katechein
 

Konspekty i scenariusze

Jezus daruje kary za grzech - konspekt 2016

06.01.2016 6424

Temat: Jezus daruje kary za grzech Klasa: 2GP Cele: definiuje pojęcie "odpust"; wyjaśnia różnicę pomiędzy odpustem zupełnym i cząstkowym; wymienia warunki uzyskania odpustu; Cele(ucznia): dowiesz się jaka jest różnica pomiędzy...

więcej »

 

Obietnica królestwa - konspekt 2016

06.01.2016 6242

Temat: Obietnica królestwa Klasa: 1GP Cele: Zna postaci biblijne: Jozue, Dawida i Salomona; Rozumie, że poprzez działanie wybranych ludzi Bóg realizuje swoje zamiary; Cele (ucznia): Będziesz wiedział dlaczego Jezusa nazywa...

więcej »

 

Bóg uzdrawia człowieka - konspekt 2015

11.12.2015 9609

Temat: Bóg uzdrawia człowieka Klasa: 2GP Cele: wie, że w sakramencie pokuty i pojednania Jezus Chrystus przebacza człowiekowi jego grzechy, uzdrawia ze zła, które jest następstwem grzechu oraz ponownie włącza...

więcej »

 

Grzech niszczy jedność - konspekt 2015

08.12.2015 8781

Temat: Grzech niszczy jedność Klasa: 2GP Cele: ukazanie grzechu jako początku wszelkich konfliktów schizma wschodnia jako skutek grzechów Cele (ucznia): dowiesz się jakie grzech ma 3 wymiary zrozumiesz przyczyny Schizmy...

więcej »

 

Zadaj Bogu pytanie - konspekt 2015

24.11.2015 9873

Temat: Kościół prowadzi do zbawienia (Ukazanie możliwości religijnego przeżywania życia) Klasa: 3GP Cele: uzasadnia potrzebę współpracy z Bogiem w realizacji życiowych zadań; Cele(ucznia): nauczysz się zadawać Bogu pytania i szukać...

więcej »

 

Człowiek oczekuje spełnienia obietnic Boga - konspekt 2015

15.11.2015 9781

Temat: Człowiek oczekuje spełnienia obietnic Boga Klasa: 2GP Cele: interpretuje symbole i znaki adwentowe; wyjaśnia rolę liturgii w przeżywaniu Adwentu. Cele(ucznia): przypomnisz sobie układ roku liturgicznego będziesz bardziej rozumiał symbole...

więcej »

 

Kościół pomaga człowiekowi - konspekt 2015

11.11.2015 6404

Temat: Kościół pomaga człowiekowi Klasa: 3GP Cele: wyjaśnia czym charakteryzuje się czynienie dążenia do szczęścia motorem ludzkiego życia; kojarzy znaczenie pojęć: "fanatyzm", "nietolerancja", "obojętność religijna"; wyjaśnia potrzebę zdobywania wiedzy religijnej...

więcej »

 

Stwórca i stworzenie - konspekt 2015

11.11.2015 5144

Temat: Stwórca i stworzenie Klasa: 1GP Cele: wymienia sposoby ponoszenia odpowiedzialności za świat wynikające z wiary w Boga Stwórcę; uzasadnia słuszność działań ekologicznych. Cele (ucznia) będziesz umiał uzasadnić, dlaczego mamy...

więcej »

 

Boża obietnica - konspekt 2015

05.11.2015 4997

Temat: Boża obietnica Klasa: 1GP Cele(lekcji): wie, że Pan Bóg nie pozostawia człowieka w sytuacji grzechu; wyjaśnia, dlaczego tekst Rdz 3,15 nazywany jest przez chrześcijan protoewangelią. Cele(ucznia): dowiesz się co...

więcej »

 

Bóg karmi człowieka - konspekt 2015

05.11.2015 6576

Temat: Bóg karmi człowieka Klasa: 2GP Cele: wyjaśnia, co jest uobecniane w czasie sprawowania Eucharystii; wymienia warunki przystępowania do Komunii Świętej. interpretuje religijne znaczenie symboli chleba i wina; wyjaśnia, dlaczego...

więcej »