katechein
 

Ojciec naszej wiary - konspekt

Home Konspekty i scenariusze 25.01.2010 68676 drukuj
 

Temat:

Ojciec naszej wiary

Cel ogólny:

 • Uczeń zna podstawowe fakty z życia patriarchy Abrahama

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna obietnice dane Abrahamowi przez Boga
 • Uczeń wie, w jaki sposób Bóg wypełnił swoje obietnice wobec Abrahama
 • Uczeń zna historię próby wiary Abrahama
 • Uczeń potrafi wyjaśnić, dlaczego Abraham jest nazywany Ojcem Wszystkich Wierzących
 • Uczeń wie, czym charakteryzowała się wiara Abrahama
 • Uczeń dostrzega związek pomiędzy wiarą Abrahama a wytrwałością w modlitwie

Pomoce:

 • Zdjęcia Cassie Bernall
 • Fragmenty Pisma Świętego
 • Mapa podróży Abrahama
 • Plansze z tekstem obietnicy danej Abrahamowi oraz sposobami wypełnienia tej obietnicy
 • Materiały do pracy w grupach

Metody:

 • Opowiadanie
 • Wykład
 • Pogadanka
 • Praca z tekstem Biblijnym
 • Praca w grupach

Wprowadzenie:

Rankiem 20 kwietnia 1990 roku siedemnastoletnia Cassie Bernall uczennica szkoły średniej w USA, zostawiła swojej przyjaciółce notatkę o treści:

"naprawdę chcę złożyć swe życie całkowicie dla Boga, jest to trudne i budzące strach, ale warto."

Tego samego dnia, została zastrzelona przez uczniów tej swojej szkoły. Była jedną z czternastu ofiar. Ta właśnie śmierć poruszyła serca wielu ludzi na całym świecie. Zabójca przykładając lufę do głowy, zapytał: "Czy wierzysz w Boga?". Ponieważ usłyszał odpowiedź twierdzącą - strzelił.
Umarła tylko, dlatego, że wierzyła w Boga.

Pogadanka o trudnościach wiary we współczesnym świecie

Rozwinięcie:

O tym, że nie jest łatwo być człowiekiem wierzącym przekonał się również Abraham, który żył w XVIII przed narodzeniem Chrystusa. Jego historia została opisana w Księdze Rodzaju, dziś zapoznamy się z najważniejszymi wydarzeniami z jego życia.

Abraham urodził się w Ur Haldejskim, jako wyznawca wiary politeistycznej. Na początku nosił imię Abram, był synem Tyracha, zaś jego żoną była Saraj. Pewnego dnia Terach, Abram i Saraj udali się do Kanaanu, jednak Terach był zbyt słaby, by przebyć tę drogę i musieli osiąść w Charanie. Tam Abramowi objawił się Bóg by dać mu polecenie i złożyć obietnicę.

Pytania dla uczniów:

 • Jakie polecenie Bóg dał Abramowi?
 • Co Bóg obiecał Abramowi jeżeli wykona Jego polecenie?

Posiadanie potomstwa dawało Abrahamowi pewność, że Bóg zaczyna wypełniając obietnicę i stanie się on Ojcem wielkiego narodu, któremu Bóg będzie błogosławił. Kiedy pierworodny syn Abrahama, Izaak podrósł Bóg wystawił na próbę jego wiarę. Każe Abrahamowi złożyć syna w ofierze. Zapoznajmy się z tymi wydarzeniami.

Pytania dla uczniów:

 • Czy Bóg chciał śmierci Izaaka?
 • Dlaczego zatem chciał tej ofiary z Izaaka?
 • Czy Abraham wyszedł zwycięsko z tej próby?
 • Co pozwoliło Abrahamowi przetrwać tę próbę?

Wykład:
Gdyby Izaak zginął, to wszystko, co Bóg obiecał Abrahamowi: a więc potomstwo, piękny kraj oraz błogosławieństwo byłoby czczą i nie prawdziwą mową Boga. Abraham uwierzył Bogu, bo jego wiara była bezgraniczną ufnością. Dzisiaj Abrahama nazywa się Ojcem Wszystkich Wierzących, bo jest on dla nas wzorem całkowitego zawierzenia Bogu, w każdej sytuacji swego życia.

Siła wiary Abrahama stała się widoczna w jego modlitwie, kiedy Bóg postanowił zniszczyć dwa miasta Sodomę i Gomorę, z powodu ich grzechów.

Pogadanka:

 • co Abraham prosił Boga?
 • Jaka była modlitwa Abrahama?
 • Czego możemy dowiedzieć się o sensie modlitwy na podstawie tej historii z życia Abrahama?
 • Czego możemy uczyć się na przykładzie modlitwy Abrahama?

Czytanie fragmentu księgi Rodzaju (Rdz 12,1,2a,3b-4)
podręcznik s. 72

Nauczyciel wywiesza, planszę z tekstem obietnicy na środku tablicy. A następnie komentując kolejno przywiesza poszczególne plansze ze sposobami wypełnienia tej obietnicy. W ten sposób powstaje schemat, który uczniowie przepisują do zeszytu.

Czytanie fragmentu biblijnego z podręcznika z podziałem na role. s. 74-75.
Praca w grupach: w ciągu 10-15 minut uczniowie opisują historię Abrahama w formie pamiętnika. Następnie przedstawiają wyniki swojej pracy. Później odpowiadają na pytania.

Czytanie tekstu biblijnego z podręcznika s. 77-79. (możliwy podział na role)

Puenta:
Bóg złożył Abrahamowi obietnicę, która mogła być wypełniona tylko poprzez jego syna Izaaka. Abraham składając syna w ofierze ryzykował, że nie spełnią się obietnice Boga. Mimo to całkowicie Mu zaufał. Zaufanie to uwidoczniło się w wytrwałej modlitwie i wierności.