katechein
 

Boże Cialo -konspekt 2013

Home Konspekty i scenariusze 26.05.2013 33727 drukuj
 
Temat:

Boże Ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Klasa:

GP

Cele:
 • Uczeń zna (krótką) historię ustanowienia Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
 • Uczeń zna znaczenie i cel Bożego Ciała
Wstęp:

Trudno jest współczesnemu człowiekowi uwierzyć w realną obecność Boga w Komunii św. Na co dzień zbyt mocno tkwimy w realiach tego świata. Świat Boga i Jego Nadprzyrodzoność stają się dla nas nie do pojęcia i niezrozumiałe.

Rozwinięcie:

W Biblii, Jezus ukazuje się nam jako prawdziwy chleb z nieba, przewyższający cudowną mannę z czasów przejścia Izraelitów przez pustynię. Mówi nam: "Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata". Żydzi buntują się mówiąc: "Jak On może nam dać swoje ciało do spożycia". W odpowiedzi na to Jezus mówi coś więcej, że spożywanie Jego Ciała i Krwi jest niezbędne, by mieć życie w sobie i to życie trwające na wieki. Uczniowie kiwają głowami i stwierdzają: "Trudna jest ta mowa". Zaś ewangelista dodaje: "Odtąd wielu uczniów jego odeszło i już z nim nie chodzili". Co prawda Apostołowie zostali, ale i oni nie rozumieli do końca trudnych słów Chrystusa. Bóg uwzględnia braki ludzkiej wiary, nie potępia niedowiarków, ale pragnie nam pomóc w zrozumieniu tej tajemnicy. Zna ludzkie słabości, o których Jezus powiedział: "Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie". Po tych słowach Ewangelia pokazuje, że uczynił jeszcze jeden cudowny znak swej mocy, by wzmocnić ludzką wiarę.

Przyczyna powstania
Taki był też sens cudu, który się dokonał we włoskiej Bolsenie, przy grobie św. Katarzyny:
Cudowny znak został dany czeskiemu kapłanowi Piotrowi, pielgrzymującemu do Rzymu w 1263 roku .Pragnął on przy grobie swego patrona Apostoła Piotra, umocnić swoją osłabioną wiarę, zwłaszcza w obecność Chrystusa w Eucharystii, która w owym czasie przez wielu była kwestionowana. Gdy odprawiał Mszę św. w krypcie gdzie był grób męczennicy św. Krystyny, podczas Komunii oniemiał. Z trzymanej w palcach Hostii, przeistoczonej już postaci Ciała Chrystusa, zaczęła skapywać krew pozostawiając na korporale widoczne ślady. Cudzoziemiec zadrżał, krzyknął, i padł zemdlony. Wyniesiono go do zakrystii i co śmieszne zapomniano o nim, wszyscy bowiem pobiegli podziwiać pozostawiony na ołtarzu korporał z kroplami Krwi. W tym czasie niedaleko w Orvieto przebywał papież Urban IV. Wysłał on szybko tam swoich ekspertów, aby zbadali całą sprawę. Po stwierdzeniu prawdziwości, eksperci zabrali ze sobą relikwie i wyruszyli w drogę powrotną do Orvieto. Na ich spotkanie wyszedł papież, na moście di Rivochiaro (most Słońca) nastąpiło przekazanie korporału papieżowi, który podniósł go i ukazał wszystkim wiernym. To właśnie wydarzenie dało początek procesjom ku czci Ciała i Krwi Pańskiej.

Cel święta
Jak czytamy w papieskiej bulli, uroczystość miała być przebłaganiem i zadośćuczynieniem za znieważanie Najświętszego Sakramentu i odstępstwa od wiary świętej oraz miała upamiętniać ustanowienie Eucharystii.

Boże Ciało w Polsce
Święto Bożego Ciała dotarło do Polski w 1320 roku, czyli w czasach króla Władysława Łokietka. W naszej polskiej tradycji to święto miało związek z odwróceniem nieszczęść oraz uproszeniem pogody i błogosławieństwa plonów. Specyficzną formę przybrały w Polsce dekoracje ołtarzy, którymi zajmowały się w miastach poszczególne dzielnice, bractwa i cechy rzemieślnicze, na wsiach przedstawiciele wszystkich stanów lub mieszkańcy osiedli i przysiółków.

Wiara obnoszona ulicami miast
"Oto wielka tajemnica wiary". Słyszymy te słowa w istotnym momencie Mszy św., gdy złożone przez nas dary chleba i wina stały się Ciałem i Krwią Chrystusa. Tak wyznajemy Jego Tajemniczą obecność w Eucharystii. Widzimy Go tu nie oczyma ciała, ale oczyma wiary, w której trwamy.

