katechein
 

Być w Kościele - konspekt lekcji

Home Konspekty i scenariusze 21.01.2010 26938 drukuj
 

Klasa druga gimnazjum

Temat:

Być w Kościele

Cel:

Celem katechezy jest usystematyzowanie wiadomości o Kościele, jako wspólnocie Ludu Bożego. Ze szczególnym uwzględnieniem znajomości Kościoła lokalnego.

Cele szczegółowe:

Przypomnienie informacji o Kościele - Ludzie Bożym.
Utrwalenie umiejętności wyszukiwania tekstów biblijnych oraz agregacji i segregacji informacji.

Metody:

Pogadanka, praca własna ucznia z tekstem, praca w zespole dwuosobowym

Wprowadzenie:

Odkąd pamiętacie używane jest przy was słowo: KOŚCIóŁ. Co ono znaczy? Co się z nim wiąże? Co niedzielę posyłają was rodzice do kościoła na Mszę świętą i dobrze, jeżeli idą z wami. Co miesiąc także idziecie do kościoła na spotkanie miesięczne przygotowujące was do bierzmowania. Czy jednak ten budynek jest jedynym znaczeniem słowa KOŚCIóŁ? Nie! Od szkoły podstawowej mówiono wam, że to także Lud Boży. Co to jednak znaczy? Dla niektórych z was to tylko "instytucja" pełna nakazów, zakazów oraz zacofania. Jeżeli nie wiesz, czym jest Kościół naprawdę, to masz właśnie taki obraz przed oczami.
Zastanówmy się, co wiemy o Kościele, czym on jest:

  1. budynek; parafia; Lud Boży; ochrzczeni; wierzący; Ciało Chrystusa
Rozwinięcie:

A co mówi o Kościele Jego Założyciel i jego uczniowie? Macie przed sobą karty pracy. Weźcie je do ręki i przeczytajcie punkt 1. (Dyżurni rozdają Pismo święte) Odszukajcie te oto fragmenty: J 15, 4-5; J 6, 56; Ga 3, 27-28; Kol 1, 18; 1 Kor 12, 12-31 i wykonajcie zadanie: "Po ich odszukaniu w Piśmie św. wypisz najważniejsze elementy, z tych tekstów." Macie na to 10 minut.
J 15,4-5 - Jezus utożsamia się ze swoim ludem, stwierdza, że bez Niego nie damy rady zrobić cokolwiek dobrego.
J 6,56 - Jezus mówi, że źródłem siły dla chrześcijanina powinna być Msza Święta.
Ga 3, 27 - Paweł stwierdza, że przez chrzest żyjemy, jako Chrystus i jesteśmy sobie równi.
Kol 1,18 - Paweł mówi, że głową Kościoła jest Chrystus.
1Kor 12,12-31 - Paweł porównuje kościół do Mistycznego Ciała Chrystusa, gdzie każdy ma swoje miejsce, a głową całości jest Jezus.

Co można powiedzieć o Kościele na podstawie tych fragmentów? Można stwierdzić, że Kościół to trwająca we wspólnocie z Jezusem grupa ludzi wierzących mu i jednocząca się wokół sprawowanych przez Niego sakramentów: chrztu i eucharystii. Weźcie do ręki karty pracy, przeczytacie punkt drugi. Jaką właściwą odpowiedź należy wybrać?

Katechizm Kościoła Katolickiego podaje, za wyznaniem wiary, następujące cechy Kościoła: jeden, święty, apostolski. Korzystając z materiałów dodatkowych (dodatek 1) przeczytajcie o nich. Następnie wykonajcie zadanie 3. Macie na to 10 minut.

Podsumowując, Kościół to wspólnota ochrzczonych i wierzących w Chrystusa, zgromadzona wokół sprawowanych sakramentów, a głównie Eucharystii. Jego cechami są: jedność płynąca ze wspólnoty z Chrystusem oraz powszechność, jako dostępność dla każdego; świętość, która płynie z osoby Jezusa, który jest Bogiem a także apostolskość rozumiana, jako kontynuacja tradycji Apostołów, oraz jako wezwanie do głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim ludziom.

Wiecie już, czym Kościół jest, jednak czy wiecie też jak wyglądają Jego struktury w naszej okolicy? W materiałach dodatkowych (dodatek 2) macie mapkę pokazującą podział Kościoła w Polsce na diecezje. Obok jest informacja o naszej diecezji i dekanacie. Weźcie karty pracy do ręki, przeczytajcie polecenie zadania 4. Zadanie to polega na uzupełnieniu tabelki informacjami z dodatku 2. Macie na to 5 minut.

Zastosowanie:

Gdy pójdziesz do kościoła na Mszę Świętą lub przy innej okazji przypomnij sobie, że jesteś częścią wspólnoty, nie tylko z ludźmi z twojej ławki, ale przede wszystkim z Bogiem, Jezusem Chrystusem. Zapamiętaj także nazwę swojej parafii, nazwisko swego proboszcza oraz biskupa twojej diecezji. Bo to Twój Kościół.