logoRSS
 
 

Wpisy w kategorii Konspekty i scenariusze  RSS

Adwent - Przyjdź Królestwo Twoje

Temat: Królestwo Boże – na co czekamy? Klasa: GP/SP Cele: dowiesz się czym jest Królestwo Boże uświadomisz sobie, że tym na co czekamy jest Królestwo Boże Wstęp Wchodząc w nowy rok…

więcej »

 

Adwent - koniec i początek

Temat: ADWENT- CZAS OCZEKIWANIA, KONIEC I POCZĄTEK WSZYSTKIEGO Klasa: SP Cele: zapoznanie z Adwentem jako okresem liturgicznym; uświadomienie, że Adwent jest przygotowaniem na spotkanie z Bogiem. CO ZNACZY SŁOWO ADWENT?…

więcej »

 

Czym są ewangelie

Temat: Czym są ewangelie? Klasa: 6SP-3GP Cele: Uświadomienie uczniom, że ewangelie są pismami katechetycznymi Przypomnienie uczniom, że ewangelia jest jedna w kilku świadectwach Wstęp: Jak pamiętamy Biblia – Pismo Święte…

więcej »

 

1 listopada – tajemnica świętych obcowania.

Klasa: 7SP - 3GP Cele: Przybliżenie prawdy o świętych obcowaniu Wstęp Kiedy wyznajemy wiarę w trakcie mszy świętej, wspominamy, że wierzymy w obcowanie świętych i żywot wieczny. Co to jednak znaczy?…

więcej »

 

Czy istnieje świat duchowy?

Temat: A CO JAK JEDNAK ISTNIEJE? Klasa: 3GP Cele: Uświadomienie istnienia innej rzeczywistości niż tylko materialna. Uświadomienie konieczności odpowiedzi na Boże objawienia samego siebie. Wstęp Od zawsze człowiek zadaje pytania:…

więcej »

 

Modlitwa i jej rodzaje - 2017

Temat: Modlitwa, czyli jak pogadać z  Bogiem? Klasa: GP Cele: Dowiesz się czym jest modlitwa i jakie są jej rodzaje Wstęp Aby życie mogło trwać trzeba oddychać i się żywić,…

więcej »

 

Ofiara i sprawca zła. Jak postępować?

Temat: Czym jest zło? Klasa: 1GP Cele: Będziesz wiedział, jakie są źrodła zła w świecie. Dowisz się, że także brak działania też jest złem. Wstęp Tym, czego doświadcza każdy człowiek…

więcej »

 

Ból rozłamu.

Temat: Ból rozłamu - Schizma Wschodnia Klasa: 1GP Cele: Dowiesz się jak doszło do pierwszego wielkiego podziału w Kościele. Dowiesz się, co to jest schizma. Wstęp Jest Jeden Chrystus! Jeden…

więcej »

 

Moje rekolekcje - 2017

Temat: Moje rekolekcje Klasa: 1GP Cele: Uczeń wie, czym są rekolekcje; Uczeń interpretuje Jezusowe zaproszenie: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu” (Łk 19,5). Wstęp Wielki…

więcej »

 

Po siódme -2017

Temat: Po siódme – troszcz się o swoje i cudze. Klasa: 2GP Cele: Zrozumiesz, co to jest kradzież. Będziesz wiedział jak dbać o to, co masz Wstęp W 16 rozdziale…

więcej »

 

Czcij ojca i matkę swoja - 2017

Temat: Czcij i szanuj – po czwarte. Klasa: 2GP Cele: Przypomnisz sobie treść czwartego przykazania. Zrozumiesz, co znaczy czcić rodziców. Wstęp Pierwsze trzy przykazania dotyczą tego, co odnosi się do…

więcej »

 

Starożytne spory o Jezusa -2017

Temat: Starożytne spory o Jezusa Klasa: 1GP Cele: Dowiesz się, czym jest teologia. Dowiesz się jak rozwijało się rozumienie, kim jest Bóg. Poznasz słowa: teologia, herezja, apologetyka, gnoza, monofizytyzm, nestorianizm,…

więcej »

 

Eksplozja ewangelizacji - 2017

Temat: Eksplozja ewangelizacji Klasa: 1GP Cele: Dowiesz się jak powstawał Kościół. Dowiesz się, co to jest ewangelizacja. Dowiesz się o prześladowaniach wczesnego Kościoła. Wstęp Pod wpływem Ducha Świętego zalęknieni uczniowie…

więcej »

 

Po piąte - Szanuj życie

Temat: Po piąte – „Szanuj życie”. Klasa: 2GP Cele: Dowiesz się jak można wypełniać przykazanie „nie zabijaj”. Będziesz wiedział, że dbanie o zdrowie i rozwój jest twoim obowiązkiem. Wstęp Każdy…

więcej »

 

Krótko o Środzie Popielcowej

Temat: ŚRODA POPIELCOWA: POKUTA – POST – NAWRÓCENIE Klasa: GP Cele: Dowiesz się dlaczego WP rozpoczyna się w środę. Będziesz wiedział jaki jest sens pokuty i postu. Zrozumiesz co to…

więcej »

 

Post, pokuta i nawrócenie

Temat: P.P.N. (Post, pokuta i nawrócenie) Klasa: GP Cele: Przypomnisz sobie, co jest celem życia człowieka. Będziesz wiedział, co to jest post, pokuta i nawrócenie. Dowiesz się, jaka jest różnica…

więcej »

 

Powstanie Kościoła

Temat: Jak się to zaczęło? Powstanie Kościoła Cele: Co Cię dziś czeka? Dowiesz jak doszło do powstania Kościoła. Będziesz wiedział, co to jest Kerygmat. Zrozumiesz co jest podstawowym zadaniem Kościoła.…

więcej »

 

Wiara - jako odpowiedź na Bożą obawienie

Temat: WIARA Klasa 1GP Cele: Poznasz czym jest wiara. Będziesz potrafił wymienić cechy wiary. Wstęp: „Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg…

więcej »

 

Czy prawo jest nam potrzebne?

Temat: Czy prawo jest nam potrzebne? Klasa: 2GP Cele: Znajdziesz odpowiedź na pytanie czy potrzebne są jakieś reguły? Dowiesz się, jakie mamy podstawy prawa. Plan: Czym prawo jest? Czy prawo…

więcej »

 

Rzeczy ostateczne - konspekt 2016

Temat: Rzeczy ostateczne czekające każdego człowieka (czy wierzy w Boga czy też nie). Klasa: GP Cele: Przypomnienie celu życia człowieka Uświadomienie, że śmierć jest przejściem do innego życia Przypomnienie, że…

więcej »

 

Czy Darwin się mylił? - konspekt 2016

Temat: Czy Darwin się mylił? Cele: Zaznajomienie z biblijnym opisem stworzenia świata i człowieka Wskazanie relacji pomiędzy nauką a wiarą Klasa: 1GP Wstęp Chodzicie już kilka lat do szkoły i…

więcej »

 

Powtórka wiadomości o Biblii

Imię i nazwisko: ... klasa: ... Przypisz poniższe księgi do odpowiedniej części Biblii i rozwiń ich skróty. ST NT     Hi; Łk; Mk; Rz, Dz; Ap; Rdz; Mdr; Syr;…

więcej »

 

Na dobry początek - konspekt 2016

Temat: Na dobry początek Jak odpowiedzieć sobie na pytania: Kim jestem? Skąd pochodzę? Dokąd zmierzam? Jak Biblia wyjaśnia twój „początek”, „cel” i „drogę”. Klasa: 1GP Wstęp Prędzej czy później każdy…

więcej »

 

Źródła poznania Boga - konspekt 2016

Temat: Źródła poznania Boga Szukamy odpowiedzi na pytania: czy Bóg jest? Jak można Go spotkać? Czy mamy pewność Jego istnienia? Klasa: 1GP Wstęp Jakie mamy źródła poznania Boga? Skąd wiadomo,…

więcej »

 

