katechein
 

Poślę Anioła swego przed Tobą

Home Konspekty i scenariusze 17.01.2015 30600 drukuj
 
Temat:

Poślę Anioła swego przed Tobą.

Cel ogólny:

Zapoznanie uczniów z katolicką nauką o aniołach w nawiązaniu do Święta Archaniołów (29.IX) i wspomnienia Aniołów Stróżów (2. X).

Cele
szczegółowe:

Uczeń powinien wiedzieć, kim jest anioł, jaką rolę pełni w Biblii i jaką pełni dziś.
Uczeń potrafi wymienić chóry anielskie i imiona Archaniołów.
Uczeń potrafi zawierzyć się Aniołowi Stróżowi.

Metody:

Pogadanka, praca w grupach, praca z tekstem, praca z podręcznikiem

Pomoce:

Czyste kartki, kartki z pytaniami do tekstu, Pismo Święte, podręcznik.

Wprowadzenie:

Jedną z pierwszych modlitw, jakich uczymy się w dzieciństwie jest oczywiście, "Aniele Boży, Stróżu mój…". Z pełnym zaufaniem powierzamy się opiece Anioła Stróża, a potem z czasem chyba o nim zapominamy, odstawiamy go jak starą zabawkę, z której już wyrośliśmy.
Tymczasem trzeba sobie jasno powiedzieć, że każdy z nas ma swojego Anioła Stróża, na dobre i na złe, na całe swoje życie. Święto Archaniołów, które obchodzimy 29. IX. I wspomnienie Aniołów Stróżów obchodzone 2.X. Jest okazją do przypomnienia nauki o aniołach.

Rozwiniecie:

Zanim jednak do tego przystąpimy chciałabym się dowiedzieć, co wy wiecie o aniołach.
PRACA W GRUPACH - uczniowie wypisują wszystko, co wiedzą o Aniołach, potem następuje prezentacja na forum. W tym czasie katecheta na tablicy rysuje tabelę, która będzie uzupełniana w czasie lekcji.
Zweryfikujmy i usystematyzujmy to, co wiecie o Aniołach z tym, co naucza Kościół.
Kim jest Anioł?

Anioł to duch czysty, nieśmiertelny, posiadający rozum i wolną wolę, niemający ciała, posłaniec boży (Zapis w pierwszej części tabeli)
W V w. Po narodzeniu Chrystusa w oparciu o teksty Pisma Świętego zostało wyróżnionych 9 chórów anielskich: Serafini, Cheruby, Trony, Panowania, Moce, Władze, Zwierzchności, Archaniołowie, Aniołowie. (Zapis w drugiej części tabeli)

Szczególną rolę w życiu człowieka odgrywają Archaniołowie i Aniołowie Stróżowie. Aniołów stróżów nie znamy z imienia, natomiast Pismo Święte podaje imiona trzech Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Przyjrzyjmy się bliżej tym osobom.
Uczniowie w trzech grupach odpowiadają na pytania dotyczące Archaniołów a następnie wyniki swojej pracy prezentują na forum. W tabeli zostają zapisane imiona Archaniołów

Wiedzę o aniołach czerpiemy między innymi z Pisma Świętego, w którym ponad 300 razy o nich się wspomina. W Biblii opisane są wydarzenia, w których Aniołowie ostrzegają, wykonują wyroki Boga, walczą ze złem, zwiastują towarzyszą i pomagają człowiekowi.
PRACA W GRUPACH - na tablicy w czwartej kolumnie zostają wypisane funkcje anioła oraz singla fragmentów mówiące o wypełnianiu tych funkcji. Zadaniem uczniów jest przyporządkowanie funkcji do opisu biblijnego.
Tak mówi Biblia. A jak jest dziś? Jakie znaczenie Aniołowie mają obecnie?
PRACA W GRUPACH -Uczniowie na podstawie tekstu z podręcznika odpowiadają na pytanie: Jaką rolę pełni Anioł dzisiaj?
PRZEWIDYWANE ODPOWIEDZI:

 1. Przez wstawiennictwo Aniołów oddajemy cześć Bogu.
 2. Możemy zwracać się do Aniołów, a oni nami się opiekują.
 3. Aniołowie opiekują się całym światem.

(Zapis w piątej kolumnie tabeli)

Zakończenie:

Skoro dziś Aniołowie są obecni w naszym życiu, jak powinniśmy się do nich odnosić?
Katecheta prowadzi uczniów do odpowiedzi, w której dochodzą oni do wniosku, że powinniśmy prosić Aniołów o pomoc. Następnie uczniowie indywidualnie układają i zapisują w zeszycie modlitwę do Anioła Stróża.

Zapis do zeszytu:

Temat: Poślę Anioła swego przed Tobą …

Kim jest Anioł? Chóry anielskie Archanioły Anioł w Biblii Anioł dziś

Duch czysty
Nieśmiertelny
Posiadający Rozum i wolną wolę
Niemający ciała

Serafini
Cheruby
Trony
Panowania
Moce
Władze
Zwierzchności
Archaniołowie
Aniołowie

Michał
Gabriel
Rafał

Ostrzegają -Mt2,13
Wykonują wyroki Boga-1 Krn21,15-16
Walczą ze złem- Pa 12,7-9
Zwiastują - Łk 2,8-10
Pomagają człowiekowi -1 Kl. 19,4-5
Towarzyszą człowiekowi-Tb 6,1

Przez wstawiennictwo Aniołów oddajemy cześć Bogu.
Możemy zwracać się do Aniołów, a oni nami się opiekują
Opiekują się całym światem

Poniżej znajdują się pytania do pracy poszczególnych grup.

GRUPA 1
Odpowiedz na pytania. Odpowiedzi udzielaj pełnym zdaniem

 1. Co oznacza imię Michael?
 2. W jakiej księdze występuje archanioł Michał?
 3. Jaką rolę pełni Archanioł Michał według tradycji?
 4. Jak Archanioł Michał przedstawiany jest w sztuce?

GRUPA 2
Odpowiedz na pytania. Odpowiedzi udzielaj pełnym zdaniem.

 1. Co oznacza imię Rafael?
 2. W jakiej księdze w Biblii występuje Archanioł Rafael?
 3. Jaką rolę pełni Archanioł Rafael w tradycji?
 4. Jak Archanioł Rafael przedstawiany jest w sztuce?

GRUPA 3
Odpowiedz na pytania. Odpowiedzi udzielaj pełnym zdaniem.

 1. Co oznacza imię Gabriel?
 2. W jakich księgach biblijnych występuje Archanioł Gabriel?
 3. Jaką rolę pełni Archanioł Gabriel w islamie i judaizmie?
 4. Jak Archanioł Gabriel przedstawiany jest w malarstwie?

Autorem scenariusza jest mgr E.Kościukiewicz