logoRSS
 
 

Wpisy w kategorii O katechezie  RSS

20. rocznica powrotu katechezy do szkół

W dniu 3 sierpnia minęła 20. rocznica podjęcia decyzji o powrocie katechezy do szkół. Wakacyjne klimaty pewnie nie sprzyjają rocznicy, tym bardziej wypada powiedzieć kilka słów na ten temat.Kościół po…

więcej »

 

System prewencyjny św. Jana Bosko w wychowaniu szkolnym

Oryginalność św. Jana Bosko w rozwoju systemu prewencyjnego Wydaje się, że oryginalność pedagogiczna św. Jana Bosko sprowadza się do umiejętnego połączenia eklezjalnej praktyki z myślą wychowawczą. Większość komentatorów jego dzieła…

więcej »

 

System prewencyjny w rodzinie

Najczęściej odnosimy system wychowawczy Księdza Bosko do określonych sytuacji czy instytucji wychowawczych, rzadko łącząc jego podstawowe zasady z rodziną. Tymczasem to ona właśnie wydaje się być pierwszym i podstawowym miejscem…

więcej »

 

Z wielkiego serca ks. Bosko

System prewencyjny Św. Jan Bosko pozostawił jako dziedzictwo dla Kościoła i ludzkości swoją świętość zasadzającą się na wielkiej miłości do Boga i całkowitym zaangażowaniu duchowym i społecznym na rzecz młodzieży.…

więcej »

 

Jak napisać scenariusz katechezy? cz1

METODYCZNE ASPEKTY KONSTRUOWANIA NOWOCZESNYCH SCENARIUSZY LEKCYJNYCH I. WSTĘP Na początek chcielibyśmy wyjaśnić w jaki sposób rozumiemy temat naszego wystąpienia, sformułować główne pytanie na które chcielibyśmy znaleźć odpowiedź, oraz sprecyzować w…

więcej »

 

Jak napisać scenariusz katechezy? cz2

II. OGóLNE ZASADY KOMPOZYCJI SCENARIUSZY Jak konstruować nowoczesne scenariusze katechetyczne? Najpierw pięć zasad ogólnych. 1) OKREŚL CEL I DĄŻ NIEGO. Jak ważny jest cel widać wyraźnie m.in. w mowie wygłoszonej…

więcej »

 

Jak napisać scenariusz katechezy? cz3

III. SZCZEGóŁOWE ZASADY KOMPOZYCJI SCENARIUSZY. Po omówieniu zasad ogólnych przejdziemy teraz do trzech grup zasad szczegółowych. Odnosić się one będą do wprowadzenia, aktywizacji i puenty. Omówimy je w takiej kolejności…

więcej »

 

Jak napisać scenariusz katechezy? cz4

IV. ZAKOŃCZENIE Przedstawiony powyżej model "katechezy aktywizującej" [36] jest jedną z prób odpowiedzi na postawione na początku pytanie jak konstruować nowoczesne scenariusze katechetyczne? Model ten ma charakter formalny. Przypomnijmy najważniejsze…

więcej »

 

Jak mówić dziecku o Bogu

Religijne wychowanie dziecka, z dydaktycznego punktu widzenia, nie jest łatwe. Można nawet powiedzieć, że jest ono jednym z najtrudniejszych. Wymaga bowiem od wychowawcy szczególnej koncentracji, dużej aktywności i właściwej, odpowiadającej…

więcej »

 

Jak mówić dorastającym o wierze, Bogu, Jezusie?

W badaniach Księdza Profesora Jerzego Bagrowicza szczególna uwaga poświęcona jest problematyce młodzieży, jej wieloaspektowego dojrzewania, w tym także dojrzewania w wierze. Wybór tego obszaru refleksji wydaje się dzisiaj szczególnie istotny,…

więcej »

 

Czym jest katecheza?

Dziełu katechizacji Kościół zawsze poświęcał wiele wysiłków, jako jednemu ze swych najważniejszych zadań, gdyż Zmartwychwstały Chrystus, przed powrotem do Ojca, dał Apostołom ostatnie polecenie, aby czynili uczniów ze wszystkich narodów…

więcej »

 

Jak wygląda Pan Bóg, czyli katecheza w domowych pieleszach

Trudno zaszczepić dziecku miłość do muzyki, jeśli jej nie słyszy, a uczone jest tylko nut. Można założyć, że dziecko samo poczuje, czym jest muzyka i rozpozna fakt, że zapis nutowy…

więcej »

 

Mistagogia w katechezie

O wadze i znaczeniu mistagogii w katechezie zaświadcza głównie starożytna tradycja katechetyczna, która pozostawała niezmiernie wrażliwa na proces wprowadzania w misterium Chrystusa, pogłębianie go i ścisłe łączenie z życiem wspólnoty…

więcej »

 

Inkulturacja w katechezie

Relacje między kulturą a katechezą nie są dla Kościoła nową kwestią. Zasadność tego twierdzenia znajduje swoje potwierdzenie w przepowiadaniu czasów apostolskich i patrystycznych, w którym głoszący Dobrą Nowinę uwzględniali szeroko…

więcej »

 

Wybrane funkcje stosowania symboli w katechezie

Chrześcijanie pierwszych wieków znali symbole tak dobrze jak alfabet, a może nawet lepiej, bo nie wszyscy umieli czytać. Jezus głosząc swą naukę, najczęściej czerpie obrazy ze świata przyrody i życia…

więcej »

 

Formułowanie celów jednostki katechetycznej

Cieszy mnie rozwój dyskusji na temat celów jednostki katechetycznej. Dobra dyskusja skłania do refleksji, przemyślenia swojego stanowiska, poszukiwania argumentów i otwiera nowe, nieznane dotąd aspekty danego zagadnienia. Przyznaję, że wolę…

więcej »

 

Miejsca katechezy

Podstawowymi miejscami katechezy skierowanej uniwersalnie do każedgo, gdyż każdy jej potrzebuje, są: Parafia Rodzina Szkoła Parafia Chcę się teraz zająć konkretnymi środowiskami, w których zazwyczaj pracują katecheci, i omówić w…

więcej »

 

Różne metody katechizacji

Ażeby katecheza osiągnęła swój właściwy cel, to jest wychowanie w wierze, niezbędne jest wprowadzenie różnych metod, stosownych do wieku i rodzaju umysłowego katechizowanych, dojrzałości eklezjalnej i duchowej oraz indywidualnych uwarunkowań.…

więcej »

 
up