Człowiek pragnie szczęścia - konspekt 2016

Temat: Czego pragniesz najbardziej? Pytania o szczęście, cel życia, jak osiągnąć jego pełnię? Czy jest coś co przeszkadza być szczęśliwym? Jaka jest przyczyna braku szczęścia mimo tak wielkiego pragnienia. Klasa:…

więcej »

 

Symbol szczęścia człowieka - konspekt 2016

Temat: Symbol szczęścia człowieka Krzyż jako symbol zbawienia, przez który Bóg obdarowuje nas szczęściem; Zapoznanie ze znaczeniem Święta Podwyższenia Krzyża Świętego wie, że szczęścia nie można utożsamiać z powodzeniem, dobrobytem…

więcej »

 

Narodziny Kościoła - konspekt 2016

Temat: Narodziny Kościoła Klasa: 1GP Cele: na podstawie tekstu Dz 2,42-47 wymienia charakterystyczne elementy kształtujące wspólnotę Kościoła; uzasadnia konieczność Eucharystii dla budowania wspólnoty Kościoła. Cele(ucznia): dowiesz się jak żyli pierwsi…

więcej »

 

Nauczyciel i uczniowie - konspekt 2016

Temat: Nauczyciel i uczniowie Klasa: GP Cele: uzasadnia potrzebę powołania do szczególnej służby Jezusowi w Kościele; wyjaśnia związki pomiędzy realizacją życiowego powołania a uczestnictwem w posłannictwie Jezusa. Cele(ucznia): dowiesz się…

więcej »

 

O co ten szum z Wielkanocą? - konspekt 2016

Temat: Wierzę w zmartwychwstanie. O co ten cały szum z Wielkanocą? Klasa: GP Cele: Przybliżenie prawdy wiary o rzeczach ostatecznych Zmartwychwstanie jako centrum naszej wiary Cele dla ucznia: poznasz co…

więcej »

 

Bóg przemienia historię świata - konspekt 2016

Temat: Bóg przemienia historię świata Klasa: 1 GP Cele: wie, że Jezus przyszedł do ludzi w konkretnym momencie dziejów; uzasadnia, że przyjście na świat Jezusa jest najpełniejszym sposobem objawienia się…

więcej »

 

Bóg objawia prawo życia - konspekt 2016

Temat: Bóg objawia prawo życia Klasa: 2GP Cele: wyjaśnia pochodzenie słowa „Dekalog”; przyporządkowuje przykazania Dekalogu do przedmiotu ich odniesienia; Cele(ucznia): dowiesz się jak dzielą się prawa; będziesz wiedział co oznaczają…

więcej »

 

Spełnione obietnice - konspekt 2016

Temat: Spełnione obietnice Klasa: 1GP Cele: Zapoznanie z postacią i posłannictwem Jana Chrzciciela wie, że Pan Bóg przez wydarzenia Starego Testamentu, począwszy od Abrahama, składał ludziom obietnice i przygotowywał ich…

więcej »

 

W służbie Bogu - prorocy - konspekt 2016

Temat: W służbie Bogu - prorocy Klasa: 1GP Cele: wyjaśnia religijne znaczenie pojęcia „prorok”; wymienia, do czego wzywa Pan Bóg za pośrednictwem proroków. Cele(ucznia): dowiesz się kim jest prorok; będziesz…

więcej »

 

Jezus wspomaga w cierpieniu - konspekt 2016

Temat: Jezus wspomaga w cierpieniu Klasa: 2GP Cele: Zapoznanie z teologią i symboliką sakramentu namaszczenia chorych; wie, że sakrament namaszczenia chorych jest też znakiem nadziei na powrót do zdrowia; wymienia…

więcej »

 

Jezus Chrystus odpuszcza grzechy - konspekt 2016

Temat: Jezus Chrystus odpuszcza grzechy Klasa: 2GP Cele:    wymienia części sakramentu pokuty i pojednania; uzasadnia, że pojęcie „spowiedź” nie jest synonimem sakramentu pokuty i pojednania Cele(ucznia): wiesz czym różni się…

więcej »

 

Jezus daruje kary za grzech - konspekt 2016

Temat: Jezus daruje kary za grzech Klasa: 2GP Cele:    definiuje pojęcie „odpust”; wyjaśnia różnicę pomiędzy odpustem zupełnym i cząstkowym; wymienia warunki uzyskania odpustu; Cele(ucznia): dowiesz się jaka jest różnica pomiędzy…

więcej »

 

Obietnica królestwa - konspekt 2016

Temat: Obietnica królestwa Klasa: 1GP Cele: Zna postaci biblijne: Jozue, Dawida i Salomona; Rozumie, że poprzez działanie wybranych ludzi Bóg realizuje swoje zamiary; Cele (ucznia): Będziesz wiedział dlaczego Jezusa nazywa…

więcej »

 

Bóg uzdrawia człowieka - konspekt 2015

Temat: Bóg uzdrawia człowieka Klasa: 2GP Cele: wie, że w sakramencie pokuty i pojednania Jezus Chrystus przebacza człowiekowi jego grzechy, uzdrawia ze zła, które jest następstwem grzechu oraz ponownie włącza…

więcej »

 

Grzech niszczy jedność - konspekt 2015

Temat: Grzech niszczy jedność Klasa: 2GP Cele: ukazanie grzechu jako początku wszelkich konfliktów schizma wschodnia jako skutek grzechów Cele (ucznia): dowiesz się jakie grzech ma 3 wymiary zrozumiesz przyczyny Schizmy…

więcej »

 

Zadaj Bogu pytanie - konspekt 2015

Temat: Kościół prowadzi do zbawienia (Ukazanie możliwości religijnego przeżywania życia)        Klasa: 3GP Cele: uzasadnia potrzebę współpracy z Bogiem w realizacji życiowych zadań; Cele(ucznia): nauczysz się zadawać Bogu pytania i szukać…

więcej »

 

Człowiek oczekuje spełnienia obietnic Boga - konspekt 2015

Temat: Człowiek oczekuje spełnienia obietnic Boga Klasa: 2GP Cele: interpretuje symbole i znaki adwentowe; wyjaśnia rolę liturgii  w przeżywaniu Adwentu. Cele(ucznia): przypomnisz sobie układ roku liturgicznego będziesz bardziej rozumiał symbole…

więcej »

 

Kościół pomaga człowiekowi - konspekt 2015

Temat: Kościół pomaga człowiekowi Klasa: 3GP Cele: wyjaśnia czym charakteryzuje się czynienie dążenia do szczęścia motorem ludzkiego życia; kojarzy znaczenie pojęć: „fanatyzm”, „nietolerancja”, „obojętność religijna”; wyjaśnia potrzebę zdobywania wiedzy religijnej…

więcej »

 

Stwórca i stworzenie - konspekt 2015

Temat: Stwórca i stworzenie Klasa: 1GP Cele: wymienia sposoby ponoszenia odpowiedzialności za świat wynikające z wiary w Boga Stwórcę; uzasadnia słuszność działań ekologicznych. Cele (ucznia) będziesz umiał uzasadnić, dlaczego mamy…

więcej »

 

Boża obietnica - konspekt 2015

Temat: Boża obietnica Klasa: 1GP Cele(lekcji): wie, że Pan Bóg nie pozostawia człowieka w sytuacji grzechu; wyjaśnia, dlaczego tekst Rdz 3,15 nazywany jest przez chrześcijan protoewangelią. Cele(ucznia): dowiesz się co…

więcej »

 

Bóg karmi człowieka - konspekt 2015

Temat: Bóg karmi człowieka Klasa: 2GP Cele: wyjaśnia, co jest uobecniane w czasie sprawowania Eucharystii; wymienia warunki przystępowania do Komunii Świętej.             interpretuje religijne znaczenie symboli chleba i wina; wyjaśnia, dlaczego…

więcej »

 

Utracona szansa - konspekt 2015

Temat: Utracona szansa Klasa: 1GP Cele: Uczeń wiie czym jest grzech Uczeń zna skutki grzechu Plan: Powód istnienia drzewa poznania dobra i zła Istota grzechu Adama i Ewy Skutki ich…

więcej »

