katechein
 

Powtórka wiadomości o Biblii

Home Konspekty i scenariusze 27.09.2016 8640 drukuj
 

Imię i nazwisko: ... klasa: ...

Przypisz poniższe księgi do odpowiedniej części Biblii i rozwiń ich skróty.

ST

NT

Hi; Łk; Mk; Rz, Dz; Ap; Rdz; Mdr; Syr; Ps; Pnp; Iz; Jr; 2Tm; 1Kor; Ne; Jl; 3J; Flm; 1P;

Przypisz księgi do odpowiedniego typu ksiąg Biblijnych

Księgi

Typ ksiąg

Mądrościowe

Prorockie

Historyczne

Mt, Łk, Mk, J, Dz, Listy Apostolskie, Ap

Przypisz poprawną liczbę ksiąg odpowiednim kanonom biblijnym

Część Biblii

Liczba ksiąg

ST - hebrajski i protestancki

ST - katolicki

NT

Uporządkuj etapy powstawania Biblii (wpisz odpowiedni numer)

Nr

Etap

Ostateczna redakcja tekstu

Tradycja ustna

Formowanie się źródeł

Dobierz odpowiednie języki do ST i NT

ST

NT

hebrajski, aramejski, grecki, łaciński, polski, arabski, niemiecki, hindu, chiński

Wyjaśnij, czym jest natchnienie biblijne.

Natchnienie biblijne to:Uzasadnij, dlaczego Boga uważa się za pierwszego autora Biblii?Uporządkuj w kolejności pisma NT (wpisz odpowiedni numer).

Nr

Księgi

Apokalipsa św. Jana

Listy apostolskie

Dzieje Apostolskie

Ewangelia wg św. Jana

Ewangelia wg św. Łukasza

Ewangelia wg św. Marka

Ewangelia wg św. Mateusza

Jak nazywają się 3 części ksiąg hebrajskiego kanonu ST oznaczające Prawo, Proroków i Pisma?
Wymień dwa najstarsze tłumaczenia Biblii na grekę i łacinę.


Wybierz (podkreśl) właściwą odpowiedź

    1. Kanon to: zestaw obiadowy; powtarzana w kółko piosenka; zestaw ksiąg uznanych przez Kościół za natchnione i pochodzące od Boga;
    2. Objawienie to: taka myśl po uderzeniu w głowę; sposób przekazania prawdy o kimś lub o czymś; kiedy Bóg ukazuje prawdę o sobie;
    3. Siglum biblijne to: symbol cyfrowo literowy określający położenie fragmentu w Biblii; to znaczek biblijny; to symbol księgi biblijnej;