katechein
 

1 listopada – tajemnica świętych obcowania.

Home Konspekty i scenariusze 23.10.2017 1763 drukuj
 

Klasa: 7SP - 3GP

Cele:

  • Przybliżenie prawdy o świętych obcowaniu

Wstęp

Kiedy wyznajemy wiarę w trakcie mszy świętej, wspominamy, że wierzymy w obcowanie świętych i żywot wieczny. Co to jednak znaczy? Co to jest to "świętych obcowanie"? Na czym polega żywot wieczny, skoro wszyscy wokół nas umierają?
Od początku chrześcijaństwa w Kościele obchodzi się pamiątkę tych co umarli wyznając wiarę w Jezusa Chrystusa. Wpierw jako męczenników, a później jako wyznawców aż w końcu jako świętych. W pierwszych wiekach obchodzono to święto w maju, w późniejszych czasach przesunięto je na początek listopada.

Rozwinięcie

Kim jest święty?

Wg Biblii, każdy kto uwierzył w Chrystusa Jezusa i przyjął chrzest, już jest święty. Praktyka codziennego życia pokazuje nieco inne doświadczenie. Spośród ochrzczonych niewielu uznanych zostaje za świętych i osiąga niebo.
Co trzeba więc zrobić, by być "świętym"? Święty to ten, który w swoim życiu obija samego Boga. Tak jak mówił Jego Syn - "bądźcie święci jak wasz Bóg jest święty", "bądźcie dobrzy jak wasz Ojciec jest dobry". Ot i cała tajemnica, ten kto naśladuje Boga jest święty. W ten sposób każdy ochrzczony, więc zanurzony w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, staje się nim samym - czyli podobnym do Boga. Wszyscy ochrzczeni są więc święci.

Co więc znaczy "świętych obcowanie".

Tłumacząc na język dzisiejszy trzeba by powiedzieć może "współżycie ze świętymi" lub "życie wśród świętych". Kościół przekazuje nam prawdę, że w Nim istnieją trzy stany: kościół pielgrzymujący (ci co są na Ziemi), kościół oczyszczający się (pokutujący w czyśćcu) oraz kościół uwielbiony (to ci co są w Niebie). Te trzy "warstwy" przenikają się - współistnieją, współżyją ze sobą w Bogu. Każdy z tych poziomów wspiera tych, którzy są na niższym poziomie. I tak, pielgrzymujący członkowie Kościoła mogą prosić o pomoc tych w czyśćcu i w Niebie. Pokutujący mogą prosić o pomoc tych w Niebie i na ziemi, a ci w Niebie mogą pomóc pozostałym. Ta wzajemna pomoc w osiąganiu nieba i świętości to właśnie - świętych obcowanie.

Wszystkich świętych

1 listopada obchodzimy święto, tych wszystkich, którzy osiągnęli już niebo oraz za nim tęsknią. Wszystkich, bez wyjątku, nie tylko tych kanonizowanych czy beatyfikowanych. Także tych żyjących wokół nas, o których może nic nie wiemy. W tym dniu dziękujemy Bogu za szczególną łaskę jaką ich wszystkich obdarzył mając nadzieję, że i nam się uda dotrzeć do celu naszej ziemskiej podróży - do Nieba.

Odwiedzamy wtedy kaplice, kościoły i cmentarze mając nadzieję, że nasi przodkowie cieszą się już Niebem. Mamy też nadzieję, że w tym szczególnym czasie ci, którzy jeszcze nie osiągnęli Nieba do niego się dostaną. Możemy w ich intencji ofiarować odpust, który gładzi wszystkie ich kary i skraca pobyt w czyśćcu. Warunkami tego odpustu jest odwiedzenie w dniach 1-8 listopada kościoła, kaplicy lub cmentarza, stan łaski uświęcającej, modlitwa zgodna z intencjami papieża oraz modlitwa za zmarłych. Pamiętajmy, że co dajemy innym to do nas wraca.

Zakończenie

Każdy, kto przyjął chrzest wezwany jest do świętości życia. Do tego by odbijać w sobie doskonały obraz Boga. Od nas tylko zależy czy nimi będziemy. Pomocą mogą nam służyć inni członkowie Kościoła tak ci na ziemi, ci w czyśćcu, jak i w Niebie. Trzeba tylko się do nich zwrócić o pomoc. Na co więc czekamy?