katechein
 

Bóg daje się poznać - konspekt 2018

Home Konspekty i scenariusze 11.09.2018 760 drukuj
 

Temat: Bóg daje się poznać

Klasa: 8SP-3GP

Cele:

  • Przypomnienie wiadomości o objawieniu Bożym
  • Ukazanie potrzeby poznawania świata fizycznego by poznać Boga

Wstęp

Kiedy zimą idziemy po świeżo pokrytym śniegiem chodniku od razu można poznać, czy ktoś szedł nim przed nami. Po czym? Po śladach! Takie ślady pozostawia nam Bóg byśmy mogli Go poznać. Te pozostawione przez Boga "ślady" możemy nazwać objawieniem. Objawienie jest wtedy, gdy ktoś kogo nie znaliśmy dotąd, daje możliwość poznania samego siebie.
Takich podstawowych form objawienia bożego mamy dwie.

Rozwinięcie

Po śladach do Stwórcy

Stworzenie, czyli "ślady" po Stwórcy określamy mianem objawienia naturalnego. Objawienie to zawarte jest w przyrodzie, w naturze stad jego nazwa. Wszystko co istnieje, jest przedmiotem tego objawienia. Inaczej określa się je objawieniem kosmicznym. Dostępne jest ono każdemu bez wyjątku i za darmo. Nie mówi nam ono jaki jest Stwórca, ale że w ogóle jest. Jak mówi Biblia "z piękna i wielkości stworzeń można poznać Stwórcę" (por. Mdr 13,5),  oraz głupi są ci ludzie, którzy poznając naturę nie poznali Boga" (por. Mdr 13,1-9), zatrzymując się tylko na siłach natury i traktując je jak bóstwo.
Czego potrzeba by poznać objawienie naturalne? Rozumu, nauki, obserwacji, doświadczenia. To z ciekawości poznania świata zrodziła się nauka. Wprawdzie odpowiada na pytanie, "jak?" a nie odpowiada na "dlaczego?" to mimo to przybliża nas do poznania Boga.

Ślady Boga w historii

Na pytanie "dlaczego?" odpowiada inny rodzaj objawienia – historyczne zwane nadnaturalnym. To wyjątkowe, zapisane przez ludzi interwencje w historię różnych postaci jak i całych narodów. Z niego dowiadujemy się dlaczego Bóg stworzył świat i człowieka, czy też dlaczego chce go "odzyskać". To objawienie posługuje się człowiekiem, jego wiedzą, doświadczeniem i otwarciem na Boże działanie (natchnienie), by przekazać prawdę o tym jaki Bóg jest i czego od nas, ludzi oczekuje. Sposób tego objawienia podsumowuje list do hebrajczyków "Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna."
Objawienie historyczne zapisane jest w Biblii, która ma dwóch autorów: Boga i ludzi przez niego natchnionych. Natchnienie to pozytywny wpływ Boga na ludzkiego autora Biblii, który pod jego wpływem przekazuje prawdę, którą sam Bóg chciał objawić. Wszystkie księgi (46 ST i 27 NT) Biblii są uważane za natchnione.

"Budowa" człowieka a  poznanie Boga

Bóg stwarzając człowieka uczynił go na swój obraz. Ma człowiek ciało i duszę. Ma także rozum (ducha) i zmysły. W to wszystko wyposażył go Bóg by mógł Go człowiek poznać. W szkole poznajemy świat fizyczny, materialny, odkrywamy jak on działa. Wszystko po to, by się zachwycić dziełem Boga (por. Rdz 1,1-31). I jest to potrzebne, by jako ciało mógł człowiek utrzymać się przy życiu i czynić sobie ziemię poddaną (po. Rdz 1,25). Równocześnie mamy możliwość poznawania Boga w Kościele, na katechezie i poprzez osobiste doświadczenie kontaktu ze słowem natchnionym. Bo tak naprawdę tylko osobiste doświadczenie poparte wiedzą, budzi wiarę i daje okazję na poznanie Boga.

Zakończenie

Podsumowując. Boga poznać możemy umysłem i zmysłami obserwując świat pełen Jego stworzeń oraz czytając spisane pod Jego natchnieniem Pismo Święte. Z poznawania umysłem i zmysłami rodzi się wiedza, a z poznawania Słowa Bożego rodzi się wiara (por. Rz 10,17). Obie, wiedza i wiara, prowadzą do jednego – poznania prawdy o Bogu. Wiedza – mówi "Bóg jest, istnieje", a wiara mówi "Jaki Bóg jest".