logoRSS
 
 

Czym są ewangelie

Temat: Czym są ewangelie? Klasa: 6SP-3GP Cele: Uświadomienie uczniom, że ewangelie są pismami katechetycznymi Przypomnienie uczniom, że ewangelia jest jedna w kilku świadectwach Wstęp: Jak pamiętamy Biblia – Pismo Święte składa się z dwóch podstawowych części ST i NT. Pamiętamy także, że nie napisano jej od razu ani, że nie jest ona dziełem jednego autora, ale wielu, których natchnął Bóg. W ten sposób stała się…

 

1 listopada – tajemnica…

Klasa: 7SP - 3GP Cele: Przybliżenie prawdy o świętych obcowaniu Wstęp Kiedy wyznajemy wiarę w trakcie mszy świętej, wspominamy, że wierzymy w obcowanie świętych i żywot wieczny. Co to jednak znaczy? Co to jest to „świętych obcowanie”? Na czym polega żywot wieczny, skoro wszyscy wokół nas umierają? Od początku chrześcijaństwa w Kościele obchodzi się pamiątkę tych co umarli wyznając wiarę w Jezusa Chrystusa. Wpierw jako męczenników,…

 

Czy istnieje świat duchowy?

Temat: A CO JAK JEDNAK ISTNIEJE? Klasa: 3GP Cele: Uświadomienie istnienia innej rzeczywistości niż tylko materialna. Uświadomienie konieczności odpowiedzi na Boże objawienia samego siebie. Wstęp Od zawsze człowiek zadaje pytania: Kim jestem? Skąd pochodzę? Dokąd zmierzam? Człowiek odpowiedzi na te pytania szuka na różnych płaszczyznach: nauki oraz religii. W zależności od płaszczyzny zainteresowań odpowiedzi na te pytania stają się inne. Nauka bada materię i nie…

 

Modlitwa i jej rodzaje…

Temat: Modlitwa, czyli jak pogadać z  Bogiem? Klasa: GP Cele: Dowiesz się czym jest modlitwa i jakie są jej rodzaje Wstęp Aby życie mogło trwać trzeba oddychać i się żywić, aby życie duchowe mogło się rozwijać trzeba się modlić. Czym jest modlitwa? Jakie mamy jej rodzaje? Czemu ona służy? Rozwinięcie Czym jest modlitwa? Modlitwa to: Wzniesienie serca ku Bogu, prośba o godziwe dobro Dar Boga…

 

Ofiara i sprawca zła.…

Temat: Czym jest zło? Klasa: 1GP Cele: Będziesz wiedział, jakie są źrodła zła w świecie. Dowisz się, że także brak działania też jest złem. Wstęp Tym, czego doświadcza każdy człowiek na świecie jest zło. Ma ono różną postać i pochodzenie. Jakie są jego źródła? Czym jest i jak działa? Ojcowie duchowi przypominają, że mamy trzy podstawowe źródła zła i grzechu: świat, ciało człowieka oraz diabła.…

 

Ból rozłamu.

Temat: Ból rozłamu - Schizma Wschodnia Klasa: 1GP Cele: Dowiesz się jak doszło do pierwszego wielkiego podziału w Kościele. Dowiesz się, co to jest schizma. Wstęp Jest Jeden Chrystus! Jeden jest Kościół, ale wiele jest jego odłamów. W trakcie rozwoju Kościoła zdarzały się herezje, które prowadziły do rozłamów. Zdarzały się także same rozłamy (schizmy). Pierwsza wielka schizma nastąpiła w 1054 roku, gdy Kościół podzielony został…

 

Moje rekolekcje - 2017

Temat: Moje rekolekcje Klasa: 1GP Cele: Uczeń wie, czym są rekolekcje; Uczeń interpretuje Jezusowe zaproszenie: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu” (Łk 19,5). Wstęp Wielki Post to czas wytężonej pracy nad sobą. Kościół przez wieki wypracował pewne sposoby ułatwienia swoim członkom uporządkowania swego życia i powrotu na właściwą drogę. Jednym z tych sposobów są rekolekcje. Kiedy czytamy Biblię możemy natrafić…

 

Po siódme -2017

Temat: Po siódme – troszcz się o swoje i cudze. Klasa: 2GP Cele: Zrozumiesz, co to jest kradzież. Będziesz wiedział jak dbać o to, co masz Wstęp W 16 rozdziale ewangelii wg św. Łukasza czytamy: „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie.  Jeśli więc w zarządzie niegodziwą…

 

Czcij ojca i matkę…

Temat: Czcij i szanuj – po czwarte. Klasa: 2GP Cele: Przypomnisz sobie treść czwartego przykazania. Zrozumiesz, co znaczy czcić rodziców. Wstęp Pierwsze trzy przykazania dotyczą tego, co odnosi się do Boga. Jednak, kiedy czytamy kolejne przykazanie, okazuje się, że użyte w nim słowo „czcij” odnoszące się do rodziców, bardziej wspólne jest w poprzednimi przykazaniami. Dlaczego tak się stało? Z jakiego powodu rodzice zajmują tak ważne…

 

Starożytne spory o Jezusa…

Temat: Starożytne spory o Jezusa Klasa: 1GP Cele: Dowiesz się, czym jest teologia. Dowiesz się jak rozwijało się rozumienie, kim jest Bóg. Poznasz słowa: teologia, herezja, apologetyka, gnoza, monofizytyzm, nestorianizm, arianizm, unia hipostatyczna. Wstęp Kiedy dziś rozmawiamy z kimś o Bogu i sprawach duchowych, często napotykamy na niechęć lub niezrozumienie tego tematu. Tak jakby ludzie nie przeżywali swojej wiary i spotkania z żywym Bogiem. Tak…

 

Eksplozja ewangelizacji - 2017

Temat: Eksplozja ewangelizacji Klasa: 1GP Cele: Dowiesz się jak powstawał Kościół. Dowiesz się, co to jest ewangelizacja. Dowiesz się o prześladowaniach wczesnego Kościoła. Wstęp Pod wpływem Ducha Świętego zalęknieni uczniowie Jezusa, nabrali sił, wiary i mocy ducha. Wyruszyli śmiało na ulice Jerozolimy, by głosić Ewangelię i cierpieć za nią. Obok sukcesów misyjnych spotykały ich także prześladowania i cierpienia. Dzieje Apostolskie opisują pojmanie apostołów przez Sanhedryn,…

 

Po piąte - Szanuj…

Temat: Po piąte – „Szanuj życie”. Klasa: 2GP Cele: Dowiesz się jak można wypełniać przykazanie „nie zabijaj”. Będziesz wiedział, że dbanie o zdrowie i rozwój jest twoim obowiązkiem. Wstęp Każdy chce żyć i ma prawo do … życia, do zdrowia, do rozwoju, do bezpieczeństwa. Czego nam trzeba by to prawo było zapewnione? Można być wolnym od lub do czegoś. W przykazaniu 5 bardzo mocno to…

 
 
 
 
up