 

Bóg uobecnia tajemnicę szczęścia - konspekt 2015

Temat: Sakrament Eucharystii. Bóg uobecnia tajemnicę szczęścia Klasa: 2GP Cele przedstawienie teologii sakramentu Eucharystii objaśnienie istoty Eucharystii zapoznanie z różnymi określeniami Eucharystii. Plan W ST ofiara jako przebłaganie za grzechy…

więcej »

 

Bierzmowanie-Bóg umacnia decyzję człowieka -konspekt 2015

Temat: Bóg umacnia decyzję człowieka Klasa: 2GP Cele: Przedstawienie teologii sakramentu bierzmowania Skutki bierzmowania Bierzmowanie jako sakrament umocnienia wiary Plan: Osoba Ducha Świętego Jezus o Duchu Świętym Duch Kościoła Dary…

więcej »

 

Moralność - konspekt 2015

Temat: Moralność Klasa: 3GP Cele: Ukazanie moralności jako cechy wyróżniającej człowieka Definiuje pojęcia „moralność”, „prawo naturalne”, „prawo objawione”. Plan Definicja moralności Czym jest prawo naturalne? Co to jest prawo stanowione…

więcej »

 

Bóg pozwala rozpoznawać szczęście - konspekt 2015

Temat: Bóg pozwala rozpoznawać szczęście wieczne Klasa: 2GP Cele: zapoznanie ze znaczeniem symboli i znaków towarzyszących udzielaniu sakramentu chrztu świętego wymienia symbole i znaki towarzyszące obrzędowi udzielania chrztu świętego wie,…

więcej »

 

Bóg spełnia obietnicę szczęśliwego życia - konspekt 2015

Temat: Bóg spełnia obietnicę szczęśliwego życia Klasa: 2GP Cele: wie, że święci są dowodem na to, że Panu Bogu prawdziwie zależy na szczęściu człowieka wyjaśnia, dlaczego Kościół czci świętych Plan…

więcej »

 

Dojrzałość - konspekt 2015

Temat: Dojrzałość Klasa: 3GP Cele: definiuje pojęcie dojrzałości; charakteryzuje proces stawania się dojrzałym. Plan Dostaliśmy skarby Własny wysiłek w dojrzewaniu Współpraca z Bogiem Wstęp Zmieniamy się, rośniemy, mądrzejemy – dorastamy.…

więcej »

 

Bóg dzieli się swoim szczęściem - konspekt 2015

Temat: Bóg dzieli się z człowiekiem swoim szczęściem Klasa: 2 GP Cele Zapoznanie uczniów z obecnymi sposobami obecności Boga wśród ludu Utrwalenie wiedzy o sakramentach   Plan Znaki obecności Boga…

więcej »

 

Życie słowem Bożym - konspekt 2015

Temat: Życie słowem Bożym Klasa: 1GP Cele: znaczenie słowa Bożego w życiu chrześcijanina różne sensy Słowa Bożego Plan Biblia jako Słowo Boga do człowieka Biblia jako zapis wiary wielu pokoleń…

więcej »

 

Bóg wprowadza człowieka na drogę szczęścia - konspekt 2015

Temat: Bóg wprowadza człowieka na drogę szczęścia wiecznego Klasa: 2GP Cele wyjaśnia znaczenie sakramentu chrztu wymienia dary otrzymywane w sakramencie chrztu Plan Czym jest chrzest? Jakie są skutki chrztu? Czy…

więcej »

 

Czym jest ewangelia? - konspekt 2015

Temat: Ewangelie czy ewangelia? Klasa: 1GP Cele: znaczenie słowa Bożego w życiu chrześcijanina ewangelia jako pismo katechetyczne Plan Jak powstawał NT? Ewangelia jako pismo katechetyczne Cztery świadectwa jednego wydarzenia Wstęp…

więcej »

 

Wyjątkowość człowieka - konspekt 2015

Temat: Wyjątkowość człowieka Klasa: 3GP Cele podaje w jak można sobie pomóc w ich rozwijaniu talentów;  interpretuje przypowieść o talentach (Mt 25,14-30). wyjaśnia związek pomiędzy przypowieścią o talentach i poleceniem:…

więcej »

 

Świat ludzi - konspekt 2015

Temat: Świat ludzi Klasa 3GP Cele: uzasadnienie potrzeby odkrywania tajemnicy człowieka, korzystając z poznania naturalnego i religijnego; wyjaśnienie pojęć: „ciało”, „duch”, „dusza”; Wstęp Kim jest człowiek? Czy jest tylko zwierzęciem,…

więcej »

 

Człowiek w drodze do Boga. Jednostka powtórkowa

Temat: Człowiek w drodze do Boga. Jednostka powtórkowa Przeczytaj poniższe pytania oraz polecenia i wykonaj je Błogosławieni Co ich czeka lub jaką zasługę mają Błogosławieni ubodzy w duchu   Błogosławieni,…

więcej »

 

Drogi i bezdroża - konspekt 2015

Temat: Drogi i bezdroża (Objawienie naturalne i nadnaturalne) Klasa: 1GP Cele: Ukazanie źródeł mówiących o Bogu (objawienie naturalne i nadnaturalne) Skąd wiadomo, że Bóg istnieje? Plan Teoria jakiegoś początku „Nauka…

więcej »

 

Człowiek pragnie szczęścia - konspekt 2015

Temat: Człowiek pragnie szczęścia. (Czego każdy człowiek pragnie najbardziej?) Klasa: 2GP Cele: Uświadomienie, że potrzeba wiary by osiągnąć szczęście (Potrzebujesz Boga, by być szczęśliwym). Zrozumienie kim jest błogosławiony i co…

więcej »

 

Świat widzialny i niewidzialny - konspekt 2015

Temat:  Świat widzialny i niewidzialny Klasa: 3GP Cele: Uświadomienie istnienia dualizmu dobra i zła Uświadomienie, że zło to brak dobra Uświadomienie, że istnieje świat materii i ducha Pytania: Czy czasem…

więcej »

 

Człowiek szuka szczęścia - konspekt 2015

Temat: Człowiek szuka szczęścia. Klasa: 2GP Cele: Uświadomienie, że Bóg jest źródłem szczęścia Odczytywanie najważniejszych wydarzeń biblijnych jako świadectwa, że Bóg chce szczęścia człowieka Plan: Stworzenie Boga jest dobre Bóg…

więcej »

 

Oblicza tolerancji - konspekt 2015

Temat: Oblicza tolerancji. (inne propozycje tematów: „Miłość czy tolerancja” albo „Kochać czy tolerować?”) Klasa: 3GP Cele: Uczeń wie czym jest tolerancja Uczeń rozumie, potrzebę zachowania zasad tolerancji we współżyciu…

więcej »

 

Mini plansze o Biblii i nie tylko

Aktualizacja Ogólne informacje o Duchu Świętym (kliknij prawym przyciskiem i wybierz opcję "zapisz grafikę jako") albo PDF w kolorze lub PDF do wydruku Na początek nowego roku szkolnego zmajstrowałem pomoce naukowe.…

więcej »

 

Zesłanie Ducha Świętego - konspekt 2015

Temat Zesłanie Ducha Świętego Klasa GP Cele Zapoznanie z opisem Zesłania Ducha Świętego Dary, charyzmaty i owoce Ducha oraz ich cel Na.Co.Be.Z.U Osoba Ducha Świętego oraz Jego dary i…

więcej »

 

Co mam czynić - konspekt 2015

Temat Co mam czynić? Klasa 3Gp Cele Wskazanie na powołanie jako coś powszechnego; powołanie jako droga do spełnienia; Na.Co.Be.Z.U Powołanie jako źródło spełnienia; powołanie jako udział w Bożym planie…

więcej »

 

Narodziny Kościoła -życie pierwszych chrześcijan - konspekt

Temat Narodziny Kościoła -  życie pierwszych chrześcijan. Klasa 1 GP Cele Ukazanie sposobu życia pierwszych chrześcijan Na.Co.Be.Z.U Kształtowanie się Kościoła Formy i metody pracy Praca z tekstem źródłowym Wstęp…

więcej »

