczenie tego, co do nas sprawiedliwie nie należy lub pozbawienie kogoś tego, co mu się sprawiedliwie należy.

Co można ukraść? Dziś prawie wszystko, dobytek, dobre imię, tożsamość, czas, dorobek intelektualny, zasoby przyrody, itp..

Rodzaje kradzieży.

 • Chciwość z chęcią pozbawienia innych ich własności.
 • Kradzież jest zagarnięciem czyjejś własności:
  • Rzeczy materialnych,
  • Dobrego imienia (pomówienia i izolacja społeczna)
  • Dóbr intelektualnych (piractwo),
  • Czasu (np. przez przeszkadzanie na lekcjach!)
  • Tożsamości
  • Lichwa (pożyczanie pieniędzy na nieuczciwy procent)
  • Oszustwa podatkowe
  • Korzystanie z dóbr bez odpowiedniej odpłaty (jeżdżenie na gapę)
 • Paserstwo, czyli kupowanie przedmiotów pochodzących z kradzieży.
 • Nierzetelność w pracy, czyli złe wykonywanie swoich obowiązków:
  • Spóźnianie się,
  • Nie wykonywanie swoich obowiązków,
  • Ściąganie na kartkówkach,
  • Oszukiwanie w pracy,
  • Przywłaszczanie sobie efektów cudzej pracy,
  • Marnotrawienie czasu pracy,
 • Ocenianie drugiego człowieka na podstawie jego stanu majątkowego. Jest to grzech, który polega na potraktowaniu drugiego człowieka jak rzeczy.
 • Zatrzymywanie zapłaty za wykonaną pracę lub nieuczciwa płaca,
 • Nierównomierny (niesprawiedliwy) podział przychodów firmy z wypracowanych zysków,
 • Zawyżanie cen,
 • Wprowadzanie w błąd przy umowach handlowych,
 • Niszczenie środowiska naturalnego:
  • Gospodarka rabunkowa względem surowców naturalnych,
  • Bezmyślne zaśmiecanie,
  • Nadmierne wykorzystywanie zasobów naturalnych,
  • Kłusownictwo,
  • Brak troski o środowisko naturalne,
  • Nie sortowanie śmieci,
  • Nie dbanie o utrzymanie norm pieców czy maszyn.

Restytucja, jako zadość uczynienie.

Każdy grzech przeciwko 7 przykazaniu potrzebuje zadośćuczynienia - restytucji. Kiedy ktoś coś ukradł powinien to oddać. Jeżeli już tego nie ma - oddać rzecz podobną lub jej równowartość(!) Często grzech kradzieży pozbawia innych środków do życia lub godnego funkcjonowania. Co raz słyszy się apele w telewizji lub radiu o zwrócenie ukradzionego wózka inwalidzkiego lub samochodu, który dla inwalidy był jedynym środkiem lokomocji. I … czasem zdarza się, że sumienie ruszy złodzieja.

W wypadku tego grzechu sama spowiedź nie wystarczy. Trzeba naprawić zło, jakiego się dopuściło. Dlaczego? Bo to jest sprawiedliwe!

Zakończenie

"Nie kradnij" abyś nie był złodziejem, który pozbawia innych tego, co do nich należy. Bądź sprawiedliwy, oddaj każdemu to, co jest naprawdę jego. Dopominaj się o swoje i broń tego, co należy do ciebie. Kiedy jednak zdarzyło ci się ukraść, nie zwlekaj, ale oddaj jak najszybciej. Pamiętaj, co mówi Jezus "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili." W innym miejscu "Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!" (Mt 7,12)

Zawsze można naprawić swoje grzechy przez post, modlitwę i jałmużnę. Szczególnie jałmużna daje wiele możliwości przeciwdziałaniu niesprawiedliwości wobec własności. W końcu polega na dzieleniu się z innymi tym, co mamy.

Pytania kontrolne

 1. Jak brzmi 7 przykazanie?
 2. Czego broni to przykazanie?
 3. Co to jest restytucja?
 4. Wymień grzechy przeciwko 7 przykazaniu?
 5. Uzasadnij, dlaczego spóźnianie się lub ściąganie zadań jest grzechem kradzieży?