katechein
 

Ofiara i sprawca zła. Jak postępować?

Home Konspekty i scenariusze 03.04.2017 2889 drukuj
 

Temat: Czym jest zło?

Klasa: 1GP

Cele:

  • Będziesz wiedział, jakie są źrodła zła w świecie.
  • Dowisz się, że także brak działania też jest złem.

Wstęp

Tym, czego doświadcza każdy człowiek na świecie jest zło. Ma ono różną postać i pochodzenie. Jakie są jego źródła? Czym jest i jak działa?

Ojcowie duchowi przypominają, że mamy trzy podstawowe źródła zła i grzechu: świat, ciało człowieka oraz diabła. Jako to? Czy Bóg nie stworzył wszystkiego, co istnieje dobrym? No właśnie! Stworzył! Skąd jednak na świecie wzięło się zło.

Biblia podsuwa nam odpowiedź na to pytanie. W księdze Rodzaju opisuje wpierw szczęśliwy początek wszystkiego, co pochodzi od Boga, następnie ukazuje upadek człowieka a z nim innych stworzeń.

Rozwinięcie

Czym jest zło?

Czym jest zło? Najkrócej można powiedzieć, że zło to brak dobra. Zło jest przeciwieństwem prawdy, sprawiedliwości i dobra. Jak można zauważyć, każdy dopuszcza się zła; wspomina o tym św. Jan w pierwszym swoim liście "kiedy mówimy, że nie mamy grzechu to kłamiemy", nie ma więc człowieka, który nie popełnił by zła. To najbardziej pierwotne doświadczenie zła nazywamy grzechem pierworodnym: stałą słabością, która skłania nasze serce ku złu, przedstawia nam zło, jako atrakcyjne dla nas dobro. Bierze on swój początek z pierwszego grzechu płynącego z pragnienia "będziecie jak Bóg", które usłyszała niewiasta w Raju przy drzewie poznania dobra i zła. Zachęcona zerwała i … poznała różnicę pomiędzy dobrem i złem. I my, jako jej dzieci, od urodzenia, doświadczamy tej różnicy codziennie.

Rola sumienia

Kiedy, na jakiej podstawie, można powiedzieć, że coś jest złe lub dobre? Bo przecież dla złodzieja zdobycie łupu kosztem bliźniego jawi się, jako coś dobrego i pożądanego, ale czy jest faktycznie dobre?

Tym, co odróżnia dobro od zła jest sumienie, które poznaje prawdę o danym czynie. To ono rozsądza, co jest dobre a co złe. Czym jednak jest to SUMIENIE? To "głos Boga w człowieku, który mówi: czyń dobrze a zła unikaj". To nasz wewnętrzny barometr postepowania, który, gdy sumienie jest prawe bezbłędnie ukazuje nam dobry kierunek. Dlatego tak ważne jest by dobrze kształtować sumienie oraz umysł w poznawaniu tego, co dobre, sprawiedliwe i prawdziwe.

Złe sumienie

No właśnie, dobrze, gdy sumienie jest prawe. A co gdy takie nie jest? Wtedy sumienie nie spełnia swojej roli i zakłamuje prawdę o czynie. Potrzebuje, więc ono wsparcia, zasad, norm, przykazań. W odniesieniu do nich może orzekać o wartości moralnej czynu, tak jak sędzia w sądzie wydaje wyrok w oparciu o prawo a nie o swoje "widzi mi się".

Będąc w domu i słuchając rodziców, będąc w szkole i słuchając nauczycieli, możemy rozwijać swoje sumienie. Poznając nasze obowiązki i prawa możemy ich dopełniać i przestrzegać.

Ćwiczenie 1.

Przypomnij sobie, jakie masz prawa. Wypisz je w zeszycie. A teraz pomyśl, że te same prawa ma twój kolega czy koleżanka albo nauczyciel. Co ty na to?

Pomyśl, jakie masz obowiązki, co powinieneś zrobić, by dobrze postępować. Wypisz je do zeszytu. Czy sumiennie je wypełniasz, czy może raczej odpychasz je od siebie, wymagając tylko od innych?

Ćwiczenie 2

Zastanów się, co złego spotkało cię w ostatnim czasie? Czyja to była faktycznie wina? Na czym polegało zło, którego doświadczyłeś? Jakie możesz wymienić sposoby czynienia zła?

Najczęstsze z nich to: słowo, czyn, milczenie, zgoda na istniejące zło. Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy?

Ćwiczenie 3

Pomyśl, w jakich okolicznościach po raz ostatni ty stałeś się przyczyną zła doświadczanego przez innych? Jakie były twoje zamiary? Co wtedy myślałeś? Dlaczego dokonałeś takiego a nie innego wyboru? Co zdecydowało o twoim postępowaniu?

Zakończenie

Nie tylko doświadczamy zła, ale też stajemy się jego sprawcami. Jesteśmy przecież grzesznikami! Co za szczęście! To do nas przyszedł Chrystus, bo jak sam mówił: " nie zdrowi potrzebują lekarza, ale ci, co się źle mają". Mimo naszych grzechów Bóg nie pozostawia nas samym sobie, ale chce nam pomóc przez sakramenty. Chrzest, spowiedź, eucharystia czy namaszczenie chorych to sakramenty pomagające nam się zmieniać. Potrzebujemy tej zmiany, by być podobnym do Boga i osiągnąć niebo, by być dobrymi ludźmi, by zła było mniej wokół nas.

Pytania kontrolne

  1. Czym jest zło?
  2. Cym jest grzech pierworodny?
  3. Wymień źródła zła w świecie?
  4. Co to jest sumienie?
  5. Czy brak dobrego działania jest złe? Jeżeli tak to, dlaczego?
  6. W jaki sposób Bóg pomaga nam zwalczać zło i naprawiać swoje życie?