 

Bóg ustala zasady życia człowieka - konspekt 2015

Temat Bóg ustala zasady życia człowieka Klasa 2 GP Cele Zapoznanie z „prawem objawionym” oraz jego celem Na.Co.Be.Z.U Prawo objawione jako droga do nieba, prawo Boże Formy i metody…

więcej »

 

Bóg objawia prawo życia - konspekt 2015

Temat Bóg objawia prawo życia Klasa 2GP Cele Zapoznanie z istotą Dekalogu; Umiejętność przyporządkowania przykazań do przedmiotu ich odniesienia Na.Co.Be.Z.U Znajomość dekalogu, rozpoznanie w nim podstawy życia chrześcijańskiego Formy…

więcej »

 

Narodziny Kościoła - 2015

Temat Narodziny Kościoła - (Ukazanie wydarzenia Zesłania Ducha Świętego) Klasa 1GP Cele Uświadomienie, że chwila zesłania Ducha Świętego rozpoczyna istnienie Kościoła Na.Co.Be.Z.U Wskazanie momentu narodzin Kościoła, zrozumienie celu i…

więcej »

 

Zasady życia chrześcijańskiego - konspekt 2015

Temat Zasady życia chrześcijańskiego Klasa 1GP Cele uzasadnia aktualność Jezusowych zasad życia. Na.Co.Be.ZU zna osiem błogosławieństw, potrafi odnieść je do swojego życia Formy i metody pracy Praca z tekstem…

więcej »

 

W co wierzę? -konspekt 2015

Temat W co wierzę? Klasa GP Cele Analiza Credo Uczeń na elementy wyznania wiary Na.Co.Be.Z.U Elementy wyznania wiary Metody i formy pracy Praca z tekstem źródłowym Praca w parach…

więcej »

 

Wiara nade wszystko - konspekt 2015

Temat Wiara nade wszystko Klasa 1GP Cele Uczeń uzasadnia potrzebę wiary w życiu człowieka Na.Co.Be.Z.U Czym jest wiara,  cechy wiary, relacja rozum i wiara Formy i metody pracy Pogadanka,…

więcej »

 

Jezus uzdalnia do działania w Jego imieniu - konspekt 2015

Temat Jezus uzdalnia do działania w Jego imieniu Klasa 2Gp Cele zna stopnie kapłaństwa wie, że kapłaństwo ma służyć wspólnocie Na.Co.Be.Z.U Stopnie kapłaństwa, szafarz, istota kapłaństwa Formy i metody…

więcej »

 

Historia pewnego wekeendu

Poniższy tekst może być częścią ćwiczenia - zadania związngo z lekcjami o Triduum Paschalnym lub Wielkanocy. Historia pewnego weekendu Taki był początek. To było jakoś w piątek lub czwartek? A,…

więcej »

 

Spory wokół Jezusa - konspekt 2015

Temat Spory wokół Jezusa Klasa 1GP Cele Zapoznanie z postawami ludzi wobec Jezusa Zapoznanie ze starożytnymi sporami o Jezusa Cele dla ucznia Jezus nie jest „punktem usługowym” spełniającym zachcianki…

więcej »

 

Wierność Ojcu - konspekt 2015

Temat Wierność Ojcu Klasa 1GP Cele Ukazanie posłuszeństwa i wierności Bogu jako drogi wypełniania mesjańskiego posłannictwa Jezusa Na.Co.Be.Z.U Dlaczego Jezus Syn Boga jest posłuszny Bogu Ojcu? Formy i metody…

więcej »

 

Znaki Królestwa Bożego na ziemi - 2015

Temat Znaki Królestwa Bożego na ziemi Klasa 3GP Cele pokazać uczniom co jest w życiu ważne – pokazanie wartości Na.Co.Be.Z.U Zrozumieć czym są: sprawiedliwość, uczciwość, prawda, pokój Formy i metody…

więcej »

 

Posłannictwo Jezusa - konspekt 2015

Temat Posłannictwo Jezusa Klasa 1GP Cele Ukazanie celu obecności Jezusa na ziemi wskazanie powiązania pomiędzy misją Jezusa a sakramentami Na.Co.Be.Z.U Sposób potwierdzenia mesjańskiego posłannictwa Jezusa; powiązanie sakramentów z męka…

więcej »

 

Tajemnica Jezusa Chrystusa cz2. – Ewangelie

Temat Tajemnica Jezusa Chrystusa  cz2. – Ewangelie Klasa 1GP Cele zapoznanie ze źródłami chrześcijańskimi mówiącymi o Jezusie Chrystusie (dla ucznia) Ewangelia czy ewangelie? O co chodzi z tą Dobrą…

więcej »

 

Tajemnica Jezusa Chrystusa cz3. – Jezus Bóg i człowiek

Temat Tajemnica Jezusa Chrystusa  cz3. – Bóg i czlowiek Klasa 1GP Cele Co  mówią świadectwa o Jezusie Chrystusie (dla ucznia) Jezus – Bóg czy człowiek. Na.Co.Be.ZU Ewangeliczny obraz Syna…

więcej »

 

Tajemnica Jezusa Chrystusa cz1. – Jezus z Nazaretu -konspekt

Temat Tajemnica Jezusa Chrystusa – Jezus z Nazaretu Klasa 1GP Cele zapoznanie ze źródłami historycznymi mówiącymi o Jezusie jako osobie umiejscowionej w historii (dla ucznia) Jak sprawdzić, że Jezus…

więcej »

 

Jezus Chrystus uzdrawia - powtórzenie

Temat Jezus Chrystus uzdrawia Klasa 2GP Cele Uświadomienie, że Jezus przywraca człowiekowi życie utracone przez grzech (dla ucznia) Czy prawda o nas samych, nas wyzwala? Na.Co.Be.ZU Grzech niszczy boże…

więcej »

 

Bóg przemienia historię świata - konspekt 2015

Temat: Bóg przemienia historię świata Klasa: 1GP Cele: Ukazanie prawdy o Wcieleniu Jezusa jako wydarzenia, przez które Pan Bóg najpełniej objawił się ludziom Cel dla ucznia: Jezus w pełni…

więcej »

 

Post -dieta dla duszy -konspekt 2015

Temat Post - dieta dla duszy Cele Zapoznanie z teologią WP Cele dla ucznia Po co komu WP? Czy dusza potrzebuje diety – postu? Metody i formy pracy Praca…

więcej »

 

Spełnione obietnice - konspekt 2015

Temat: Spełnione obietnice Klasa: 1GP Cel: uczeń wie, że Bóg składa ludziom obietnice dotyczące Mesjasza uczeń wie, że wszystkie te zapowiedzi spełniają się w Chrystusie Cel dla ucznia: Jak w…

więcej »

 

Czym jest wiara? - konspekt

Temat: Człowiek poszukujący Boga? Klasa: 3 gimnazjum Cel ogólny: Zapoznanie z pojęciem religii i jej składnikami. Cele szczegółowe: Uczeń zna definicję religii Potrafi opisać katolicyzm w oparciu o składniki…

więcej »

 

Poślę Anioła swego przed Tobą

Temat: Poślę Anioła swego przed Tobą. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z katolicką nauką o aniołach w nawiązaniu do Święta Archaniołów (29.IX) i wspomnienia Aniołów Stróżów (2. X). Cele szczegółowe:…

więcej »

 

W drodze do wolności cz.2 - konspekt 2014

Temat W drodze do wolności - wyjście z Egiptu (cz2) Klasa 1GP Cele Uczeń zna historię wyjścia Izraela z Egiptu rozumie, że nadanie Prawa – Dekalogu jest symbolem wolności…

więcej »

 

Moje miejsce w domu rodzinnym - konspekt 2014

Temat Moje miejsce w domu rodzinnym Klasa 3GP Cele Uczeń potrafi wskazać sposoby przezwyciężania konfliktu pokoleń. Uczeń potrafi uzasadnić konieczność dialogu i wybaczenia w relacjach rodzinnych. Uczeń wie czym…

więcej »

