katechein
 

Sakrament bierzmowania - 2018

Home Konspekty i scenariusze 01.02.2018 493 drukuj
 

Temat: Sakrament bierzmowania

Cele:

 • Przypomnienie wiadomości czym jest sakrament
 • Uczeń wie czym jest bierzmowanie, jakie są jego skutki dla chrześcijanina

Wstęp

Sakrament pożegnania z Kościołem - tak określa się bierzmowanie(!) Dużo emocji wzbudza sakrament dojrzałości chrześcijańskiej - bierzmowanie. No właśnie, czym ono jest i dlaczego wzbudza tyle emocji, a może jest po prostu sakramentem nieznanym?

Rozwinięcie

Różne są powody przystępowania do sakramentu bierzmowania przez dzisiejszą młodzież. Z doświadczenia swego podwórka możemy stwierdzić, że często "chęć" przyjęcia tego sakramentu nie bierze się z serca. A jeżeli pojawiają się jakieś "wymagania", by go otrzymać przystąpienie dla wielu staje się wręcz niemożliwe(!)
Podczas jednaj z katechez na pytanie czym są sakramenty - dała się usłyszeć taka odpowiedź: "to takie coś co zmusza młodzież do chodzenia do kościoła i zbierania pieczątek". Smutne, ale "lud przemówił".
Z tego powodu warto przypomnieć sobie czym są sakramenty i jak je dzielimy.

Czym jest sakrament?

To widzialny znak działania niewidzialnej łaski Bożej. Ma on swój rytuał, szafarza, materię i symbole. W Kościele jest ich 7!

Jakie są sakramenty?

 • WTAJEMNICZENIA
  (CHRZEST, BIERZMOWANIE, EUCHARYSTIA)
 • UZDROWIENIA
  (POKUTY, NAMASZCZENIA CHORYCH, EUCHARYSTIA)
 • W SŁUŻBIE KOMUNI
  (KAPŁAŃSTWO I MAŁŻEŃSTWO)

Gdy już się pamięta, że jest to znak specjalnie dla nas byśmy mogli zobaczyć działanie Boga w naszym życiu nieco zmienia się perspektywa spojrzenia na bierzmowanie. Zmienia się, ale tylko nieco. Warto zadać sobie także kilka innych pytań.

Jaka jest istota bierzmowania?

Istotą bierzmowania jest namaszczenie Duchem Świętym, które w pełni włącza nas we wspólnotę Kościoła.
Udziela on w nim darów, owoców i charyzmatów by uzdolnić nas do mężnego wyznawania wiary.
Co to znaczy "po ludzku"? Bierzmowanie to taka chwila otwarcia swego serca na obecność Boga w postaci Ducha. Ta Jego obecność czyni nas przydatnymi dla budowania wspólnoty z innymi wierzącymi. Przestajemy być widzami wydarzeń w Kościele a możemy stać się ich uczestnikami. Fajnie, nie?

Co składa się na obrzęd bierzmowania?

 • Namaszczenie olejem krzyżma znaku krzyża na czole ochrzczonego.
 • Nałożenie ręki biskupa na jego głowę.
 • Słowa: "przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

Warunki do przyjęcia bierzmowania?

 • Ochrzczony
 • Wcześniej nie bierzmowany(!)
 • Po odpowiednim przygotowaniu i stwierdzeniu gotowości na przyjęcie tego sakramentu

Po co nowe imię do bierzmowania?

Imię do bierzmowania jest rodzajem prośby skierowanej do szczególnego (wybranego przez bierzmowanego) patrona (orędownika), którego chce on wziąć za przykład w swoim dojrzałym życiu chrześcijańskim.
Wyraża to wiarę w świętych obcowanie, z tego też powodu przyjmuje się, że powinno być to imię osoby uważanej za świętą.

Kwestia przygotowania do bierzmowania

Wprawdzie bierzmowanie jest za darmo, jednak trzeba się do niego odpowiednio przygotować. To trochę jak pójście w wysokie góry - każdy może, jest pięknie, ale jak nie jesteś przygotowany to daleko nie zajdziesz. Podobnie i tutaj, trzeba wiedzieć czego się spodziewać. Często powtarza się, że łaska buduje na naturze albo inaczej "i Salomon z pustego nie naleje". No! Bóg może, ale dał nam także mózgi by zdobywać wiedzę i rozumieć świat lepiej go poznając. Jak więc się "przygotować" na bierzmowanie?