Widzialna obecność Niewidzialnego
Jeżeli zaś ktoś nie chce uznać takiej przemiany za możliwą, niech zauważy, o ile wierzy w Boga oczywiście, że skoro mocą sił przyrody jedna rzecz może się przemienić w inną przez przemianę formy, np. woda zmienia się w lód lub w parę wodną, to o ileż bardziej moc Boga, który sprawia, że te formy istnieją, może ją całą zmienić w inną całość, tak, aby chleb się stał Ciałem, a wino Krwią. Bóg wkracza w nasz świat pod postacią rzeczy widzialnych, Aby więc Ciało i Krew Chrystusa były dla nas duchowym, boskim posiłkiem, podawane są nam jakby były zwykłym pokarmem i napojem nie pod postacią ciała i krwi, ale pod postaciami chleba i wina.

Dziwne jest jednak i paradoksalne, że ludzie wolą dziś wierzyć horoskopom, wróżbom, czarom, jakimś dziwnym przywódcom, a nie ufają do końca słowom Jezusa.

Ku przestrodze
Jeszcze jedna ważna rzecz - Apostołowie ostrzegali chrześcijan, że niegodne przyjmowanie Komunii św. szkodzi poważnie tym, którzy to robią:
"Dlatego to właśnie wielu wśród was chorych słabych i wielu też umarło". /Kor.11.30/.

Niech Komunia św. przyjmowana zawsze z wiarą, będzie dla was pokarmem na życie wieczne.
"Niech przed Nowym Testamentem, starych praw ustąpi czas, co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas".
Tekst za: http://dobroszyce.sds.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=61

Zakończenie:

Procesja Bożego Ciała jest nie tylko manifestacją wiary wspólnoty danej Parafii czy Kościoła, ale jest przede wszystkim okazją by "pokazać" naszemu Bogu miejsca naszego życia, pracy i zabawy. To okazja by ten właśnie Bóg wkroczył w miejsca, w które być może rzadko Go zapraszasz. Więc w ten najbliższy czwartek, gdy będziesz przechodził obok swojej szkoły, zakładu pracy lub miejsca rozrywki poproś Boga ukrytego w postaci Chleba, by pobłogosławił te miejsca. Nie bój się! On niczego ci nie zabierze. Wręcz przeciwnie sprawi, że te miejsca będą ci lepiej służyły, a ty będziesz szczęśliwszy.

Notatka/zadania:

Karta poleceń do pracy ucznia
Przeczytaj tekst źródłowy dołączony do tej karty i opracuj poniższe punkty.

 • Jaka była historia wprowadzenia Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej?
 • Jaki jest cel tego święta?
 • Jak przebiegają obchody tej uroczystości?
 • Zaprojektuj cztery ołtarze na Boże Ciało na podstawie tekstów biblijnych odczytywanych przy każdym z nich. Pomyśl co jest charakterystyczne dla tych czytań i umieść to w swoich projektach.
 • Pomyśl i napisz, co chciałbyś pokazać Jezusowi Eucharystycznemu w czasie procesji Bożego Ciała.

Pamiętaj! Nic tak dobrze nie robi twojemu sercu jak wysiłek i poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Więc się nie powstrzymuj i daj z siebie wszystko!


Karta poleceń do pracy ucznia

Karta poleceń do pracy ucznia

Przeczytaj tekst źródłowy dołączony do tej karty i opracuj poniższe punkty.

 • Jaka była historia wprowadzenia Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej?
 • Jaki jest cel tego święta?
 • Jak przebiegają obchody tej uroczystości?
 • Zaprojektuj cztery ołtarze na Boże Ciało na podstawie tekstów biblijnych odczytywanych przy każdym z nich. Pomyśl co jest charakterystyczne dla tych czytań i umieść to w swoich projektach.
 • Pomyśl i napisz, co chciałbyś pokazać Jezusowi Eucharystycznemu w czasie procesji Bożego Ciała.

Pamiętaj! Nic tak dobrze nie robi twojemu sercu jak wysiłek i poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Więc się nie powstrzymuj i daj z siebie wszystko!

Przeczytaj tekst źródłowy dołączony do tej karty i opracuj poniższe punkty.