 

Owoce posłuszeństwa - konspekt 2014

Temat Owoce posłuszeństwa Klasa 1GP Cele Uczeń: wie, że potomków Abrahama nazywamy patriarchami; wyjaśnia, dlaczego święty Mateusz rozpoczyna rodowód Pana Jezusa od Abrahama. Wstęp Jak można zostać świętym? I…

więcej »

 

Sprawdzian wiadomości w klasie 3GP

Imię i nazwisko................................................... klasa 3... Odpowiedz na pytania lub zaznacz właściwą odpowiedź 1. Czym jest miłość? 3p To uczucie, które ma się w sercu wobec zwierzaka To uczucie jakie ma…

więcej »

 

Sprawdzian klasa 1 GP

Imię i nazwisko:................................ klasa: 1... Część 1 1. Słowo „Biblia” oznacza 1p księgę zwój księgi Pismo Święte 2. Natchnienie biblijne to: 3p nadprzyrodzony, pozytywny wpływ Boga na wolę człowieka, który…

więcej »

 

Sprawdzian w klasie 2 GP

Imię i nazwisko: .................................................... klasa 2.... 1. Co to jest sakrament? 2p a. Widzialny znak niewidzialnej łaski b. Rytuał c. Znak wiary d. Widzialna łaska 2. Jak dzielimy sakramenty? 3p…

więcej »

 

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny - konspekt

Temat Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień zaduszny Klasa GP Cele Uczeń rozumie pojęcie obcowania świętych Wie, że świętość jest celem życia każdego człowieka Wstęp Na początku zróbmy sobie takie…

więcej »

 

Karta pracy - Zło w świecie - wieża Babel

Karta pracy Temat: Zło w świecie – wieża Babel. Polecenie: przeczytaj poniższy tekst i wykonaj w zeszycie polecenia z następnej strony. Co Biblia mówi o wieży Babel? „Mieszkańcy całej ziemi…

więcej »

 

Człowiek wobec Boga - konspekt 2014

Temat: Człowiek wobec Boga Klasa: GP 1 Cele: Uczeń rozumie naturę zła. Uczeń odczytuje postawę oskarżającą Boga, oraz przedstawia prawdziwy obraz Boga.              Uczeń dostrzega słabość człowieka i na tym…

więcej »

 

Dziecko - bezcenny dar Boga

Temat Dziecko – bezcenny dar Boga Klasa 3GP Cele Uczeń rozumie, że życie jest darem Boga Wie i potrafi uzasadnić, że dziecko jest w pełni człowiekiem Wstęp Owocem miłości…

więcej »

 

Bóg o stworzeniu człowieka

Temat Bóg o stworzeniu człowieka Cele Uczeń wie, że człowiek jest stworzeniem Bożym; Uczeń wyjaśnia, co znaczy, że człowiek został stworzony na Boży obraz i podobieństwo. Wstęp Plan zajęć:…

więcej »

 

Prawda o początku - konspekt 2014

Temat: Prawda o początku. Klasa: 1GP Cele: Uczeń wie, że człowiek na różne sposoby formułuje swoje wyobrażenie o pochodzeniu świata; Rozumie, że nauka i wiara zadają różne pytania odnośnie…

więcej »

 

Różaniec - konspekt 2014

Temat: Różaniec Cele: Uczeń zna modlitwę różańcową Rozumie czym jest modlitwa kontemplacyjna oraz fakt, że można modlić się rozważając wydarzenia opisane w Biblii. Plan lekcji: Czym jest różaniec? Czy różaniec…

więcej »

 

Bóg pozwala rozpoznawać szczęście wieczne - symbole chrztu

Temat: Bóg pozwala rozpoznawać szczęście wieczne - symbole chrztu. Klasa: 2GP Cele: Uczeń wymienia symbole i znaki towarzyszące obrzędowi udzielania chrztu świętego; Uczeń wie, że symbole i znaki odsłaniają…

więcej »

 

Mini konkurs - powtórka z wiedzy o Biblii

Podaj odpowiedź lub dokończ zdania. Jak nazywa się  bezpośredni, pozytywny i nadprzyrodzony wpływ Boga na umysł i wolę piszącego, dzięki czemu księga, która powstaje jest dziełem dwóch autorów: Boga i…

więcej »

 

Karta pracy - powtórzenie wiadomości o Biblii

Karta pracy Temat: Wiadomości o Biblii Uzupełnij zdania: ... nie odpowiada na pytania o sposób powstania świata, ale o przyczynę jego powstania, dlatego nie można w niej doszukiwać się odpowiedzi…

więcej »

 

Bóg przez Jezusa obdarowuje szczęściem. Podwyższenie Krzyża

Temat: Bóg przez Jezusa obdarowuje szczęściem Cele: Zapoznanie ze znaczeniem Święta Podwyższenia Krzyża Świętego uzasadnia sens noszenia znaków religijnych   Klasa: GP Wstęp: 14 września, corocznie począwszy od 335…

więcej »

 

Jaki jest świat w którym żyję? -konspekt 2014

Temat: Jaki jest świat, w którym żyję? Klasa: 3GP Cele: uczeń potrafi wymienić zagrożenia dzisiejszego świata, wskazuje na rolę człowieka w tworzeniu i niwelowaniu zagrożeń. uczeń potrafi wyjaśnić znaczenie…

więcej »

 

Na dobry początek - konspekt 2014

Temat: Na dobry początek Klasa: 1GP Cele: Uczeń: definiuje pojęcie homo viator; jest świadom, że życie nie kończy się z chwilą śmierci Wstęp: Człowiek się rodzi i … umiera…

więcej »

 

Człowiek pragnie szczęścia - konspekt 2014

Temat: Człowiek pragnie szczęścia Klasa: 2GP Cele: Uczeń: Rozumie, że pragnienie szczęścia jest właściwe każdemu człowiekowi Rozumie religijne pojęcie szczęścia Wstęp: Św. Augustyn powiedział, że „niespokojne jest serce człowieka…

więcej »

 

Czym jest katecheza - lekcja religii?

Temat: Czym jest katecheza? Klasa: GP Cele: Uczeń zna cele i zadania katechezy Rozumie, że pierwszymi katechetami są rodzice, których wspierają kapłani i katecheci Wstęp: Definicja katechezy Adresaci katechezy…

więcej »

 

Sprawdzian 4 klasa 3GP

Imię i nazwisko: ... klasa: 3... Czy istnieje konflikt pomiędzy wiarą a nauką? Uzasadnij swoją odpowiedź. (4p) ... Czym jest grzech? (2p) ... Wymień warunki potrzebne by zaistniał grzech ciężki. (3p)…

więcej »

 

Sprawdzian 3 klasa 3GP

Sprawdzian wiadomości o religii i wierze – Człowiek poszukujący Boga Imię i nazwisko: ... klasa 3 ... Wybierz właściwą definicję religii: 1p Religia to świadomość istnienia, wiara w Boga lub…

więcej »

 

Sprawdzian 2 klasa 1GP

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z RELIGII W KLASIE I GRUPA 1 Imię i nazwisko: ... klasa: ... Pamiętaj! To jest sprawdzenie Twojej wiedzy, nie umiejętności ściągania. Nie oszukuj siebie i innych. Co…

więcej »

 

Sprawdzian 1 klasa 2GP

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z RELIGII W KLASIE II GRUPA 1 Imię i nazwisko ucznia: klasa: Pamiętaj! To jest sprawdzenie Twojej wiedzy, nie umiejętności ściągania. Nie oszukuj siebie i innych. Do czego…

więcej »

 

Kościół soboru - konspekt 2014

Temat: Kościół soboru Klasa: 3GP Cele: Uczeń wie czym jest sobór Zna podstawowe osiągnięcia Soboru Watykańskiego II Wstęp: Świat się zmienia, a Ewangelia zostaje wciąż ta sama. Wraz ze…

więcej »

