katechein
 

Czy prawo jest nam potrzebne?

Home Konspekty i scenariusze 09.01.2017 3342 drukuj
 

Temat: Czy prawo jest nam potrzebne?

Klasa: 2GP

Cele:

  • Znajdziesz odpowiedź na pytanie czy potrzebne są jakieś reguły?
  • Dowiesz się, jakie mamy podstawy prawa.

Plan:

  1. Czym prawo jest?
  2. Czy prawo i zasady, są potrzebne?
  3. Jakie mamy źródła i rodzaje prawa?
  4. Które z praw jest najważniejsze?

Wstęp:

Czym są prawa? Czym są zasady? Czy są nam potrzebne? Jeśli tak to, do czego? Czy mogłyby istnieć tylko prawa bez obowiązków? Czy da się wymagać tylko od innych? Co powoduje brak zasad?

Kiedy brak jest zasad powstaje chaos i brak wolności. Bo jak nie wiadomo, co wolno, to - wolno wszystko! I każdemu! A jak można wszystko i każdemu to nie ma praw i obowiązków jest dowolność!

Rozwinięcie:

Czym jest prawo?

Najkrócej, prawo to system zasad postępowania, które regulują różne aspekty życia we wspólnocie. Dotyka ono woli, sumienia, własności, moralności i wzajemnych relacji pomiędzy ludźmi.

Czy prawo jest nam potrzebne?

Bez prawa nie wiemy, co nam się należy od innych, co nam wolno i co my musimy wobec innych. Bez prawa nie ma sprawiedliwości - oddania każdemu tego, co mu się słusznie należy.

Mamy trzy źródła prawa:

  • Naturę (odkrywamy prawo naturalne)
  • Człowieka (ustanawiamy, prawo stanowione - ludzkie)
  • Boga (otrzymujemy ustanowione przez Boga, prawo stanowione - Boże)

Czym "rozpoznajemy" prawo? Aby poznać prawo potrzeba sumienia, rozumu i woli. Rozum poznaje a wolu uznaje prawo i podejmuje decyzję o jego przestrzeganiu. Sumienie jest tym, co osądza nasze czyny w kontekście prawa.

Prawo pochodzące z natury, poznawane przez obserwację natury - to prawo naturalne. Na jego podstawie, z powodu jego uniwersalności, osądzano zbrodniarzy hitlerowskich Niemiec.

Prawa ludzkie, ustanawiane przez człowieka dla człowieka: może być zwyczajowe, handlowe, karne itp. Dotyka ono zasad współistnienia jednostek we wspólnocie, wzajemne prawa i obowiązki. To także np. przykazania Kościelne(!), które mogą w pewnym momencie dziejów, ulec zmianie.

Prawo Boże to - Dekalog. To prawo przekazane nam przez Boga poprzez Jego wysłannika. Wg struktury dekalogu pierwsze 3 przykazania dotyczą relacji człowieka do Boga, pozostałe dotyczą relacji z innymi członkami wspólnoty. Stoją one na straży szacunku wobec rodziców i krewnych, życia, jedności małżeńskiej, własności oraz dobrego imienia.

Które z nich jest najważniejsze?

Żadne prawo nie może łamać tych najbardziej podstawowych i powszechnych praw - prawa naturalnego i prawa bożego. To one są ustanowione przez Boga i opierają się na Jego autorytecie. Pozostałe prawa ustanawia człowiek i jako takie może on sam także je zmienić.

Zakończenie:

Dura lex sed lex - twarde prawo, ale prawo - jak mawiali starożytni Rzymianie.

Ignorantia legis non excusat (również ignorantia legis non exculpat) łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem

Ignorantia iuris nocet - z łac. nieznajomość prawa szkodzi

Warto zapamiętać, że prawo, które jest sprzeczne z sumieniem opartym na prawie bożym lub naturalnym nie obowiązuje nas(!). Np. nikt nie może nam nakazać zabijać, kraść czy kłamać! Nie można, więc się tłumaczyć z robienia zła zdaniem "ja tylko wykonywałem polecenia lub rozkazy". Przeciwstawienie się im może kosztować, czasem nawet wolność czy życie. To jednak nas różni od zwierząt, że potrafimy podejmować także te "niewygodne" decyzje w imię większych wartości.

Nadzieją dla nas mogą być słowa św. Pawła, że usprawiedliwienie i zbawienie dotyka nas przez wiarę, nie przez przestrzeganie prawa. Raz dlatego by się nikt nie chlubił ze swoich czynów, dwa, że jest łaską daną od Boga, dla którego doskonałym wypełnieniem KAŻDEGO PRAWA jest miłość.