 • Jaka była historia wprowadzenia Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej?
 • Jaki jest cel tego święta?
 • Jak przebiegają obchody tej uroczystości?
 • Zaprojektuj cztery ołtarze na Boże Ciało na podstawie tekstów biblijnych odczytywanych przy każdym z nich. Pomyśl co jest charakterystyczne dla tych czytań i umieść to w swoich projektach.
 • Pomyśl i napisz, co chciałbyś pokazać Jezusowi Eucharystycznemu w czasie procesji Bożego Ciała.

Pamiętaj! Nic tak dobrze nie robi twojemu sercu jak wysiłek i poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Więc się nie powstrzymuj i daj z siebie wszystko!

Karta poleceń do pracy ucznia

Karta poleceń do pracy ucznia

Przeczytaj tekst źródłowy dołączony do tej karty i opracuj poniższe punkty.

 • Jaka była historia wprowadzenia Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej?
 • Jaki jest cel tego święta?
 • Jak przebiegają obchody tej uroczystości?
 • Zaprojektuj cztery ołtarze na Boże Ciało na podstawie tekstów biblijnych odczytywanych przy każdym z nich. Pomyśl co jest charakterystyczne dla tych czytań i umieść to w swoich projektach.
 • Pomyśl i napisz, co chciałbyś pokazać Jezusowi Eucharystycznemu w czasie procesji Bożego Ciała.

Pamiętaj! Nic tak dobrze nie robi twojemu sercu jak wysiłek i poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Więc się nie powstrzymuj i daj z siebie wszystko!

Przeczytaj tekst źródłowy dołączony do tej karty i opracuj poniższe punkty.

 • Jaka była historia wprowadzenia Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej?
 • Jaki jest cel tego święta?
 • Jak przebiegają obchody tej uroczystości?
 • Zaprojektuj cztery ołtarze na Boże Ciało na podstawie tekstów biblijnych odczytywanych przy każdym z nich. Pomyśl co jest charakterystyczne dla tych czytań i umieść to w swoich projektach.
 • Pomyśl i napisz, co chciałbyś pokazać Jezusowi Eucharystycznemu w czasie procesji Bożego Ciała.

Pamiętaj! Nic tak dobrze nie robi twojemu sercu jak wysiłek i poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Więc się nie powstrzymuj i daj z siebie wszystko!

Karta poleceń do pracy ucznia

Karta poleceń do pracy ucznia

Przeczytaj tekst źródłowy dołączony do tej karty i opracuj poniższe punkty.

 • Jaka była historia wprowadzenia Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej?
 • Jaki jest cel tego święta?
 • Jak przebiegają obchody tej uroczystości?
 • Zaprojektuj cztery ołtarze na Boże Ciało na podstawie tekstów biblijnych odczytywanych przy każdym z nich. Pomyśl co jest charakterystyczne dla tych czytań i umieść to w swoich projektach.
 • Pomyśl i napisz, co chciałbyś pokazać Jezusowi Eucharystycznemu w czasie procesji Bożego Ciała.

Pamiętaj! Nic tak dobrze nie robi twojemu sercu jak wysiłek i poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Więc się nie powstrzymuj i daj z siebie wszystko!

Przeczytaj tekst źródłowy dołączony do tej karty i opracuj poniższe punkty.

 • Jaka była historia wprowadzenia Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej?
 • Jaki jest cel tego święta?
 • Jak przebiegają obchody tej uroczystości?
 • Zaprojektuj cztery ołtarze na Boże Ciało na podstawie tekstów biblijnych odczytywanych przy każdym z nich. Pomyśl co jest charakterystyczne dla tych czytań i umieść to w swoich projektach.
 • Pomyśl i napisz, co chciałbyś pokazać Jezusowi Eucharystycznemu w czasie procesji Bożego Ciała.

Pamiętaj! Nic tak dobrze nie robi twojemu sercu jak wysiłek i poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Więc się nie powstrzymuj i daj z siebie wszystko!


Boże Ciało. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu obchodzi Kościół właściwie w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobne święto Bożego Ciała, aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować.
Inicjatorką ustanowienia tego święta była św. Julianna z Cornillon (1193-1258). Kiedy była przeoryszą klasztoru augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege, w roku 1245 została zaszczycona objawieniami, w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył sobie nawet dzień uroczystości Bożego Ciała - czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Biskup Liege, Robert, po naradzie ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna.

