katechein
 

Metodyka

Ocenianie kształtujące - podstawy

15.02.2015 13834

Strategie oceniania kształtującego O ocenianiu kształtującym można mówić na różne sposoby. W 2002 roku, gdy idea OK dotarła do Polski, przedstawialiśmy ją jako zbiór tzw. elementów pracy nauczyciela, które znacząco...

więcej »

 

Scenariusz, cele lekcji oraz metody i formy

16.08.2014 36651

Scenariusz lekcji - jest w jakimś sensie konspektem lekcji, czyli metodyczno - treściowym szkicem lekcji, streszczeniem lekcji, stara się przekazać krok po kroku czynności nauczyciela i ucznia. Jest wypadkową wszystkich...

więcej »

 

15 zasad interakcji z młodzieżą

15.01.2010 29080

Bądź sobą, nie próbuj być kimś kim nie jesteś Odkrywaj co robią dobrze a nie co źle Bądź pewien, pozwól sobie i im widzieć, że wiesz co robisz dobrze...

więcej »

 

Jak zbudować konspekt lekcji?

04.01.2010 24138

Konspekt to inaczej plan podróży. Tak, tak nie pomyliłem się podróży, którą trzeba bardzo dobrze zaplanować by się nie zgubić w gąszczu możliwości i co najwazniejsze dotrzeć do celu! SZABLON...

więcej »

 

Jak ocenić lekcję?

04.01.2010 32199

Ten schemat oceny lekcji pochodzi z pisma 'Refleksje' niestety nie znam numeru dostałem tylko xero Opracował go doc. dr Stefan Witek. Jakiekolwiek przypadki rozbieżności samooceny i oceny hospitującego powinny być...

więcej »

 

Jak napisać plan wynikowy?

04.01.2010 34412

Plan wynikowy Pojęcie planu wynikowego pojawiło się w publikacjach prof. Bolesława Niemierki. Plan wynikowy jest dokumentem redagowanym przez nauczyciela podobnie jak kiedy? rozkłady materiału. Rozkład materiału był budowany w...

więcej »

 

Ocena i ocenianie

04.01.2010 26433

Kto z nas lubi oceniać innych? Kto z nas lubi być ocenianym? Ta przykra czynność stała się nieodzowną częścią naszej pracy. Czym się kierować? Czy tylko SSO i PSO a...

więcej »

 

Zasady nauczania

04.01.2010 24528

Zasada nauczania - to ogólne normy postępowania określające jak należy realizować cele kształcenia: zasada poglądowości bezpośrednie poznawanie rzeczywistości oparte na obserwacji, pomiarze i czynnościach praktycznych powinno być punktem wyjścia (...)...

więcej »

 

Pierwsze: zaspokajać potrzeby ucznia

04.01.2010 33569

Potrzeby Potrzeby są czynnikiem dynamizującym aktywność człowieka Rola nauczyciela dzisiaj nie polega już na wskazywaniu uczniom jedynie słusznej drogi. Nauczyciel powinien umieć rozpoznać potrzeby ucznia i pomóc mu zorganizować tok...

więcej »

 

Metody nauczania

04.01.2010 28319

METODY NAUCZANIA - to sposób postępowania nauczyciela z uczniami, w celu osiągnięcia zamierzonego celu. Wg Okonia - systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością...

więcej »