Ile trwa przygotowanie do bierzmowania?

Wg dokumentów Kościoła w Polsce zwyczajnie trwa ono trzy lata i obejmuje:

 • Naukę religii (katechezę szkolną i parafialną),
 • Celebracje liturgiczne (cotygodniowa eucharystia, nabożeństwa okresowe)
 • Oraz praktyki sakramentalne (eucharystia i pokuta)

Warunki i dokumenty do bierzmowania

 • Metryka chrztu,
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji lub ostatnie świadectwo katechizacji,
 • Uczestnictwo w katechezach przygotowawczych,
 • Egzamin z zakresu wiedzy religijnej.

Skutki bierzmowania

 • Udoskonala łaskę chrztu
 • Ściślej jednoczy nas z Chrystusem,
 • Pomnaża w nas dary Ducha Świętego,
 • Udoskonala naszą więź z Kościołem,

Kto udziela bierzmowania?

Udzielającym bierzmowania - szafarzem zwyczajnie jest biskup;
W przypadkach nadzwyczajnych może być upoważniony przez biskupa do tego kapłan

Kto może być świadkiem bierzmowania?

 • Jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie lub jego rodziców, a w razie ich braku przez proboszcza lub szafarza bierzmowania; jest do tego odpowiedni i ma intencje pełnienia tego zadania.
 • Ukończył 16 lat życia, jeśli biskup diecezjalny nie określi innego wieku albo proboszcz lub szafarz nie uzna za uzasadnione dopuszczenie wyjątku.
 • Jest katolikiem bierzmowanym i przyjmuje Eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiednie do podejmowanej funkcji.
 • Jest wolny od jakiejkolwiek koniecznej kary, wymierzonej lub zdeklarowanej.
 • Nie jest ojcem ani matką bierzmowanego, może być współmałżonkiem.

Do czego potrzebne jest bierzmowanie?

 • Wg prawa kanonicznego do zawarcia małżeństwa bierzmowanie jest zalecane, ale nie wymagane(!)
 • Gdy ktoś chce przyjąć sakrament kapłaństwa jest ono już wymagane
 • Potrzebne jest także by móc być chrzestnym lub świadkiem bierzmowania dla kogoś innego

Dla kogo jest bierzmowanie?

NIE DLA KAŻDEGO I NIE DLA BYLE KOGO!
NIE KAŻDY MUSI BYĆ BIERZMOWANY!
ZBAWIENIE ZALEŻY OD CHRZTU I WIARY, NIE OD BIERZMOWANIA.
Wielu słysząc o tych wszystkich straszliwych wymaganiach zadaje sobie pytanie o sens przygotowania i się złości oraz niepokoi. Zapomina się jednak o drobnym fakcie, że nie jest to sakrament dla każdego i dla byle kogo! No, z tym "dla każdego" to zaraz się ktoś oburzy, zanim jednak to nastąpi - dla każdego kto chce i jest gotów się przygotować! A jak ktoś takiej woli nie ma, to już nie jest dla niego - proste!
Co tym, że nie jest dla byle kogo? Nie każdy kto gra w piłkę jest w reprezentacji Polski. Podobnie i tutaj, trzeba prezentować sobą jakiś poziom dojrzałości (delikatnie mówiąc) chrześcijańskiej.
Zanim więc podejdziesz oddając deklarację zastanów się dlaczego to robisz i czy jesteś gotów ponieść pewne "koszta" swojej decyzji, czy będziesz za nią odpowiedzialny. Ta odpowiedzialność świadczy o twojej dojrzałości, nie zaś to jak bardzo jesteś rozczarowany lub zły.

Zakończenie

Warto powtórzyć sobie tę kroplę wiedzy o bierzmowaniu, niech pomocą okażą się poniższe pytanka.

Pytanka

 • Co to jest sakrament?
 • Ile jest sakramentów w Kościele?
 • Jakie mamy trzy grupy sakramentów?
 • Do jakiej grupy należy bierzmowanie?
 • Co jest istotą bierzmowania?
 • Jakie są skutki bierzmowania?
 • Dlaczego przygotowanie do bierzmowania jest takie ważne?
 • Kto może udzielać bierzmowania?
 • Kiedy bierzmowanie "przydaje się" w Kościele?