katechein
 

Kim jest Duch Święty?

Home Konspekty i scenariusze 01.02.2018 1237 drukuj
 

Temat: Osoba Ducha Świętego

Cele:

 • Przybliżenie uczniom Osoby i zadań Ducha Świętego
 • Uczeń zna dary i owoce Ducha Świętego

Wstęp

Najmniej znaną osobą Trójcy Świętej jest Duch Święty. Mało zwraca się uwagi na Jego osobę, główną trudnością w poznaniu Go i Jego zadania jest fakt, że jest duchem a właściwie DUCHEM -TCHNIENIEM. Jak mówi sam Jezus jest On jak wiatr szum jego słyszysz, ale jego samego nie dostrzegasz, a przecież dzisiejsze życie Kościoła i w Kościele bierze się z Niego. Pojawienie się Trzeciej Osoby zapowiadał Syn pochodzący od Ojca, mówił o Nim - pocieszyciel, nauczyciel, ten który przekonuje o grzechu i prawdzie, wiatr, miłość Ojca i Syna. W Tradycji Kościoła przypisuje się pewne "role" poszczególnym Osobom Trójcy: Ojciec -Stwórca, Syn - Zbawiciel, Duch - Ożywiciel, miłość i tchnienie obu. To ogromne uproszczenie, ale może na dzisiaj wystarczy. Kim więc jest Duch Święty?

Rozwinięcie

"Oficjalne" pojawienie się Ducha Świętego w Kościele związane jest z Dniem Pięćdziesiątnicy, gdy wyczekujący Go apostołowie doświadczyli Jego obecności pod postacią wichru i ognia. Przyszedł On nagle, z hukiem do uczniów, którzy z lękiem wpatrywali się nerwowo w drzwi wieczernika. Zstąpił, huknął, wstrząsnął i zapalił - tak krótko można opisać moment Zesłania Ducha Świętego. Od tej chwili jest obecny w Kościele stale, działa we wspólnocie, poprzez Tradycję, nauczanie, sukcesję apostolską oraz przede wszystkim sakramenty. To On sprawia, że są one skuteczne.
Warto sobie przypomnieć podstawowe informacje o Duchu Świętym.

Kim jest Duch Święty?

Duch Święty to trzecia osoba Trójcy Świętej - miłość łącząca Ojca i Syna. Pochodzi on od nich dwóch. Można powiedzieć, że jest On relacją pomiędzy nimi.

Jaka jest rola Ducha Świętego?

Rolą Ducha Świętego jest ożywianie kościoła i kontynuowanie dzieła rozpoczętego przez Jezusa. Dzieje się to przez sakramenty i nauczanie kościoła

Co daje nam Duch Święty?

Duch Święty udziela nam swoich darów i owoców a także charyzmatów

Jakie są dary Ducha Świętego?

 • MĄDROŚCI
 • MĘSTWA
 • ROZUMU
 • RADY
 • POBOŻNOŚCI
 • BOJAŹNI BOŻEJ
 • UMIEJĘTNOŚCI

Jakie są owoce Ducha Świętego

 • Miłość.
 • Radość.
 • Pokój.
 • Cierpliwość.
 • Łaskawość.
 • Dobroć.
 • Uprzejmość.
 • Cichość.
 • Wierność.
 • Skromność.
 • Wstrzemięźliwość.
 • Czystość.

Czym są charyzmaty Ducha Świętego?

Charyzmat to szczególny, niezasłużony dar ducha świętego (duchowy talent) udzielany poszczególnym członkom kościoła dla jego budowania

Przykłady Charyzmatów

 • Dar proroctwa
 • Dar czynienia cudów
 • Dar uzdrawiania
 • Dar języków
 • Dar rozeznawania duchów
 • Dar uwalniania
 • Dar tłumaczenia języków

Jakie są symbole Ducha Świętego?

 • Gołębica
 • Wiatr - tchnienie
 • Płomienie ognia

Jakie są zadania Ducha Świętego?

 • Prowadzenie do prawdy o nas i o Bogu
 • Wstawianie się za nami u Boga
 • Nauczenie nas modlitwy
 • Udzielanie odwagi do wyznawania wiary
 • Jest pocieszycielem
 • Dzięki niemu stajemy się dziećmi Bożymi

Jakie są grzechy przeciwko Duchowi Świętemu?

 • Rozpaczać nie wierząc z łaskę Bożą (żyć bez nadziei na Boże wybaczenie);
 • Grzeszyć zuchwale przeciwko miłosierdziu Bożemu (grzeszyć licząc, że Bóg i tak wybaczy);
 • Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej (zaprzeczać dogmatom);
 • Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej (zazdrościć innym łaski chcąc ich jej pozbawić);
 • Mieć serce zatwardziałe na zbawienne napomnienia (nie nawracać się);
 • Z rozmysłem odrzucać pokutę (nie żałować za grzechy).

Te grzechy to jedyne przewiny, których Bóg nigdy nie wybaczy. Mówi o tym sam Jezus, karcąc Żydów za oskarżanie Go o używanie wpływów złego ducha i czary.

Zakończenie

Człowiek jak w sobie nie ma ducha to nie żyje. Kościół bez Ducha Świętego także nie żyje! To On jest tym Bożym oddechem ożywiającym życie członków Kościoła. Tych pojedynczych jak i całych wspólnot.
Co zrobić by Go spotkać lub otrzymać? Chyba nie ma innej drogi jak ta wyznaczona przez apostołów - trzeba trwać we wspólnocie i na modlitwie oczekując na Niego i prosić: "Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź"