katechein
 

Posłannictwo Jezusa - konspekt 2015

Home Konspekty i scenariusze 02.03.2015 12104 drukuj
 

Temat

Posłannictwo Jezusa

Klasa

1GP

Cele

  • Ukazanie celu obecności Jezusa na ziemi

  • wskazanie powiązania pomiędzy misją Jezusa a sakramentami

Na.Co.Be.Z.U

Sposób potwierdzenia mesjańskiego posłannictwa Jezusa; powiązanie sakramentów z męka Chrystusa

Formy i metody pracy

Praca z tekstem źródłowym: Mk 1,4-11 i J 1, 26-34; zadawanie pytań do tekstów, opis wydarzenia

Wstęp

Poznaliśmy na ostatnich lekcjach informacje o Jezusie jako człowieku oraz jako Bogu. Dziś zapoznamy się z posłannictwem jakie otrzymał Jezus od swego Ojca. Przyszedł On przecież na świat w konkretnym celu. W jakim?

Od chwili nieposłuszeństwa Adama i Ewy każdy człowiek jest już skażony grzechem. Każdy, bez wyjątku, także potrzebuje zbawienia - odkupienia, gdyż nie jest w stanie sam zapłacić za swoje grzechy. By spłacić ten dług, na świecie pojawił się Jezus Chrystus.

Rozwinięcie

Posłannictwo Jezusa

Zobaczmy jak opisują to zadanie ewangeliści marek i Jan.

Ewangelista Mateusz napisał:

"Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając [przy tym] swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».

Chrzest Jezusa

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie»." Mk 1,4-11

Apostoł Jan tak pisze:

"Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała». Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: "Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym". Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym»." J 1, 26-34

Przyjrzyjmy się tym dwóm tekstom. Jak obaj ewangeliści przedstawiają posłannictwo Jezusa? Jakie jest jego zadanie?

Marek pisze " Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym". Jan natomiast "Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.() Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym". Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym".

Obaj autorzy ukazują Jezusa jako tego, którzy przyszedł chrzcić Duchem Świętym i zgładzić grzechy świata.

Jan w swojej ewangelii pisze o tym więcej w słowach "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego." J3, 16-18

Celem obecności Jezusa na świecie była Jego śmierć i zmartwychwstanie. Przez swoją śmierć zapłacił dług ludzkości wobec bożej sprawiedliwości. Przez swe zmartwychwstanie pokonał skutek grzechu - śmierć. Z Jego krzyża (z ofiary Jezusa) biorą początek sakramenty.

Sakramenty

W Kościele Jezus pozostawił sakramenty wypływające z Jego ofiary. Są to widzialne znaki działania niewidzialnej łaski. To dary pozostawione w Kościele i dla Kościoła. Wierzący zgromadzeni we wspólnocie mają władzę rozporządzania sakramentami, które mają im służyć. Celem sakramentów jest udzielanie Bożej łaski, tym którzy jej potrzebują. Mogą je przyjmować ci, którzy zostali włączeni we wspólnotę wtajemniczonych.

Podzielono je na trze grupy:

  • sakramenty wtajemniczenia (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia)

  • sakramenty uzdrowienia (spowiedź, namaszczenie chorych, Eucharystia*)

  • sakramenty w służbie komunii (małżeństwo, kapłaństwo)

Zakończenie

Jako podsumowanie można przytoczyć fragment z ewangelii wg świętego Jana:

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego." J3, 16-18

Z miłości Bóg stworzył człowieka, z miłości oddał za niego Swego Syna, z miłości pozostawił człowiekowi sakramenty.

Notatka

Syn Boży stał się człowiekiem, bo ukochał ludzi. Przyszedł na świat, by zapłacić dług jaki ludzie zaciągnęli wobec bożej sprawiedliwości i uwolnić ich od kary za grzech. Spłacił ten dług umierając na krzyżu. Z jego ofiary wzięły początek sakramenty, które są widzialnym znakiem działania niewidzialnej łaski Boga.

Sakramenty podzielone są na trze grupy:

  • sakramenty wtajemniczenia (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia)

  • sakramenty uzdrowienia (spowiedź, namaszczenie chorych, Eucharystia*)

  • sakramenty w służbie komunii (małżeństwo, kapłaństwo)