katechein
 

Konspekty i scenariusze

Symbol szczęścia człowieka - konspekt 2016

12.09.2016 4213

Temat: Symbol szczęścia człowieka Krzyż jako symbol zbawienia, przez który Bóg obdarowuje nas szczęściem; Zapoznanie ze znaczeniem Święta Podwyższenia Krzyża Świętego wie, że szczęścia nie można utożsamiać z powodzeniem, dobrobytem...

więcej »

 

Narodziny Kościoła - konspekt 2016

26.04.2016 5997

Temat: Narodziny Kościoła Klasa: 1GP Cele: na podstawie tekstu Dz 2,42-47 wymienia charakterystyczne elementy kształtujące wspólnotę Kościoła; uzasadnia konieczność Eucharystii dla budowania wspólnoty Kościoła. Cele(ucznia): dowiesz się jak żyli pierwsi...

więcej »

 

Nauczyciel i uczniowie - konspekt 2016

06.04.2016 7495

Temat: Nauczyciel i uczniowie Klasa: GP Cele: uzasadnia potrzebę powołania do szczególnej służby Jezusowi w Kościele; wyjaśnia związki pomiędzy realizacją życiowego powołania a uczestnictwem w posłannictwie Jezusa. Cele(ucznia): dowiesz się...

więcej »

 

O co ten szum z Wielkanocą? - konspekt 2016

13.03.2016 7575

Temat: Wierzę w zmartwychwstanie. O co ten cały szum z Wielkanocą? Klasa: GP Cele: Przybliżenie prawdy wiary o rzeczach ostatecznych Zmartwychwstanie jako centrum naszej wiary Cele dla ucznia: poznasz co...

więcej »

 

Bóg przemienia historię świata - konspekt 2016

08.03.2016 5810

Temat: Bóg przemienia historię świata Klasa: 1 GP Cele: wie, że Jezus przyszedł do ludzi w konkretnym momencie dziejów; uzasadnia, że przyjście na świat Jezusa jest najpełniejszym sposobem objawienia się...

więcej »

 

Bóg objawia prawo życia - konspekt 2016

21.02.2016 9770

Temat: Bóg objawia prawo życia Klasa: 2GP Cele: wyjaśnia pochodzenie słowa "Dekalog"; przyporządkowuje przykazania Dekalogu do przedmiotu ich odniesienia; Cele(ucznia): dowiesz się jak dzielą się prawa; będziesz wiedział co oznaczają...

więcej »

 

Spełnione obietnice - konspekt 2016

16.02.2016 7341

Temat: Spełnione obietnice Klasa: 1GP Cele: Zapoznanie z postacią i posłannictwem Jana Chrzciciela wie, że Pan Bóg przez wydarzenia Starego Testamentu, począwszy od Abrahama, składał ludziom obietnice i przygotowywał ich...

więcej »

 

W służbie Bogu - prorocy - konspekt 2016

20.01.2016 10161

Temat: W służbie Bogu - prorocy Klasa: 1GP Cele: wyjaśnia religijne znaczenie pojęcia "prorok"; wymienia, do czego wzywa Pan Bóg za pośrednictwem proroków. Cele(ucznia): dowiesz się kim jest prorok; będziesz...

więcej »

 

Jezus wspomaga w cierpieniu - konspekt 2016

12.01.2016 10721

Temat: Jezus wspomaga w cierpieniu Klasa: 2GP Cele: Zapoznanie z teologią i symboliką sakramentu namaszczenia chorych; wie, że sakrament namaszczenia chorych jest też znakiem nadziei na powrót do zdrowia; wymienia...

więcej »

 

Jezus Chrystus odpuszcza grzechy - konspekt 2016

06.01.2016 5783

Temat: Jezus Chrystus odpuszcza grzechy Klasa: 2GP Cele: wymienia części sakramentu pokuty i pojednania; uzasadnia, że pojęcie "spowiedź" nie jest synonimem sakramentu pokuty i pojednania Cele(ucznia): wiesz czym różni się...

więcej »