katechein
 

Nabożeństwa

Droga Krzyżowa

15.02.2010 111571

Wstęp: Zebraliśmy się na nabożeństwie drogi krzyżowej by przejść ją wraz z Chrystusem. Módlmy się, prosząc dla nas o miłosierdzie i gorącą miłość ku Bogu. Stacja I Jezus na śmierć...

więcej »

 

Rachunek Sumienia

15.02.2010 21380

Wstęp:Podobnie jak z naszym ciałem jest i z duszą. Co pewien czas trzeba się obmyć, by usunąć brud. Rekolekcje poprzedzające pamiątkę śmierci i Zmartwychwstania Jezusa są dobrym momentem by tego...

więcej »

 

Miłość na śmierć nie umiera - Droga krzyżowa

15.02.2010 87997

Bez znaku zapytania powiedział tak kiedyś Jan Twardowski, ksiądz i poeta. Ale dramatyczne wydarzenia sprzed niemal dwóch tysięcy lat, które dotknęły Miłości, zdają się obalać intuicję księdza Jana. Spróbujmy przyjrzeć...

więcej »

 

Rozważania na Drodze Krzyżowej

15.02.2010 53837

Przyzwyczailiśmy się wolą Bożą nazywać wydarzenia bolesne, trudne, niezrozumiałe. Woli Bożej przypisujemy nieszczęścia, katastrofy, kataklizmy... Sadzamy Boga na ławie oskarżonych, obwiniając Go o wszelkie zło, które nam doskwiera. Nawet, jeśli...

więcej »

 

Droga Krzyżowa dla młodzieży

15.02.2010 124066

STACJA I - Piłat wydaje wyrok na Jezusa Piłat musiał podjąć decyzję. Od jednego jego zdania zależał los Jezusa. Mógł Mu dać wolność lub mógł Go pozbawić życia. Młodość to...

więcej »

 

Mini Katechizm: pamięciówki w GP

16.01.2010 45364

Akt nadziei Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, Łaskę i wieczne zbawienie. Akt miłości Boże, choć Cię nie pojmuję, Jednak nad wszystko miłuję, Nad...

więcej »

 

Postawy i gesty liturgiczne

15.01.2010 22601

Celem wzmożenia czynnego uczestnictwa należy pobudzać wiernych do wykonywania aklamacji, odpowiedzi, psalmów, antyfon, pieśni, jak również czynności czy gestów oraz przybierania właściwej postawy ciała. W odpowiednim czasie należy zachować także...

więcej »

 

Czym jest grzech?

14.01.2010 25111

KKK 1849 - Grzech jest wykroczeniem przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu; jest brakiem prawdziwej miłości względem Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do pewnych dóbr. Rani on naturę człowieka...

więcej »