katechein
 

Karta pracy do konspektu: Być w Kościele

Home Konspekty i scenariusze 21.01.2010 25317 drukuj
 

KARTA PRACY UCZNIA

Temat: Być w Kościele

Zadanie 1 - Odszukaj w Biblii podane fragmenty:
(ćwiczenie to ma także na celu utrwalenie twoich umiejętności wyszukiwania tekstów w Biblii z poprzednich lekcji)

 • J 15, 4-5
 • J 6, 56
 • Ga 3, 27-28
 • Kol 1, 18
 • 1 Kor 12, 12-31

Po ich odszukaniu w Piśmie św. wypisz najważniejsze elementy, z tych tekstów.

Zadanie 2 - W oparciu o powyższe teksty wybierz najwłaściwszą definicję Kościoła (i podkreśl ją):
(tutaj ćwiczysz analizę oraz syntezę informacji :P)
Kościół to:

 • Wspólnota ludzi na mszy świętej wokół ołtarza.
 • To wspólnota ludu pielgrzymującego.
 • Wspólnota tylko ochrzczonych.
 • To każda rodzina chrześcijańska.
 • Wspólnota wszystkich ochrzczonych.
 • Kościół jest mistycznym Ciałem Chrystusa. Jego Głową jest Chrystus, a członkami ludzie ochrzczeni i wierzący w Niego.

Zadanie 3 - Korzystając z materiałów dodatkowych (dodatek 1) wymień i krótko opisz cechy Kościoła.
(tutaj ćwiczysz wyciąganie wniosków ;P)

 • …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………

Zadanie 4 - Korzystając z tekstów dodatkowych (dodatek 2) uporządkuj informacje o twoim Kościele lokalnym.
(Jeśli nie zdążysz na lekcji, dokończ w domu, cieszysz się prawda? J)

Struktura organizacyjna Nazwa(imię, wezwanie) Kto jej przewodzi? Imię i nazwisko przewodzącego.

Metropolia

Archidiecezja

Diecezja

Twój Dekanat

Twoja Parafia

*Uwaga! Wytnij po przerywanych liniach, złóż i wklej do zeszytu, a co!?Aha, jak masz problem zgłoś go, to razem go rozwiążemy.