 

Misje w Kościele - konspekt 2014

Temat: Misje w Kościele Klasa: GP Cele: Uczniowie wiedzą, że Kościół ma charakter misyjny Uczniowie rozumieją, że źródłem misyjności jest miłość Ojca do Syna, która powinna obejmować cały świat…

więcej »

 

Powtórzenie – Człowiek szukający Boga

Temat Powtórzenie – Człowiek szukający Boga Klasa 3GP Cele Przypomnienie wiadomości o religii oraz wierze; Przypomnienie prawdy, że modlitwa jest drogą chrześcijanina; Przypomnienie uczniom motywów wiary chrześcijańskiej Ćwiczenie umiejętności…

więcej »

 

Obietnica Królestwa - Salomon-konspekt 2014

Temat Obietnica Królestwa - Salomon Klasa 1GP Cele Uczeń na przykładzie Salomona rozumie pojęcie wierności swojej wierze. Uczeń dostrzega konieczność obrony swojej wiary. Wstęp Za jedną z ważniejszych wartości…

więcej »

 

Pan mówi - Modlitwa Biblią - konspekt 2014

Temat Pan mówi - Modlitwa Biblią Klasa 3 GP Cele Uczeń wie, że Słowo Boże jest także modlitwą i może służyć do modlitwy osobistej Uczeń wie, że Biblia jest…

więcej »

 

Przymierze Boga z ludźmi - konspekt 2014

Temat Przymierze Boga z ludźmi - Dekalog Klasa 1 GP Cele Uczniowie znają Dekalog oraz okoliczności jego otrzymania Uczniowie rozumieją, że Dekalog jest zbirem zasad Przymierza jakie Bóg zawarł…

więcej »

 

Religie monoteistyczne - porównanie

Temat Religie monoteistyczne - porównanie Klasa 3GP Cele Przypomnienie czym jest monoteizm Zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami na temat 3 największych religii monoteistycznych Wstęp Monoteizm to określenie religii, które…

więcej »

 

Kościół reformujacy się - konspekt 2013

Temat: Kościół wobec reformacji – wewnętrzna reforma Kościoła Klasa: 2GP Cele: Ukazanie konieczności dostosowywania życia w Kościele do czasów w jakich On żyje. Wskazanie kierunku zmian w Kościele zapoczątkowanych…

więcej »

 

Co mogę zmienić wokół siebie? - konspekt 2013

Temat: Co mogę zmienić wokół siebie? Czy mogę coś zmienić w rodzinie, świecie, szkole? Klas: 3GP Cele: Uczeń potrafi wyjaśnić sens przypowieści o ziarnku gorczycy. Uczeń zna obowiązki płynące…

więcej »

 

Symbole chrzescijaństwa - konspekt 2013

Temat: Symbole chrześcijaństwa Klasa: GP 1-3 Cele: Uczniowie wiedzą czym jest symbol Uczniowie znają podstawowe symbole chrześcijaństwa Wstęp: Wokół nas znajduje się wiele znaków, logotypów i reklam. Niosą one…

więcej »

 

Co Bóg myśli o Tobie? - konspekt 2013

Temat: Co Bóg myśli o Tobie? Na dobry początek. Klasa: 1GP Cele: Uczeń zna fragmenty ukazujące jak Bóg patrzy na swoje stworzenie – człowieka Uczeń dostrzega w Bogu obraz…

więcej »

 

Jaki jest świat w którym żyję?

Temat: Jaki jest świat w którym żyję? Klasa: 3 GP Cele: Uczeń potrafi wykazać, że Dekalog jest drogowskazem do dobrego życia Rozumie, że przekroczenie Dekalogu prowadzi do zła i…

więcej »

 

Co sądzić o postępie technicznym? - konspekt 2013

Temat: Co sądzić o postępie technicznym? Klasa: 3 GP Cele: Zapoznanie uczniów z nauką Kościoła na temat postępu. Uczeń wie, co to jest postęp; umie przedstawić ambiwalentność postępu; potrafi…

więcej »

 

Boże Cialo -konspekt 2013

Temat: Boże Ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej Klasa: GP Cele: Uczeń zna (krótką) historię ustanowienia Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej Uczeń zna znaczenie i cel…

więcej »

 

Dogmaty pierwszych chrześcijan

Temat: Dogmaty pierwszych chrześcijan Klasa: 1GP Cele: Uczeń wie czym jest dogmat i jak się rodzi Wie jakie znaczenie dla życia Kościoła ma dogmat Wstęp: W czasie ostatnich lekcji…

więcej »

 

Wiara chrześcijanska - konspekt 2013

Temat: Wiara chrześcijańska Klasa: 1 GP Cele: Uczeń rozumie czym jest wiara Zna cechy wiary Wstęp: Co niedziele w czasie Eucharystii odmawiamy wyznanie wiary. Mówimy wtedy „wierzę w …”.…

więcej »

 

Sakrament Eucharystii - konspekt 2013

Temat: Sakrament Eucharystii Klasa: GP Cele: Uczeń zna pochodzenie sakramentu Eucharystii Rozumie, jej związek z ofiarą krzyżową Jezusa Wstęp: Co niedzielę, a nawet codziennie, poza Wielkim Piątkiem , odprawiana…

więcej »

 

Kult Bożego Miłosierdzia - konspekt 2013

Temat: Kult Bożego Miłosierdzia Klasa: GP Cele: Uczeń zna przesłanie Miłosierdzia Bożego jakie zostawił Pan Jezus siostrze Faustynie Kowalskiej Uczeń zna formy kultu Bożego Miłosierdzia Wstęp: W I niedzielę…

więcej »

 

Jezus eawngelii - konspekt 2013

Temat: Jezus ewangelii Klasa: 1GP Cele: Uczniowie wiedzą, że jest jedna Dobra Nowina Znają imiona czterech ewangelistów Wiedzą, że Ewangelie są pismami katechetycznymi Wstęp: Czym jest ewangelia? Dlaczego gdy…

więcej »

 

Wielkie oczekiwanie - konspekt 2013

Temat: Wielkie oczekiwanie Klasa: 1GP Cele: Uczniowie znają zapowiedzi mesjańskie ze ST Uczniowie znają wypełnienie zapowiedzi ST Wstęp: Cały ST zapowiada nadejście zbawienia obiecanego ludziom po pierwszym grzechu. Bóg…

więcej »

 

Wierność wśród ucisku - konspekt 2013

Temat Wierność wśród ucisku Klasa 1 GP Cele Uczniowie znają historię biblijną o kobiecie i jej siedmiu synach Rozumieją, że trwanie przy wartościach kosztuje Wstęp W Biblii można odnaleźć…

więcej »

 

Żyć w prawdzie - konspekt 2013

Temat Żyć w prawdzie. Wykroczenia przeciwko prawdzie. Klasa 2GP Cele Uczeń zna przykazanie: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu” Zna wykroczenia przeciwko temu przykazaniu Wstęp Ostatnio rozmawialiśmy o…

więcej »

 

Jak wybiera się papieża - konspekt 2013

Temat Jak wybiera się papieża? Klasa GP Cele Zapoznanie uczniów z procedurą wyboru papieża Wdrażanie uczniów do przeżywania wydarzeń z życia Kościoła Cele z podstawy Pomoc w osiągnięciu socjalizacji…

więcej »

 

Wielki Post - konspekt 2013

Temat: Post, ale jaki? Cele: Uczeń rozumie istotę postu chrześcijańskiego oraz zna znaczenie słów: nawrócenie, pokuta, jałmużna, post. Uczeń zna biblijny obraz postu oraz praktyk pokutnych Wstęp: Jak wiecie…

więcej »

 

Słowa przestrogi i pociechy -konspekt 2013

Temat Słowa przestrogi i pociechy Klasa 1 GP Cele Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z posługą proroków w Starym Testamencie Cele szczegółowe: Uczeń wie kim jest prorok Uczeń potrafi krótko…

więcej »

 

