logoRSS
 
 

Wpisy w kategorii Metodyka  RSS

Ocenianie kształtujące - podstawy

Strategie oceniania kształtującego O ocenianiu kształtującym można mówić na różne sposoby. W 2002 roku, gdy idea OK dotarła do Polski, przedstawialiśmy ją jako zbiór tzw. elementów pracy nauczyciela, które znacząco…

więcej »

 

Scenariusz, cele lekcji oraz metody i formy

Scenariusz lekcji – jest w jakimś sensie konspektem lekcji, czyli metodyczno – treściowym szkicem lekcji, streszczeniem lekcji, stara się przekazać krok po kroku czynności nauczyciela i ucznia. Jest wypadkową wszystkich…

więcej »

 

15 zasad interakcji z młodzieżą

Bądź sobą, nie próbuj być kimś kim nie jesteś Odkrywaj co robią dobrze a nie co źle Bądź pewien, pozwól sobie i im widzieć, że wiesz co robisz dobrze…

więcej »

 

Jak zbudować konspekt lekcji?

Konspekt to inaczej plan podróży. Tak, tak nie pomyliłem się podróży, którą trzeba bardzo dobrze zaplanować by się nie zgubić w gąszczu możliwości i co najwazniejsze dotrzeć do celu! SZABLON…

więcej »

 

Jak ocenić lekcję?

Ten schemat oceny lekcji pochodzi z pisma 'Refleksje' niestety nie znam numeru dostałem tylko xero Opracował go doc. dr Stefan Witek. Jakiekolwiek przypadki rozbieżności samooceny i oceny hospitującego powinny być…

więcej »

 

Jak napisać plan wynikowy?

Plan wynikowy Pojęcie planu wynikowego pojawiło się w publikacjach prof. Bolesława Niemierki. Plan wynikowy jest dokumentem redagowanym przez nauczyciela podobnie jak kiedy? rozkłady materiału. Rozkład materiału był budowany w…

więcej »

 

Ocena i ocenianie

Kto z nas lubi oceniać innych? Kto z nas lubi być ocenianym? Ta przykra czynność stała się nieodzowną częścią naszej pracy. Czym się kierować? Czy tylko SSO i PSO a…

więcej »

 

Zasady nauczania

Zasada nauczania - to ogólne normy postępowania określające jak należy realizować cele kształcenia: zasada poglądowości bezpośrednie poznawanie rzeczywistości oparte na obserwacji, pomiarze i czynnościach praktycznych powinno być punktem wyjścia (...)…

więcej »

 

Pierwsze: zaspokajać potrzeby ucznia

Potrzeby Potrzeby są czynnikiem dynamizującym aktywność człowieka Rola nauczyciela dzisiaj nie polega już na wskazywaniu uczniom jedynie słusznej drogi. Nauczyciel powinien umieć rozpoznać potrzeby ucznia i pomóc mu zorganizować tok…

więcej »

 

Metody nauczania

METODY NAUCZANIA - to sposób postępowania nauczyciela z uczniami, w celu osiągnięcia zamierzonego celu. Wg Okonia - systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością…

więcej »

 

Czym jest w końcu ta lekcja?!

LEKCJA W systemie klasowo-lekcyjnym lekcja to podstawowa, najbardziej znana, powszechnie obowiązująca forma organizacyjna procesu kształcenia (nauczania). Jedną z form nauczania zbiorowego jest system klasowo-lekcyjny. Charakteryzuje się tym, że: pracą uczniów…

więcej »

 

Cel, cele? Prosto do celu!

Cel: to ostateczny wzór zachowań, postaw, umiejętności i wiadomości, jaki uczeń powinien prezentować po zakończeniu działań dydaktyczno-wychowawczych. Motywacja to układ motywów ludzkiego postępowania - przedmiot badań wielu nauk (psychologii, socjologii,…

więcej »

 

Lekcja? Ale jaka?!

Rodzaje lekcji: Lekcja problemowa - ma na celu rozwiązanie jakiegoś problemu. Część podstawowa: Zetknięcie uczniów z trudnością, jej odczucie i uświadomienie (stworzenie problemu) Określenie trudności i sformułowanie problemów, pytań lub…

więcej »

 

Dyskusja zespołowa

Jest to metoda przeznaczona dla klas starszych. Jej celem jest rozszerzanie i pogłębianie wiadomości na jakią temat. Przedmiotem dyskusji mogą być tylko te treści, te zagadnienia i problemy, w stosunku…

więcej »

 

Metoda 2 - 4 - 8

Istotnym elementem tej metody jest tworzenie coraz większych grup w celu znalezienia odpowiedzi na postawiony problem. Potrzebne materiały to: arkusze szarego papieru, farby plakatowe, pisaki, pędzle, taśma klejąca (musi ich…

więcej »

 

Burza mózgów

Metoda ta polega na zespołowym wytwarzaniu pomysłów rozwiązania jakiegoś zadania. Wszędzie tam, gdzie chodzić nam będzie o wielość dróg prowadzących do osiągnięcia danego celu, najwłaściwszym sposobem nauczania będzie właśnie "burza…

więcej »

 

Metoda słoneczka

Istotnym elementem tej metody jest zestawienie poglądów w formie ułożonych z kartek promieni, hasłowo prezentujących tę samą odpowiedź. Metodę można wykorzystać do problemów, na które odpowiedzi da się przedstawić w…

więcej »

 

Metoda trybunału

Jeżeli mamy dokonać określonego osądu danego zdarzenia, zjawiska, postawy danej osoby lub grupy osób, wówczas można ze społeczności uczniowskiej uczynić quasi trybunał sądowy. Przebieg zajęć jest następujący: Wyznaczamy: sędziego, prokuratora,…

więcej »

 

Panel

Jest to dyskusja kilku uczniów wcześniej wybranych i odpowiednio przygotowanych - o skrajnie odmiennych zdaniach - wobec szerszego grona, które początkowo jedynie się przysłuchuje, potem zaś włącza się w dyskusję.…

więcej »

 

Puste krzesło

Istotnym elementem tej metody jest dyskusja przedstawicieli grup reprezentujących różne rozwiązania postawionego problemu. Dzięki pustemu krzesłu istnieje możliwość włączenia się do tej rozmowy także innych osób. Metoda wymaga takich tematów,…

więcej »

 

Mapy myśli

Przeglądając internet można natrafić na ciekawe informacje, oto jedna z nich. Dotyczy ona tzw. map myślowych, czyli notowania nielinearnego opartego na skojarzeniach i wypływających zeń podobieństwach. Za twórcę map mysli…

więcej »

 
up