katechein
 

Czy istnieje świat duchowy?

Home Konspekty i scenariusze 12.09.2017 1367 drukuj
 

Temat: A CO JAK JEDNAK ISTNIEJE?

Klasa: 3GP

Cele:

  • Uświadomienie istnienia innej rzeczywistości niż tylko materialna.
  • Uświadomienie konieczności odpowiedzi na Boże objawienia samego siebie.

Wstęp

Od zawsze człowiek zadaje pytania:

Kim jestem?

Skąd pochodzę?

Dokąd zmierzam?

Człowiek odpowiedzi na te pytania szuka na różnych płaszczyznach: nauki oraz religii. W zależności od płaszczyzny zainteresowań odpowiedzi na te pytania stają się inne. Nauka bada materię i nie może wypowiadać się w sprawach świata duchowego. Religia szuka odpowiedzi niedostępnych z punktu widzenia doświadczenia zmysłowego oraz materii.

Rozwinięcie

Czy da się stwierdzić lub udowodnić, że istnieje świat inny niż materialny?

Kiedy idziesz i potykając się uderzasz małym palcem o wystającą nogę od krzesła - nie masz wątpliwości, że istnieje świat materialny. Czym i w co trzeba się uderzyć, by zauważyć lub odczuć świat duchowy?

Religie jako "dowód" świata duchowego

Chyba najpopularniejszym "dowodem" na istnienie świata duchowego są … religie. Od zarania dziejów ludzie mieli przeczucie, że jest coś więcej. Doszukiwali się jakiejś siły, która wyjaśniałaby wszystko i od której wszystko zależy.

Doświadczenia mistyczne - duchowe jednostek

Obok bardziej lub mniej popularnych religii pojawiały się co jakiś czas wyjątkowe mistyczne (wybiegające mocno poza świat widzialny) doznania. Bardzo często takie osobiste doświadczenia dawały właśnie początek religiom.

Niewyjaśnione fenomeny - np. opętania jako świadectwo życia duchowego

Od zawsze pojawiały się także wśród ludzi osoby, które dysponowały niekonwencjonalnymi możliwościami - np. jasnowidze czy uzdrowiciele. Pojawiały się także osoby dotknięte "opętaniem" przez istoty niematerialne. Przez wieki uważano choroby psychiczne za "opętanie" jednak obok nich często występowały przypadki nie dające się uzasadnić chorobą. Takie przypadki zawładnięcia osobą przez złego ducha określa się mianem opętania. Co ważne każda, każda, religia zna pojęcie opętania; nie jest to więc "wynalazek" chrześcijański.

Pisma objawione - Biblia

Każda religia ma swoje teksty objawione, Żydzi mają Torę, Chrześcijanie - Biblię, Islam - Koran itd.. Wszystkie te pisma przekazują wspólną prawdę o istnieniu świata poza tym, który można dostrzec tylko oczami. Dla nas, wychowujących się w kręgu kultury europejskiej Biblia staje się podstawowym PISMEM SWIĘTYM - Słowem Boga i Słowem o Bogu.

Doświadczenie i Tradycja Kościoła

Na fundamencie biorącym początek z Biblii Starego i Nowego Testamentu wciąż budowany jest KOŚCIóŁ - który jest Wspólnotą ludzi z Jezusem Chrystusem, z Bogiem. Przez wieki w Nim niezliczone rzesze ludzi doświadcza obecności Boga, tak we wspólnocie, sakramentach, liturgii jak i osobistym doświadczeniu.

I co z tym dalej zrobić?

Jeżeli, jak się okazuje, istnieje także rzeczywistość duchowa, inna od materialnej, to trzeba coś z tym zrobić. Jeżeli więc uznamy istnienie duchów, trzeba też uznać, że istnieje JEDYNY I WYJĄTKOWY DUCH - BóG. Jeżeli uznajemy Jego ISTNIENIE, pociąga to za sobą konsekwencje w postaci decyzji o zmianie celu i sposobu życia.

O tej decyzji oraz jej konsekwencjach będziemy rozmawiać w tym roku na religii.

Podsumowanie

Można zamykać oczy na to co przed nami lub usiłować wyjaśniać wszystko tylko "nauką", jednak świat jest pełen wymykających się jej przypadków. Nie dających się racjonalnie, bez udziału świata duchowego wyjaśnić. Ludzki rozum i wymyślone przez niego sposoby doświadczania świata, nie nadają się do mierzenia i ważenia ducha, a tym bardziej Boga. Nie da się jednak zaprzeczyć, że istnieją przejawy duchowej obecności w naszym świecie. Stwierdzenie istnienia sfery duchowej niesie poważne konsekwencje dla naszego codziennego życia. Ponieważ trzeba się opowiedzieć za lub przeciw Bogu. A od tej decyzji może zależeć nasza wieczność.