katechein
 

Jak kierować własnym rozwojem

Home Artykuły 03.01.2010 22916 drukuj
 

W ostatnim czasie modne stało się słowo samodoskonalenie - czyli aktywny rozwój własnej osobowości. To właśnie nauczyciel powinien zawsze dążyć do tego, aby to słowo nie było tylko pustym słowem, lecz by można je zamienić w czyny. Co za tym z kolei idzie - mówiąc krótko: praca nad charakterem, rozwojem emocjonalnym, moralnym, a także filozofią życia. Każdy człowiek powinien pracować nad sobą - nie tylko młodzi ludzie, ale i dorośli, a nawet starsi. Lew Tołstoj miał swoje przykazania, których starał się przestrzegać:

 1. Co postanowione - wypełnić
 2. Co postanowione - wykonać dobrze
 3. Nie sprawdzać w książce, jeśli się coś zapomniało, tylko starać się przypomnieć samemu
 4. Zmuszać stale swój umysł do działania
 5. Czytać i myśleć zawsze głośno

myślę, że warto samemu zastanowić się i ułożyć własną listę tego typu przykazań, aby móc w pełni pracować nad sobą, rozwijać posiadane zdolności i mocne strony naszej osobowości.

Zadajmy sobie pytanie: Jak siebie postrzegam?

Negatywnie - można to zmienić dwojako:

 • zmienić realnie, korzystnie siebie;
 • zmienić jedynie samoocenę w celu wyeliminowania ocen ujemnych, można także zafałszować samoocenę.

  Następne pytanie, na które warto odpowiedzieć to: Co zmieniłbym u siebie, gdybym urodził się jeszcze raz?

  Pytania pogłębiające naszą samoocenę:

 • Jakie masz mocne strony?
 • W jakim kierunku się rozwijaszą
 • Co potrafię dać innym najlepszego z uwagi na swe zdolności i zamiłowaniaś

  Po odpowiedzi na te pytania przygotujmy kartkę i przygotujmy klasyfikację celów życiowych:

  Klasyfikacja celów życiowych według Zbigniewa Pietrasińskiego 'Kierowanie własnym rozwojem'

  Przykłady

  1. Życie rodzinne (być dobrą matką, żoną; mieć dobre stosunki z rodzeństwem, rodzicami)
  2. Stosunki osobiste (mieć przyjaciół; cieszyć się zaufaniem i uznaniem)
  3. Samopoczucie, dominujący nastrój, samoocena (poczucie przydatności; radość działania; wyzbycie się poczucia niższości)
  4. Kariera zawodowa (być dobrym specjalistą; osiągnąć wymarzony poziom wykształcenia)
  5. Uczestnictwo i pozycja w życiu społecznym (pomagać ludziom; działać w organizacjach; posiadać prestiż; przewodzić dużej grupie ludzi)
  6. Cele materialne (mieszkanie; wysokie zarobki; samochód; inne dobra materialne)
  7. Przyjemności wolnego czasu (hobby; zwiedzanie świata; erotyka)
  8. Rozwój osobisty w sferze:
   • Intelektualnej (stały wzrost wiedzy; m?drość)
   • Emocjonalnej (kształcenie twórczej wyobraźni; pełnia przeżyć; równowaga emocjonalna)
   • Moralnej (wrażliwość na potrzeby innych; altruizm; kierowanie się interesem społecznym)
   • Charakterologicznej (silna wola; energia)
  9. Cele związane ze zdrowiem i rozwojem fizycznym (higieniczny tryb życia; sport)
  10. Główne dzieła życia (dzieci; szczę?liwy dom)
  11. Styl życia (aktywny; twórczy)
  12. Ogólny bilans życia (?lad w historii) (życie godziwe; maksymalny rozwój własnej osobowości; pełnia życia; zadowolenie; życie aktywne i pożyteczne)

  Ważne jest, aby stawiać takie cele, które wzbogacają świat, a ubocznie dają i nam korzyści.

  Osobowość rozwija się najwydatniej, gdy koncentrujemy się na jakim? trudnym zadaniu, dziele, nie zaś na sobie. Planowanie własnego rozwoju jest bardzo trudne, lecz kiedy uda nam się, choćby namiastkę osiągnąć tego, co sobie wytyczyliąmy to - jest to niewątpliwy sukces.

  Autor: Renata Cihońska

  BIBLIOGRAFIA
  Zbigniew Pietrasiński: Kierowanie własnym rozwojem, Iskry, Warszawa 1977