katechein
 

Puste krzesło

Home Metodyka 04.01.2010 20814 drukuj
 

Istotnym elementem tej metody jest dyskusja przedstawicieli grup reprezentujących różne rozwiązania postawionego problemu. Dzięki pustemu krzesłu istnieje możliwość włączenia się do tej rozmowy także innych osób. Metoda wymaga takich tematów, w których istnieje duże prawdopodobieństwo zróżnicowania poglądów wśród członków grupy. Potrzebne materiały to: kartki z różnymi propozycjami odpowiedzi na problem postawiony w dyskusji (poglądy można powiązać z imionami, co ułatwi odwoływanie się do określonego poglądu, np. ?zgadzam się z Janem, ponieważ...?, najlepiej napisać je dużymi literami, tak, aby każdy mógł przeczytać z pewnej odległości), krzesła, kartki A -4, flamastry. Liczba osób jest dowolna, a czas trwania ok. 40 minut. Przebieg metody jest następujący:

 1. Organizacja pracy.
  Po postawieniu problemu (pytanie można napisać na kartce i wyłożyć na środku sali) prowadzący proponuje minimum trzy różne odpowiedzi. są one napisane na kartkach A-4. Najpierw je czyta, a potem rozkłada w różnych miejscach sali. Do tego dodaje pustą kartkę dla osób, które mają inne propozycje. Zaprasza uczestników do spaceru i wyboru kartki z wypowiedzią, która jest w największym stopniu zgodna z osobistym poglądem danej osoby. Uczestnicy siadają wokół wybranych kartek i w ten sposób powstaje kilka mniejszych grup. Jeśli grupy są zbyt duże (powyżej 10 osób), należy je podzielić na jeszcze mniejsze, tak, aby każdy mógł zabrać głos w ciągu 10 minut. Osoby, które wybrały pustą kartkę, muszą sprecyzować swój pogląd.
 2. Praca w małych grupach.
  W utworzonych grupach uczestnicy zbierają argumenty.
 3. Organizacja pracy na forum ogólnym.
  Po ok. 10 minutach prowadzący informuje o konieczności wyboru przez grupy swoich przedstawicieli. Przedstawiciele wychodzą z krzesłami na środek, siadają w kręgu, a grupy za nimi. Prowadzący dostawia do kręgu jeszcze jedno ?puste krzesłoś i informuje, że teraz głos mają tylko osoby w kręgu - przedstawiciele grup, oraz osoby, które usiądą na pustym krześle. Siedząc na tym krześle (max. 2 minuty), można wesprzeć swojego przedstawiciela w dyskusji.
 4. Praca na forum ogólnym.
  Na początek przedstawiciele grup krótko (2 min.) prezentują istotę swojego poglądu oraz główne argumenty. Następnie rozpoczyna się dyskusja w kręgu. Z grup siedzących z tyłu za swoim przedstawicielem i obserwujących uważnie dyskusję, może jednak w każdej chwili wyjąć jedna osoba, usiąść na ?pustym krześleś i przedstawić własny pogląd, wesprzeć argumentami reprezentanta grupy wskazać na nieścisłości innych dyskutantów. Po zabraniu głosu wraca do grupy; nie wolno jej brać udziału w dyskusji. Może tylko obserwować, jak pod wpływem jej argumentów dyskusja dalej się rozwija. Na ?pustym krześleś mogą pojawiać się kolejne osoby, a rolą prowadzące pilnowanie, by mogły one zabrać głos, oraz aby poszczególni dyskutanci mieli możliwość przedstawiania kolejnych argumentów.

Dyskusja kończy się w określonym czasie, chociaż temat nie będzie wyczerpany. Gdy poglądy grup są już jasno zarysowane i przedstawione zostały wszystkie argumenty, prowadzący przerywa dyskusję. Daje przedstawicielom możliwość "ostatniego słowa". Następnie pyta, czy osoby siedzące wokół zmieniły zdanie. Jeśli tak, mogą się wraz z krzesłem przesiąść do innej grupy. Na koniec prowadzący może podsumować przebieg dyskusji i wyrazić własny pogląd.

Tekst ten został zaczerpnięty z pozycji "Metody aktywizujace w katechezie" sekcji katechetycznej PSPiA KLANZA, a tutaj link do strony: http://natan.pl