katechein
 

Dlaczego zdradzają Chrystusa - konspekt lekcji dla kl 2 GP

Home Konspekty i scenariusze 21.01.2010 28999 drukuj
 
Temat: Dlaczego zdradzają Chrystusa?

Cele:

Cel ogólny: Wskazanie na zagrożenia, jakie niosą ze sobą sekty.
Cel szczegółowy: Wyposażenie ucznia w podstawowe wiadomości na temat sekt.

Wstęp:

Zdarza się, że ktoś nagle zmienia swój sposób bycia i życia. Rezygnuje z kontaktów z rodziną i znajomymi. Z dnia na dzień, bez powodów. Często jest to wynikiem wejścia tego człowieka w nowy świat, w sektę. Jak rozpoznać, że ktoś ma kontakt z sektą? Czy można jakoś pomóc temu człowiekowi? Czy wreszcie udział w sekcie jest zdradą Chrystusa i Kościoła?

Rozwinięcie:

Czym jest sekta?

Ujęcie językowe
Łac. sequor - iść, podążać za kimś, czyli sekta to droga, którą się podąża, sposób postępowania. Inni wywodzą słowo "sekta" od łac. secare (oddzielić, obcinać), sekta więc to grupa czy wspólnota, która oddzieliła się od większej, centralnej wspólnoty [Por. Z.Pawłowicz, Kościół i sekty w Polsce, Gdańsk 1996, s. 121].

Ujęcie socjologiczne
Sekta to grupa społeczna izolująca się od reszty społeczeństwa, mającą własną hierarchię wartości i zespół norm zachowania się, z silnie akcentowaną rolą przywódcy [P.T.Nowakowski, Sekty. Co każdy powinien wiedzieć, Tychy 1999, s. 10].

Ujęcie religioznawcze
Sekta to grupa czy ruch religijny, wyodrębniony z jakiejś religii lub związek wyznaniowy, który oderwał się od któregoś z kościołów czy wspólnot religijnych i przyjął własne zasady doktrynalne, kultyczne oraz struktury organizacyjne.

Sposoby rekrutacji do sekt:

 • Dezinformacja
 • Schlebianie, oferowanie "przyjaźni"
 • Perswazja
 • Presja grupy
 • Angażowanie autorytetów
 • Technika "małych kroków"
 • Ukryty system kar i nagród
 • Szantaż emocjonalny
 • Autocenzura myślenia
 • Techniki relaksacyjne i hipnotyczne

Czym sekta wabi:

 • Pomoc materialna, psychologiczna, "bombardowanie miłością"
 • Nadaje nowy sens życia, poprzez proste i jasne zasady, które negują dotychczasowe doświadczenie
 • Dając szybkie i jasne odpowiedzi na wszystkie stawiane pytanie
 • Daje poczucie posiadania jedynej prawdy, idealnej wspólnoty, jedynie słusznej nauki i nauczyciela.

Skutki wejścia do sekty:

 • Niemożność odnalezienia się w normalnym świecie
 • Nieuzasadnione lęki i depresje
 • Elementy zniewolenia lub opętania
 • Trudności w modlitwie i życiu sakramentalnym
 • Wyobcowanie oraz samotność

Po czym poznać, że ktoś jest w sekcie?

 • Zmiana diety (np. na wegetariańską)
 • Zmiana ubioru i stylu bycia
 • Zmiana przyzwyczajeń
 • Aspekt religijny (mantrowanie, nowe praktyki religijne, ołtarzyki w pokoju, kadzidełka, rozpoczynanie z domownikami tematów religijnych, i in.)
 • Nowe zwyczaje i nowi znajomi

UWAGA! WIDZĄC TAKIE OBJAWY TRZEBA BYĆ OSTROŻNYM, GDYŻ MOGĄ ONE MIEĆ INNE PODŁOŻE NIŻ SEKTA DESTRUKCYJNA, NP. OKRES DOJRZEWANIA.

Co zrobić? Jak reagować, gdy ktoś bliski jest w sekcie?

 • Nie wpadaj w panikę. Twoje działanie musi być dokładnie przemyślane. Jeśli pozwolisz by o Twoim zachowaniu zadecydowały emocje, to przegrasz. Tutaj potrzeba zimnej krwi.
 • Odpowiednio rozpoznaj zjawisko
 • Postaraj się nie wpływać negatywnie na kontakt z członkiem sekty
 • Zbieraj informacje. Notuj wszystkie adresy i telefony ludzi, z którymi bliski się spotyka. Zapisuj też tytuły nowych książek i broszurek, które przynosi do domu. Bliski oczywiście nie może wiedzieć, że zbierasz informacje. Nie mów mu ani o swoich podejrzeniach, ani o podjętych działaniach.
 • Przeczytaj książki poświęcone przeciwdziałaniu psychomanipulacji
 • Zgłoś się jak najszybciej do ośrodka informacji o sektach
 • Nie dawaj członkowi sekty żadnych pieniędzy
 • Nie trać nadziei

Czy przystąpienie do sekty jest zdradą Chrystusa i Kościoła?

Tak, jest to wystąpienie przeciwko pierwszemu przykazaniu: "Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną". Zazwyczaj uczestnictwo w sekcie prowadzi do osłabienia więzi z Bogiem i Kościołem, który jest depozytariuszem wiary.

Podsumowanie i notatka:

W dzisiejszym świecie można spotkać się z sektami, które są grupami, najczęściej religijnymi, które mają własny system wierzeń i kultu. Najczęściej na szczycie struktury sekty znajduje się Guru - nauczyciel. On jest jedyną istotą kontaktującą się z bóstwem.

Do sekty może trafić każdy człowiek. Sekty wykorzystują samotność, niezdecydowanie oraz letniość wiary. Takie poszukujące osoby najczęściej zostają członkami sekt. Sekty posługują się najnowszymi zdobyczami nauki i psychologii. Podstawową metodą werbunku jest "bombardowanie miłością" oraz pomoc ekonomiczna.

Aby uniknąć tego zagrożenia należy być ostrożnym wobec "nowych" ruchów, żyć sakramentami i wiarą.

Przydatne adresy:
 • http://www.psychomanipulacja.pl/
 • http://www.effatha.org.pl/
 • Lubuskie:
  Punkt Poradnictwa Religijnego ds. Sekt i Nowych Ruchach Religijnych (Ruch Effatha)
  ul. Chrobrego 8, 65-043 Zielona Góra, 0-603210355 http://www.effatha.org.pl
 • Zachodniopomorskie:
  Dominikańskie Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych
  pl. Ofiar Katynia 1, 70-452 Szczecin, tel. +91 421-20-22 w.132, http://www.sekty.net
 • Biuro Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych, ul. Andersa 24, 75-950 Koszalin, tel. (94) 3403601