katechein
 

O katechezie

20. rocznica powrotu katechezy do szkół

25.08.2010 55652

W dniu 3 sierpnia minęła 20. rocznica podjęcia decyzji o powrocie katechezy do szkół. Wakacyjne klimaty pewnie nie sprzyjają rocznicy, tym bardziej wypada powiedzieć kilka słów na ten temat.Kościół po...

więcej »

 

System prewencyjny św. Jana Bosko w wychowaniu szkolnym

31.01.2010 39195

Oryginalność św. Jana Bosko w rozwoju systemu prewencyjnego Wydaje się, że oryginalność pedagogiczna św. Jana Bosko sprowadza się do umiejętnego połączenia eklezjalnej praktyki z myślą wychowawczą. Większość komentatorów jego dzieła...

więcej »

 

System prewencyjny w rodzinie

31.01.2010 109561

Najczęściej odnosimy system wychowawczy Księdza Bosko do określonych sytuacji czy instytucji wychowawczych, rzadko łącząc jego podstawowe zasady z rodziną. Tymczasem to ona właśnie wydaje się być pierwszym i podstawowym miejscem...

więcej »

 

Z wielkiego serca ks. Bosko

31.01.2010 132695

System prewencyjny Św. Jan Bosko pozostawił jako dziedzictwo dla Kościoła i ludzkości swoją świętość zasadzającą się na wielkiej miłości do Boga i całkowitym zaangażowaniu duchowym i społecznym na rzecz młodzieży....

więcej »

 

Jak napisać scenariusz katechezy? cz1

15.01.2010 35174

METODYCZNE ASPEKTY KONSTRUOWANIA NOWOCZESNYCH SCENARIUSZY LEKCYJNYCH I. WSTĘP Na początek chcielibyśmy wyjaśnić w jaki sposób rozumiemy temat naszego wystąpienia, sformułować główne pytanie na które chcielibyśmy znaleźć odpowiedź, oraz sprecyzować w...

więcej »

 

Jak napisać scenariusz katechezy? cz2

15.01.2010 35096

II. OGóLNE ZASADY KOMPOZYCJI SCENARIUSZY Jak konstruować nowoczesne scenariusze katechetyczne? Najpierw pięć zasad ogólnych. 1) OKREŚL CEL I DĄŻ NIEGO. Jak ważny jest cel widać wyraźnie m.in. w mowie wygłoszonej...

więcej »

 

Jak napisać scenariusz katechezy? cz3

15.01.2010 38325

III. SZCZEGóŁOWE ZASADY KOMPOZYCJI SCENARIUSZY. Po omówieniu zasad ogólnych przejdziemy teraz do trzech grup zasad szczegółowych. Odnosić się one będą do wprowadzenia, aktywizacji i puenty. Omówimy je w takiej kolejności...

więcej »

 

Jak napisać scenariusz katechezy? cz4

15.01.2010 40585

IV. ZAKOŃCZENIE Przedstawiony powyżej model "katechezy aktywizującej" [36] jest jedną z prób odpowiedzi na postawione na początku pytanie jak konstruować nowoczesne scenariusze katechetyczne? Model ten ma charakter formalny. Przypomnijmy najważniejsze...

więcej »

 

Jak mówić dziecku o Bogu

15.01.2010 45483

Religijne wychowanie dziecka, z dydaktycznego punktu widzenia, nie jest łatwe. Można nawet powiedzieć, że jest ono jednym z najtrudniejszych. Wymaga bowiem od wychowawcy szczególnej koncentracji, dużej aktywności i właściwej, odpowiadającej...

więcej »

 

Jak mówić dorastającym o wierze, Bogu, Jezusie?

15.01.2010 44672

W badaniach Księdza Profesora Jerzego Bagrowicza szczególna uwaga poświęcona jest problematyce młodzieży, jej wieloaspektowego dojrzewania, w tym także dojrzewania w wierze. Wybór tego obszaru refleksji wydaje się dzisiaj szczególnie istotny,...

więcej »