Jednak w tym samym roku biskup Robert zmarł. Wyższe duchowieństwo miasta za namową teologów uznało krok zmarłego ordynariusza za przedwczesny, a wprowadzenie święta pod taką nazwą za wysoce niewłaściwe. Co więcej, omalże nie oskarżono św. Julianny o herezję. Karnie została przeniesiona z klasztoru w Mont Cornillon na prowincję (1247). Na interwencję archidiakona katedry w Liege, Jakuba, kardynał Hugo po ponownym zbadaniu sprawy zatwierdził jednak święto. W roku 1251 ponownie archidiakon Jakub poprowadził więc ulicami Liege procesję eucharystyczną. Pan Jezus hojnie wynagrodził za to gorliwego kapłana. Syn szewca z Troyes (Szampania) został wkrótce biskupem w Verdun, patriarchą Jerozolimy i ostatecznie papieżem (1261-1264). Panował jako Urban IV. On to w roku 1264 wprowadził do Rzymu uroczystość Bożego Ciała.
Impulsem bezpośrednim do ustanowienia święta miał być cud, jaki wydarzył się w Bolsena. Kiedy tam kapłan odprawiał Mszę świętą, po Przeistoczeniu kielich trącony ręką przechylił się tak nieszczęśliwie, że wylało się kilkanaście czy kilkadziesiąt kropel krwi Chrystusa na korporał. Przerażony kapłan ujrzał, że wino zmieniło się w postać krwi. Zawiadomiony o tym cudzie papież, który przebywał wówczas w pobliskim mieście Orvieto, zabrał ten święty korporał. Do dnia obecnego znajduje się on w bogatym relikwiarzu w katedrze Orvieto. Dotąd widać na nim plamy. W czasie procesji Bożego Ciała obnosi się zamiast monstrancji. Korzystając, że na dworze papieskim w Orvieto był wówczas św. Tomasz z Akwinu, papież Urban IV polecił mu opracowanie tekstów liturgicznych do Mszy świętej i do Liturgii Godzin kapłańskich. Wielki doktor Kościoła uczynił to po mistrzowsku. Tekstów tych używa się do dziś - zwłaszcza często śpiewany jest hymn Pange lingua (Sław, języku...) - i jego dwie ostatnie zwrotki (Przed tak wielkim Sakramentem).
Papież Klemens V odnowił święto (1314), które po śmierci Urbana zaczęło zanikać. Papież Jan XXII (+ 1334) zatwierdził je na cały Kościół. Od czasu papieża Urbana VI uroczystość Bożego Ciała należy do głównych świąt w roku liturgicznym Kościoła (1389). Pierwsza wzmianka o procesji w to święto pochodzi z Kolonii z roku 1277. Od wieku XIV spotykamy się z nią w Niemczech, Anglii, Francji, Hiszpanii i w Mediolanie.

Od wieku XV przyjął się w Niemczech zwyczaj procesji do czterech ołtarzy. Msze święte przy wystawionym Najświętszym Sakramencie wprowadzono w wieku XV. Do roku 1955 obowiązywała także oktawa, w czasie której Chrystus Pan odbierał wyrazy przebłagania, hołdu, dziękczynienia i błagania. Na prośbę Episkopatu Polski w Polsce został zachowany zwyczaj obchodzenia oktawy, choć nie ma ona już charakteru liturgicznego.

Po raz pierwszy z procesją Bożego Ciała na terenie Polski spotykamy się już w XIV wieku w Płocku i we Wrocławiu. Od wieku XVI wprowadzono z Niemiec zwyczaj śpiewania czterech Ewangelii przy czterech ołtarzach. Istnieje on do dnia dzisiejszego. Od dawna wprowadzono zwyczaj, istniejący po dzień dzisiejszy, że lud przynosi do kościoła wianki ziół. Tam zostawia je przez całą oktawę. W oktawie kapłan je poświęca, po czym lud zabiera je do domu. Zawiesza je na ścianie, by chroniły od choroby lub poszczególne gałązki umieszcza na polach, by lepiej rosły plony i by Bóg zachował je od robactwa i nieurodzaju. W niektórych stronach drzewka i gałęzie, którymi był przystrojony kościół i ołtarze, po oktawie zabierano na pola i tam je zatykano. Ich część palono, aby dym odstraszał chmury, niosące grad i pioruny.
Tekst za: http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/boze_cialo.php3

Czytania na procesję w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)

PRZY PIERWSZYM OŁTARZU

(Mt 26,17-19.26-29)
W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia? On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego.

PRZY DRUGIM OŁTARZU

(Mk 8,1-9)
W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Nim i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze; bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie: Skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: Siedem. I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali tłumowi. Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił.

PRZY TRZECIM OŁTARZU

(Łk 24,13-16.28-35)
Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

PRZY CZWARTYM OŁTARZU

(J 17,20-26)
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.