katechein
 

Karta pracy do lekcji o Biblii

Home Konspekty i scenariusze 17.01.2010 32850 drukuj
 

Temat: Czym jest Biblia?

Zad 1

Na podstawie podręcznika wypisz następujące informacje:

  1. Jakie były etapy powstawania Biblii?
  2. Jakie były języki biblijne?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Zad 2

Korzystając z Biblii:

  1. Dokonaj podziału Biblii na 2 podstawowe części.
  2. Policz ile ksiąg znajduje się w ST i NT.
  3. Wypisz nazwy 4 ewangelii w kolejności.

Biblia dzieli się na: ………………………………………… i …….…………………………………….
W ST jest ……………………… ksiąg.
W NT jest ……………………… ksiąg.
Są ……………………… ewangelie w następującej kolejności:

  1. ………….………………………………………….………………………………………..
  2. ……………………………………………………………………….………………………
  3. ……………………………………………………………………………….………………
  4. ………………………………………………………………………………….……………

Jako podpowiedź weź takie zdanie: Mateusz Ma Łuk Jana.

Zad 3

Korzystając z podręcznika odpowiedz na pytanie: "Czym jest natchnienie biblijne?"

Natchnienie biblijne to ….……………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Sigla biblijne to sposób zapisywania "adresu" fragmentu biblijnego w Piśmie Świętym. Zapis: J 3, 16 oznacza: "Ewangelia wg św. Jana Rozdział 3 wiersz 16"

1Kor 13 1-13
Nazwa księgi Nr rozdziału Wiersze

Zad 4

Korzystając z Biblii odszukaj listę skrótów ksiąg oraz wpisz ją w tabelkę poniżej.
Naucz się ich! (Właśnie tutaj zapowiadam kartkówkę! Cieszysz się, co nie?)

ST NT
Skrót Nazwa Skrót Nazwa Skrót Nazwa

Karta pracy w oparciu o podręcznik: ks. Piotr Tomasik, "Słowo blisko ciebie. Podręcznik do nauki religii dla I klasy gimnazjum" oraz program: "Iść za Jezusem" Piotr Tomasik AZ-3-02/3 z 27 II 2002 Wydawnictwo Diecezji Warszawsko -Praskiej.