katechein
 

Awans zawodowy

Awans zawodowy katechety

07.01.2010 36615

Wymagania kwalifikacyjne i egzaminacyjne Znowelizowana Karta Nauczyciela wprowadziła nowy sposób awansowania nauczycieli. Wszystkie przepisy zamieszczone w Ustawie, jak również kolejno wydane przepisy wykonawcze do wspomnianej Ustawy, odnoszą się także do...

więcej »

 

Dokumenty o awansie zawodowym

04.01.2010 22491

Jak by nie było jesteśmy "Państwem Prawa", dlatego też i awans zawodowy nauczycieli jest oparty o pewne przepisy prawne, oto one: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela...

więcej »