Ku dojrzałości-2013 -konspekt

Temat Ku dojrzałości Klasa 2GP Cele Uczeń zna przykazanie „Nie cudzołóż” i rozumie jego znaczenie Uczeń zna wartości, których broni przykazanie: „Nie cudzołóż”. Wstęp Wszyscy pragną szczęścia. Nie ma…

więcej »

 

Prorok jak ogień 2013 - konspekt

Temat Prorok jak ogień Klasa 1 GP Cele Uczeń wie, kim jest biblijny prorok. Uczeń zna imiona proroków większych. Wstęp W czasach Eliasza, w połowie IX w. przed Chrystusem,…

więcej »

 

Czy kocham swoje życie? - konspekt

Temat: Przykazanie 5 - Czy kocham swoje życie? Klasa: 2 GP Cele: Uczeń wie, jakich wartości broni V przykazanie zna wykroczenia przeciwko niemu Wstęp: Kolejnym punktem w Dekalogu jest…

więcej »

 

Ufność w Panu - konspekt

Temat: Ufność  w Panu. Grzech i co potem? Klasa: 1 GP Cele: Uczeń wie czym jest grzech zna i rozumie właściwą postawę wobec grzechu i przebaczenia. Wstęp: Chciałbym przedstawić…

więcej »

 

Jaki jestem dla moich bliskich - konspekt

Temat: Jaki jestem dla moich bliskich? Klasa: 2GP Cele: uczeń zna IV przykazanie wie, że IV przykazanie wzywa do szacunku wobec swoich rodziców, którzy tym samym przykazaniem są wezwani…

więcej »

 

Bóg walczy - konspekt

Temat: Bóg walczy Klasa: 1 GP Cele: Uczeń zna historię Jozuego i rozumie znaczenie zaufania Bogu w sprawach codziennych swego życia Wprowadzenie: Po śmierci Mojżesza Naród Wybrany miał osiedlić…

więcej »

 

Gesty i postawy w liturgii - konspekt 2012

Temat: Gesty i postawy liturgiczne Klasa: GP Cele: Uczeń zna podstawowe gesty i postawy liturgiczne Rozumie, że gest i postawa podobnie jak słowo wyraża wnętrze człowieka Wstęp: Komunikacja niewerbalna,…

więcej »

 

Bóg wyzwala - konspekt

Temat: Bóg wyzwala Klasa: 1GP Cele: Uczeń dostrzega, że Bóg realnie interweniuje w życiu człowieka i potrafi z najtrudniejszej sytuacji wyprowadzić dobro. Wstęp: Rozglądając się wokoło natrafiamy często na…

więcej »

 

Czy ufam swojemu Bogu - konspekt

Temat: Czy ufam swojemu Bogu? Klasa: 2 GP Cele: Uczeń wie, że wróżbiarstwo, wiara w zabobony, horoskopy, astrologię i magię jest grzechem przeciwko i przykazaniu. Wie, czym jest ateizm…

więcej »

 

Czy Bóg narzuca swoją wolę 2012 - konspekt

Temat:   Czy Bóg narzuca swoją wolę? Klasa:   2GP Cele:   Uczeń zna przykazania; Wie, że przykazania nie sprzeciwiają się wolności, ale ją chronią. Wstęp:   Nikt nie…

więcej »

 

Wędrówka do wolności - konspekt

Temat: Wędrówka do wolności. Klasa: 2 GP Cele: Uczeń potrafi porównać wędrówkę Żydów do Ziemi Świętej z wędrówką życiowa człowieka. Wie, że pojęcie wolności związane jest z wyborem jednej…

więcej »

 

Skąd na świecie wzięło się zło? - konspekt

Temat Skąd na świecie wzięło się zło? Klasa 1GP Cele Uczeń rozumie naturę zła. Uczeń odczytuje postawę oskarżającą Boga, oraz przedstawia prawdziwy obraz Boga. Wstęp Na świecie jest mnóstwo…

więcej »

 

Jakie dobro wybrać? Hierarchia wartości. - konspekt

Temat Które dobro wybrać? Klasa 2 GP Cele Uczeń potrafi wyjaśnić, co to jest hierarchia wartości, zna chrześcijańską hierarchię wartości oraz jej wagę w życiu człowieka. Wstęp Wokół nas…

więcej »

 

Co naprawdę jest dobre? Prawo naturalne

Temat: Co naprawdę jest dobre? Klasa: 2GP Cele: Uczeń wie, co to jest prawo naturalne, rozumie różnice między prawem naturalnym i stanowionym. Uczeń potrafi podać historyczne przykłady na istnienie…

więcej »

 

Powinność moralna

Temat: Co powinienem uczynić? Powinność moralna Klasa: 2GP Cele: Uczeń wie czym jest etyka i powinność moralna Uczeń potrafi zastosować wiedzę o powinności moralnej w konkretnych sytuacjach życiowych Wstęp:…

więcej »

 

Prezentacje katechetyczne

Witam wszystkich w nowym roku 2012. Jako, że mam ferie, mam też nieco wolniejszego czasu i okazję by zrobić parę pomocy, które mogą się przydać w mojej, a mam nadzieję,…

więcej »

 

Triduum Paschalne 2011 - katecheza

Temat: Triduum Paschalne Klasa: GP Cele:   Uczeń zna wydarzenia Triduum Paschalnego i rozumie ich znaczenie dla swojej wiary Uczeń rozumie symbolikę liturgii okresu Triduum i Wielkanocy Wstęp: Niebawem…

więcej »

 

Jak wykorzystywać czas - katecheza

Temat: Jak mądrze wykorzystywać czas Klasa: 2GP Cele: Uczeń rozumie, że czas jaki ma jest mu dany i zadany Uczeń rozumie potrzebę odpoczynku i znalezienia czasu na rozwój duchowy…

więcej »

 

Co mam czynić - katecheza

Temat: Co mam czynić...? Klasa: 3GP Cele: Uświadomienie uczniom różnorodności powołań w Kościele Zachęta do szukania własnego miejsca w świecie - swojego powołania Wstęp: Mówi się o nauczycielu z…

więcej »

 

Wielki Post 2011 - katecheza

Temat: Wielki Post Klasa: Klasy GP Cele: Przypomnienie czym jest prawdziwy post w ogóle oraz przypomnienie historii Wielkiego Postu w liturgii Wskazanie nawrócenia jako celu postu Wstęp: Punkty do…

więcej »

 

Człowiek odpowiadający Bogu

Temat: Człowiek odpowiadający Bogu Klasa: 3GP Cele: Uczeń wie czym jest wiara i jakie są jej cechy Uczeń rozumie, że wiara bez rozumu nie jest pełnym sposobem na poznanie Boga…

więcej »

 

Rok liturgiczny - katecheza

Temat: Rok Liturgiczny Klasa: Dowolna Cele: Uczeń zna konstrukcję - układ  Roku Liturgicznego Uczeń wie czym jest liturgia oraz rozumie okresy liturgiczne jako uobecnienie tajemnicy zbawienia Wstęp: Mamy niebawem…

więcej »

 

Uczucia a morlaność - konspekt

Temat: Uczucia a moralność Klasa: 3 GP Cele: Uczeń rozumie że wartość moralna uczuć zależy od działania, do którego prowadzą Uczeń potrafi przewidzieć do czego prowadzą przeżywane emocje Wstęp…

więcej »

 

Moja wolność - czy Bóg narzuca swoją wolę? - konspekt

Temat: Moja wolność - Czy Bóg narzuca człowiekowi swoją wolę? Klasa: 2 GP Cele: Uświadomienie uczniom wartości przykazań jako strażników wolności Przypomnienie, że wolność osobista jest związana z odpowiedzialnością.…

więcej »

 

Powołani do świętości

Temat: Powołani do świętości. Dla uczniów: Święty? Kto to taki? Klasa GP Cele: Uświadomienie uczniom powszechnego powołania do świętości Zapoznanie uczniów z przebiegiem procesu kanonizacyjnego Wstęp: Ostatnimi czasy często…

więcej »

 

Bądź natrętny jak wdowa - katecheza

Temat: Różaniec. Dla dzieci do zeszytu: Bądź natrętny jak wdowa(!) Klasa: GP Cele: Uczeń umie odmawiać różaniec Uczeń zna fragmenty Biblii nawołujące do wytrwałej modlitwy Wstęp: Dzisiejszy temat brzmi:…

więcej »

 

Bóg chce szczęscia człowieka -katecheza

Temat: Bóg chce szczęścia człowieka Klasa: 2 GP Cele: Uczeń zna fragmenty Biblii o stworzeniu człowieka i pierwotnym stanie szczęścia Uczeń rozumie, że zło którego doświadcza nie jest dziełem…

więcej »

 

Być w Kościele (lokalnym) - katecheza

Temat: Być w Kościele lokalnym (lekcja uzupełniająca). Klasa: 2 GP Cele: Uczeń zna strukturę i władze lokalnego Kościoła Uczeń wie do jakiej parafii należy i kto w niej pracuje…

więcej »

 

Księga życia - katecheza

Temat: Księga życia - Biblia, historia i jej podział (lekcja powtórkowa, może być na 2 godz. lekcyjne) Klasa: GP Cele: Uczeń wie, że Biblia jest świętą księgą chrześcijan i…

więcej »

 

Moje wady i zalety - katecheza

Temat: Moje wady i zalety Klasa 2GP Cele: Uczeń powinien poznać swoje zalety i uświadomić sobie swoje wady. Uczeń odkrywa prawdę, że sam z siebie nie da sobie rady…

więcej »

 

Być sobą, czyli kim? - katecheza

Temat: Być sobą, to znaczy kim? Klasa 2GP Cele: Uczeń uznaje potrzebę poznania prawdy o sobie, wie gdzie szukać pomocy w swej podróży przez życie Wstęp: Ostatnio mówiliśmy o…

więcej »

 

Narodziny Kościoła - katecheza

Temat: Narodziny Kościoła Klasa: 1 GP Cele: Uczeń zna model życia pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej Uczeń zna treść kerygmatu i rozumie potrzebę jego głoszenia Uczeń zna i rozumie pojęcie „łamanie…

więcej »

 

Bóg z Boga -katecheza

Temat: Co świadczy o boskości Chrystusa? Klasa: GP Cele: Uczeń zna biblijne podstawy stwierdzenia, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Uczeń zna podstawowe fragmenty udowadniające tezę zawartą w temacie. Uczeń…

więcej »

 

Kult Bożego Miłosierdzia - katecheza

Temat: Kult Bożego Miłosierdzia Klasa: GP Cele: Uczeń rozumie pojęcie miłosierdzia Uczeń zna formy kultu Bożego Miłosierdzia Uczeń wie jak odmawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia Uczeń zna uczynki miłosierdzia…

więcej »

 

Prawdziwy post - konspekt

Temat: Post, ale jaki? Cele: Uczeń rozumie istotę postu chrześcijańskiego Uczeń zna biblijny obraz postu oraz praktyk pokutnych Wstęp: Jak wiecie rozpoczął się Wielki Post. Wstępem do tego okresu…

więcej »

 

Pokarm w drodze do Ojca - konspekt

Autor: Anna Ciuma Klasa: II SP Temat: Pokarm w drodze do Ojca. Cele: Cel dydaktyczny: Poznanie prawdy, że Msza św. To uczta, na którą zaprasza nas Jezus Chrystus, abyśmy…

więcej »

 

Sakrament pokuty i pojednania - konspekt

Autor: Anna Ciuma Klasa:  2SP Temat: Sakrament pokuty i pojednania - powrót syna marnotrawnego. Cele: Cel dydaktyczny: Uświadomienie dzieciom, że Bóg jest Ojcem wybaczającym, pełnym miłości. Wprowadzamy w owocne…

więcej »

 

Czym jest religia? - konspekt

WPROWADZENIE Istota religii Podejmując zagadnienie religii, od strony jej istoty, sensu, genezy i znaczenia dla człowieka, musimy sobie uświadomić, że dotykamy rzeczywistości niezmiernie bogatej, wielowarstwowej i złożonej. Nie wyjaśnią jej…

więcej »

 

Marność świata - konspekt klasa 1 gimnazjum

Temat: Na wszystko przyjdzie czas Klasa: 1 Gimnazjum Cele: Uświadomienie uczniom wagi czasu, jako daru Boga. Zatrzymanie i refleksja nad pojmowaniem wydarzeń swego życia w świetle księgi Koheleta. Wprowadzenie:…

więcej »

 

Pragnąć sprawiedliwości - konspekt kl 3 gimnazjum

Temat: Pragnąć sprawiedliwości Cel ogólny: Ukazanie sprawiedliwości, jako naturalnej potrzeby człowieka i nakazu postępowania chrześcijanina Cele szczegółowe: Uczeń zna definicje sprawiedliwości i niesprawiedliwości Uczeń wyjaśnia na czym polega związek…

więcej »

 

Ojciec naszej wiary - konspekt

Temat: Ojciec naszej wiary Cel ogólny: Uczeń zna podstawowe fakty z życia patriarchy Abrahama Cele szczegółowe: Uczeń zna obietnice dane Abrahamowi przez Boga Uczeń wie, w jaki sposób Bóg…

więcej »

 

Niewola i nowy powrót - scenariusz katechezy

Temat: Niewola i nowy powrót. Klasa: 1 gimnazjum Cele: Ukazanie zbieżności historii Izraela oraz naszej liturgii. Ukazanie kształtowania się pojęcia Boga Jedynego w historii zbawienia. Wstęp: Jak pamiętacie z…

więcej »

 

Być w Kościele - konspekt lekcji

Klasa druga gimnazjum Temat: Być w Kościele Cel: Celem katechezy jest usystematyzowanie wiadomości o Kościele, jako wspólnocie Ludu Bożego.  Ze szczególnym uwzględnieniem znajomości Kościoła lokalnego. Cele szczegółowe: Przypomnienie informacji o…

więcej »

 

Karta pracy do konspektu: Być w Kościele

KARTA PRACY UCZNIA Temat: Być w Kościele Zadanie 1 - Odszukaj w Biblii podane fragmenty:(ćwiczenie to ma także na celu utrwalenie twoich umiejętności wyszukiwania tekstów w Biblii z poprzednich…

więcej »

 

Dlaczego zdradzają Chrystusa - konspekt lekcji dla kl 2 GP

Temat: Dlaczego zdradzają Chrystusa? Cele: Cel ogólny: Wskazanie na zagrożenia, jakie niosą ze sobą sekty.Cel szczegółowy: Wyposażenie ucznia w podstawowe wiadomości na temat sekt. Wstęp: Zdarza się, że ktoś…

więcej »

 

Dlaczego zdradzają Chrystusa - pomoce dla nauczyciela

DEFINICJA SEKTY Sekta - silnie zaznaczona grupa społeczna o wyraźnej izolacji i hierarchii wewnętrznej, z silnie zaakcentowaną rolą przywódcy, w której zespół zachowań członków wyraźnie różni się od przyjętych norm…

więcej »

 

Pomoce dla nauczyciela do lekcji o bierzmowaniu

Prawo kanoniczne Katechizm Kościoła Katolickiego Biblia Kan. 879 - Sakrament bierzmowania; który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i…

więcej »

 

Kim jest dla mnie kapłan - plan katechezy

Temat: Kim jest dla mnie kapłan? Cele katechezy: Ukazanie potrzeby kapłanów, ich poświęcenia dla Królestwa Bożego oraz przedstawienie prawdziwego obrazu pracy i obowiązków duszpasterskich. Kształtowanie właściwego spojrzenia na kapłaństwo oraz…

więcej »

 

Karta pracy do lekcji o Biblii

Temat: Czym jest Biblia? Zad 1 Na podstawie podręcznika wypisz następujące informacje: Jakie były etapy powstawania Biblii? Jakie były języki biblijne? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

więcej »

 
up